Zasady Ochrony Prywatności

Właścicielem i administratorem stron internetowych: www.skrivanek.pl, www.szkolajezyk.pl („Strony internetowe”) oraz administratorem danych osobowych zbieranych za ich pośrednictwem, jest Skrivanek sp. z o.o. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie (00-410), ul. Solec 22.

Niniejsze zasady ochrony prywatności regulują postępowanie z danymi osobowymi otrzymywanymi podczas używania przez Użytkowników stron internetowych Spółki.

Używanie stron internetowych oznacza akceptację zasad ochrony prywatności.

Dane zbierane automatycznie

Podczas korzystania ze Stron internetowych, automatycznie zbierane są pewne dane, takie jak adres IP czy informacje zawarte w plikach cookie (pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu korzystania z niej przez użytkowników). Dane zbierane są wyłącznie w celach technicznych i statystycznych.

Dane otrzymywane bezpośrednio od Użytkowników

Ponadto, przesyłając poprzez Strony pytania lub komentarze, zamawiając usługę (np. wycenę) lub subskrypcję dokumentów i informacji dotyczących Spółki (newsletter), przesyłając wypełniony bezpłatny test językowy online czy też formularz rekrutacyjny, użytkownicy mogą dobrowolnie udostępniać Spółce dane osobowe, to jest dane pozwalające na określenie ich tożsamości, na przykład imię i nazwisko, nazwę firmy, adres e-mailowy czy numer telefonu. Dane te będą wykorzystywane w powyższych celach, w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika pozwolenia oraz na podstawie innych przesłanek legalizujących (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Spółki- marketingu bezpośrednim własnych produktów i usług).

Dane osobowe użytkowników są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.. Jako administrator danych osobowych Spółka może na zasadach określonych w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać ich przetwarzanie podmiotom trzecim, które w (pisemnej) umowie zobowiążą się do zapewnienia danym osobowym odpowiedniej ochrony.  Spółka nie przekazuje zgromadzonych danych osobowych użytkowników Stron w celach komercyjnych i innych niż określone w niniejszych zasadach ochrony prywatności, chyba że wymagają tego przepisy prawa.

Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz może być niezbędne dla niektórych usług. Każdemu użytkownikowi, który udostępni Spółce swoje dane za pośrednictwem Stron przysługuje prawo dostępu do nich i ich poprawiania Użytkownik może też w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji od Spółki. O powyższe Użytkownik może zwrócić się poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres: marketing@skrivanek.pl lub abi@skrivanek.pl.

Skrivanek Sp. o.o. może zmieniać swoje zasady ochrony prywatności. Zmiany takie wchodzą w życie po ich opublikowaniu na Stronach internetowych.

Skontaktuj się z nami!

Firma / Imię i nazwisko (*)

Adres email (*)

Numer telefonu

Temat (*)

Treść wiadomości

Załącz plik (nie większy niż 10mb)

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie polityką prywatności
Skrivanek sp. z o.o.

X
KONTAKT