Tłumaczenia przysięgłe – angielski, niemiecki, polski i 50+ innych kombinacji językowych.

Profesjonalna usługa tłumaczenia uwierzytelnionego
to oszczędność czasu i mniej zmartwień.
tłumaczenia
Profesjonalny tłumacz przysięgły dokumentów urzędowych
1

Tłumaczenia przysięgłe (tłumaczenia uwierzytelnione) dokumentów urzędowych np. świadectw, testamentów, aktów małżeństwa, urodzenia, czy zgonu, a także pełnomocnictw wymagają często zaangażowania tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie przysięgłe zawiera oświadczenie tłumacza o zgodności tłumaczenia z okazanym mu dokumentem oraz jest opatrzone okrągłą pieczęcią urzędową i podpisem tłumacza. Skrivanek współpracuje z tłumaczami przysięgłymi wszystkich języków europejskich i wielu pozaeuropejskich. Dzięki siatce oddziałów w całej Polsce będą mogli Państwo odebrać wykonane tłumaczenia przysięgłe w najdogodniejszej dla siebie lokalizacji.

Najczęściej obsługiwana przez nas tematyka to:

Biuro tłumaczeń Skrivanek oferuje profesjonalne tłumaczenia podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dzięki czemu możesz otrzymać przetłumaczone dokumenty np. na język angielski, język niemiecki lub inny język obcy, szybciej niż tradycyjną metodą. Jeżeli szukasz tłumacza przysięgłego, który może poświadczyć gotowe tłumaczenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, to doskonale trafiłeś.

Najczęściej zadawane pytania
1

Jakie są stawki za tłumaczenia przysięgłe?

Cena za tłumaczenie pisemne uwierzytelnione zależy od języka tłumaczenia, terminu realizacji oraz rodzaju i objętości dokumentu. Na koszt tłumaczenia 1 strony może też wpłynąć specjalizacja tekstu. Dlatego też każde tłumaczenie pisemne uwierzytelnione jest wyceniane indywidualnie. Cena za tłumaczenie strony A4 zależy od wielu czynników, jak na przykład liczba pieczęci, ilość tekstu pisanego odręcznie czy rozmiar czcionki.

Jak długo trwa tłumaczenie/Jaki jest termin realizacji?

Czas potrzebny na wykonanie tłumaczenia zależy od Państwa oczekiwań. Na termin realizacji mają także wpływ inne czynniki, np. język, długość i specjalizacja tekstu, czy format pliku.

Jakimi tekstami zajmuje się tłumacz przysięgły?

Do najczęściej spotykanych dokumentów urzędowych, które wymagają poświadczenia, należą:

 • odpisy aktów stanu cywilnego
 • odpisy aktów notarialnych
 • pisma sądowe
 • dokumenty ubezpieczeniowe i bankowe
 • dyplomy ukończenia szkół i uczelni wyższych
 • dokumenty rejestracyjne samochodów, motocykli i przyczep
 • umowy i kontrakty oraz dokumenty medyczne

Napisz do nas! A nasz tłumacz przysięgły wykona dla Ciebie profesjonalny poświadczony przekład.

Jak zamówić tłumaczenie przysięgłe?

Aby zamówić tłumaczenie i poznać koszt tłumaczenia uwierzytelnionego wystarczy się z nami skontaktować. Zachęcamy do korzystania z formularza: https://skrivanek.pl/kontakt/ lub kontaktu mailowego i telefonicznego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i podamy stawki za tłumaczenia pisemne, przysięgłe (uwierzytelnione), ustne oraz inne usługi.

Czy wycena tłumaczenia przysięgłego jest bezpłatna?

Koszt tłumaczenia uwierzytelnionego określamy bezpłatnie na podstawie przesłanego dokumentu. Możemy podać zarówno koszt tłumaczenia 1 strony, słowa, jak i całego pliku.

Tłumacz przysięgły - jak zostać?

Tłumacz przysięgły w Polsce – warunki i tryb nabywania oraz utraty prawa wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego określa Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. 2019 poz. 1326, z późn. zm.). Pieczątkę tłumacza przysięgłego może otrzymać każda osoba fizyczna, która: […] ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, obywatelstwo Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie i zasadach określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa (art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy)

Potrzebujesz tłumaczenia przysięgłego? Napisz do nas!

