E-zasoby językowe dla specjalistycznych branż

E-zasoby językowe dla specjalistycznych branż

Agencje tłumaczeniowe jak mało kto wiedzą, co to znaczy „praca pod presją czasu”. W zeszłym roku musieliśmy zmierzyć się z bardzo wymagającym i złożonym projektem związanym z nauczaniem języka angielskiego. Klient postawił przed nami bardzo konkretne zadanie – zweryfikować prawie trzysta skryptów, składających się z prawie miliona wyrazów, a następnie napisać 39 podręczników metodycznych. Nic prostszego!

Wyzwanie

Zacznijmy jednak od początku. Firma opracowująca e-podręczniki zgłosiła się do nas z prośbą o wykonanie usługi konsultacji językowych e-zasobów (w tym skryptów narracji wideo i nagrań audio) przeznaczonych do nauki języka angielskiego dla polskich pracowników zatrudnionych w konkretnych, często bardzo wąskich i specjalistycznych branżach. Lista branż obejmowała ponad 40 pozycji, pośród których znalazły się:

  • Przeróbka kopalin stałych
  • Przemysł stoczniowy
  • Budowa i strojenie fortepianów
  • Przemysł ceramiczny
  • Elektrokardiologia
  • Cukiernictwo

I ponad trzydzieści innych, równie złożonych tematów.

Klient oczekiwał od nas wykonania weryfikacji językowej 273 skryptów ze spisanymi e-materiałami. Weryfikacją mieli zająć się tłumacze języka angielskiego, specjalizujący się w danej tematyce. Następnie, po wykonaniu tej części pracy, treści miały być sprawdzone i poprawione przez naszych korektorów, będących native speakerami brytyjskiego angielskiego.

Rozwiązanie

Już na tym etapie widać jak złożony i skomplikowany projekt otrzymaliśmy. Do jego realizacji konieczne było zaangażowanie dużego zespołu tłumaczy i proofreaderów angielskiego. Nasz zespół, składający się z 40 native speakerów, w ciągu 15 dni roboczych wykonał weryfikację 273 skryptów, liczących w sumie 807 108 wyrazów.

To jednak nie był koniec naszej pracy. Czekało nas jeszcze jedno zadanie – przygotować 39 podręczników metodycznych do nauki języka angielskiego. Miały być one integralną częścią wcześniej sprawdzanych przez nas e-zasobów. Do realizacji tej części usługi poprosiliśmy nasz zespół metodyków szkolnych. To wysokiej klasy specjaliści o bardzo dużym doświadczeniu. Dzięki ich wiedzy i umiejętnościom udało się opracować 39 podręczników do wspomnianych e-zasobów klienta.

Sześciu ekspertów pracowało nad tym projektem przez ponad 3 tygodnie. Każdy z przygotowanych przez nas podręczników liczył od 50 do 100 stron. Nasza praca przyniosła bardzo pozytywne rezultaty, a najważniejszym z nich był fakt, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zaakceptowało wszystkie nasze podręczniki!

Komentarz klienta

Nasza praca spotkała się z uznaniem klienta:

„W imieniu całego zespołu chciałbym Państwu serdecznie podziękować za współpracę przy opracowywaniu materiałów multimedialnych i podręczników metodycznych w ramach projektów POWER. Mimo że harmonogram prac projektowych był bardzo napięty, wypracowane pomoce dydaktyczne są bardzo wysokiej jakości i na wysokim poziomie językowym. Otrzymaliśmy informacje, że wszystkie przygotowane przez Skrivanek materiały uzyskały akceptację MEN. Dziękujemy też za profesjonalną korespondencję i przepływ informacji, co w znaczący sposób ułatwiło naszą wspólną pracę. Jesteśmy przekonani, że wypracowane materiały będą mogły być wykorzystywane w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i staną się cennym wsparciem w nowoczesnym procesie edukacji.”

Bardzo nam miło słyszeć takie słowa, w imieniu całego zespołu agencji translatorskiej Skrivanek serdecznie za nie dziękujemy!

Nasz komentarz

Realizacja tego projektu nie byłaby możliwa gdyby nie:

  • Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacji różnorodnych projektów
  • Doskonały i wypróbowany w bojach zespół tłumaczy i korektorów
  • Szerokie doświadczenie w kształceniu językowym

Podkreślamy to wielokrotnie w rozmowach z klientami: duże, złożone projekty tłumaczeniowe można realizować tylko z dużym biurem tłumaczeń. To właśnie dzięki dużemu i zróżnicowanemu pod względem specjalizacji zespołowi tłumaczy, weryfikatorów, korektorów i metodyków, jesteśmy w stanie wesprzeć klientów w ich pracach nad bezbłędnym przygotowaniem obszernych materiałów do nauki języków obcych i nie tylko. A jak pokazuje powyższy przykład, jest to możliwe nawet pracując w bardzo ograniczonym czasie.

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją złożonego i wymagającego projektu translatorskiego – nasz zespół jest do Państwa dyspozycji i wywiąże się z tego zadania jak nikt inny! Zapraszamy gorąco do współpracy!