Tłumaczenia z języka flamandzkiego i na język flamandzki

Wyceń tłumaczenie – język flamandzki

Tłumacz języka
flamandzkiego

Wyceń tłumaczenie – język flamandzki

Flamandzki: tłumaczenia

Skrivanek oferuje tłumaczenia na flamandzki wykonywane przez tłumaczy z wieloletnim doświadczeniem w branży oraz specjalistyczną wiedzą w wymaganej dziedzinie (medycyna, finanse, prawo – w zależności od potrzeb klienta). Wprawny tłumacz, tworząc przekład z flamandzkiego na polski lub odwrotne, potrafi precyzyjnie oddać przekaz zawarty w treści i zachować zgodność z oryginalnym tekstem. Nasze doświadczenie jest gwarancją Państwa satysfakcji z wykonanego tłumaczenia. Flamandzki to jedna z wielu naszych specjalności. Biura Skrivanka mieszczą się w Warszawie oraz innych dużych polskich miastach. Jeśli poszukują Państwo profesjonalisty posługującego się językiem flamandzkim, to poszukiwania można zakończyć – proponujemy kompleksową usługę tłumaczenia z polskiego na flamandzki lub z flamandzkiego na polski. Możliwe są również przekłady z dowolnego języka z naszej oferty na flamandzki i w drugą stronę.

Kto mówi po flamandzku?

Językiem flamandzkim posługuje się około 6,5 miliona osób na całym świecie. Dla zdecydowanej większości z nich jest to język ojczysty. Flamandzki należy do dużej rodziny języków indoeuropejskich, grupy języków zachodniogermańskich. Posługują się nim głównie osoby zamieszkujące Belgię, Holandię i Francję. Jest uznawany za belgijską odmiana ustandaryzowanego języka niderlandzkiego, stąd bywa nazywany flamandzkim-duńskim lub belgijskim-duńskim. W Regionie Stołecznym Brukseli ma status języka oficjalnego.

Historia języka flamandzkiego

Trudno mówić o zupełnie odrębnej historii języka flamandzkiego. Nadal pozostaje on po prostu formą języka niderlandzkiego, który od 1973 roku jest oficjalnym językiem urzędowym na terenie Flandrii. Różnice między flamandzkim i niderlandzkim polegają w dużej mierze na odmiennych zasadach wymowy oraz niewielkich różnicach w składni. W 1980 roku Holandia i Belgia podpisały traktat o unii języka niderlandzkiego, w wyniku którego piętnaście lat później wprowadzono zmiany w języku flamandzkim. Określenia „flamandzki” używano już od XIV wieku w odniesieniu do języka i dialektów mieszkańców Flandrii oraz Księstwa Brabancji.

Flamandzki w biznesie

Chociaż na arenie międzynarodowej flamandzki nie odgrywa dużej roli, to jego znajomość może okazać się bardzo przydatna do prowadzenia biznesu w Belgii, w której ponad 50% ludności stanowią Flamandowie. Dlatego, działając na tamtejszym rynku, niezwykle istotne jest zadbanie o profesjonalne tłumaczenia na flamandzki wszystkich firmowych materiałów. Natomiast w przypadku importu towarów na rodzimy rynek warto zadbać o profesjonalne tłumaczenie z flamandzkiego na polski. Na pewno przyczyni się to do sukcesu na wymagającym rynku międzynarodowym.

Tłumacz języka flamandzkiego

Skrivanek wykonuje profesjonalne przekłady na flamandzki oraz z flamandzkiego. Współpracujemy z doświadczoną kadrą tłumaczy języka flamandzkiego, którzy specjalizują się w rozmaitych dziedzinach. Nasza oferta jest skierowana do firm działających w różnych branżach (przemysłowych, technicznych, medycznych, prawnych i wielu innych). Wykonamy tłumaczenie umów lub dokumentów firmowych, faktur, katalogów, sloganów reklamowych, sprawozdań, korespondencji handlowej, aktów prawnych, pełnomocnictw, formularzy i innych materiałów, także niejawnych. Nasi tłumacze języka flamandzkiego zadbają nie tylko o poprawność przekładu, ale także o skuteczność tekstu, odpowiedni styl i dostosowanie do kontekstu kulturowego.

Szukasz rozwiązań językowych dla Twojej branży?
Oferujemy specjalistyczne usługi tłumaczeniowe z języka flamandzkiego i na język flamandzki dla branż: finansowych, budownictwa, kadr, sądownictwa, rolnictwa, przemysłu, medycyny, marketingu, handlu, turystyki, administracji państwowej, ubezpieczeń oraz IT.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą usług językowych dotyczących języka flamandzkiego?
 
Napisz do Nas, a w ciągu 30 minut
otrzymasz wycenę tłumaczenia!
 

Wyceń tłumaczenie – język flamandzki

16687

Najczęściej wykonywane zlecenia tłumaczeń z i na język flamandzki:
tłumaczenia pisemne w języku flamandzkim– zwykłe i biznesowe; ekspresowe tłumaczenia pisemne; korekty; lokalizacja; tłumaczenie stron internetowych na język flamandzki; DTP – obróbka graficzna dokumentów; tłumaczenia ustne języka flamandzkiego– symultaniczne i konsekutywne;