  Zamawiający:

  Nazwa firmy(*)
  Adres email (*)
  Numer telefonu
  Miasto

  Zachęcamy do podania numeru telefonu. Ułatwi on kontakt w przypadku niejasności oraz usprawni proces obsługi zlecenia.

  Rodzaj tłumaczenia:


  Treść wiadomości:

  Maksymalny rozmiar przesyłanego pliku nie powinien przekraczać 20mb.

  Rodzaj tłumaczenia:

  Treść wiadomości / Jak możemy Ci pomóc?

  Maksymalny rozmiar przesyłanego pliku nie powinien przekraczać 20mb.


  Kwalifikowany podpis elektroniczny
  1

  Rozwój nowoczesnych technologii powoduje, że coraz więcej możemy zrobić na odległość. Jeszcze do niedawna dokument urzędowy przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego (tłumaczenia przysięgłe) mogliśmy otrzymać i okazywać wyłącznie w wersji papierowej, z odręcznym podpisem i pieczęcią tłumacza, i tylko w tej formie był akceptowany.

  Dziś do dyspozycji mamy tłumaczenia przysięgłe w formie elektronicznej! Nie trzeba już specjalnie jechać do naszego biura po przetłumaczony dokument, nie trzeba czekać na listonosza lub kuriera z przesyłką dokumentu w formie papierowej. Teraz tłumaczenia przysięgłe możemy dostarczać Państwu bezpośrednio na adres e-mail. Dzięki temu dokumenty urzędowe, które wymagają tłumaczenia przysięgłego np. tłumaczenia dokumentów procesowych są akceptowane przez np. ministerstwo sprawiedliwości.

  Na czym polega ta usługa?

  Tłumaczenie jest uwierzytelniane przez tłumacza przysięgłego dysponującego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który to podpis – w świetle prawa polskiego i europejskiego – w pełni zastępuje podpis odręczny oraz pieczęć tłumacza przysięgłego.

  Co to jest kwalifikowany podpis elektroniczny?

  To podpis w formie elektronicznej, czyli zestaw urządzeń i oprogramowania szyfrującego, które tworzą unikalny dla danej osoby podpis. Działa on wyłącznie w połączeniu z certyfikatem kwalifikowanym (czyli oprogramowaniem szyfrującym przypisanym do osoby fizycznej, nie firmy), za pomocą którego można zweryfikować autentyczność podpisanego dokumentu.

  Tłumaczenie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwarantuje, że dokument rzeczywiście pochodzi od określonego tłumacza przysięgłego i nie jest możliwe w żaden sposób, aby został zmodyfikowany podczas przesyłania między stronami. Gdy dokument zostanie podpisany takim podpisem, zarówno nadawca jak i odbiorca mogą mieć pewność, że nie zostały w nim wprowadzone żadne zmiany.

  Czy taki dokument jest ważny?

  Oferując Państwu tłumaczenia poświadczone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, działamy zgodnie z nowelizacją ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego z 25 listopada 2004 r.
  Co więcej, działamy w oparciu o rozporządzenie e-IDAS z 23 lipca 2014 r. regulujące transgraniczne usługi elektroniczne oraz o ustawę o usługach zaufania publicznego i identyfikacji elektronicznej z 5 września 2016 r., znowelizowaną 11 września 2018 r. Obowiązujące w Polsce kodeksy postępowania cywilnego i administracyjnego zostały także znowelizowane i uzupełnione o możliwość stosowania formy elektronicznej dokumentów. Wszystkie wspomniane przepisy sankcjonują dostarczanie dokumentów w formie elektronicznej, poświadczonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  Decydując się na zamówienie tłumaczenia uwierzytelnionego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oszczędzają Państwo czas, pieniądze oraz przyczyniają się do promowania rozwiązań ekologicznych. Aby zweryfikować autentyczność dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym, nie muszą Państwo instalować żadnego oprogramowania. Technologia weryfikacji jest ogólnodostępna i darmowa.

  POTRZEBUJESZ
  TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁEGO?
  Napisz do nas na tlumacz@skrivanek.pl
  lub kliknij
  Privacy Preferences
  When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.