biuro tłumaczeń skrivanek

Kodeks etyki

1

Celem Skrivanek Polska jest zapewnienie klientom wysokiej jakości usług językowych, aby ułatwić im rozwój i skuteczną komunikację na całym świecie.

Prezenty i przejawy gościnności

Staramy się, aby prezenty i przejawy gościnności były stosowne w kontekście danej relacji biznesowej oraz aby ich wartość nie przekraczała pewnego racjonalnego poziomu.

1. Nigdy nie wręczamy ani nie przyjmujemy korzyści finansowych bądź innego rodzaju ofert będących przejawem gościnności w zamian za korzyść biznesową.

2. Zawsze sami finansujemy uzasadnione koszty delegacji oraz zakwaterowania w podróży służbowej.

3. Pamiętamy o obowiązku zgłoszenia otrzymanych prezentów do ewidencji.

Konflikt interesów

Aby zapewnić naszym klientom jak najlepszą obsługę, podejmujemy wszystkie decyzje bez uwzględniania interesów osobistych. Mając na uwadze powyższy cel, unikamy sytuacji potencjalnego lub domniemanego konfliktu interesów wpływającego na pełnienie obowiązków służbowych.

1. Unikamy sytuacji, które mogłyby wpłynąć – faktycznie lub w sposób domniemany – na podejmowane przez nas decyzje.

2. Informujemy przełożonego o potencjalnych konfliktach interesów z udziałem własnym lub innych osób.

3. Nie traktujemy w sposób uprzywilejowany osób z kręgu kontaktów osobistych.

Sponsoring oraz wsparcie finansowe

Starannie planujemy takie działania i realizujemy je w sposób etyczny tak, aby zapewnić wsparcie naszych własnych celów biznesowych, a jednocześnie wygenerować wartość na poziomie społecznym.

1. Nigdy nie oferujemy sponsoringu lub wsparcia finansowego bez jego wcześniejszego zatwierdzenia w ramach odpowiedniej procedury.

2. W każdym przypadku oceniamy możliwości sponsorskie z punktu widzenia reputacji firmy oraz ryzyka korupcji.

3. Decyzje sponsorskie podejmujemy w oparciu długofalową strategię i w sposób planowy.

Niewłaściwe płatności

Niezależnie od miejsca prowadzenia działalności przestrzegamy najwyższych standardów przejrzystości i uczciwości. Dzięki temu możemy być pewni, że nasze działania służą zawsze najlepiej pojętym interesom naszych klientów, samej firmy i ogółu społeczeństwa.

1. Pamiętamy, że nasze decyzje biznesowe nie powinny służyć niczyjej korzyści osobistej.

2. Jesteśmy ostrożni przy podejmowaniu współpracy z podmiotami zewnętrznymi i nigdy nie wręczamy płatności przyspieszających tok spraw.

3. W każdym przypadku prowadzimy dokładną i przejrzystą ewidencję finansową.

Stosunki z funkcjonariuszami publicznymi

Biorąc pod uwagę, że osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne kontrolują decyzje lub procesy mające potencjalny wpływ na biznesowy sukces naszej firmy, w kontaktach z takimi osobami przestrzegamy najwyższych standardów etycznych.

1. W żadnym wypadku nie oferujemy prezentów funkcjonariuszom publicznym lub urzędnikom zaangażowanym w proces obsługi zamówień publicznych.

2. W spotkaniach z funkcjonariuszami publicznymi uczestniczymy wraz z drugim przedstawicielem naszej firmy.

Majątek i zasoby firmy

Informacje to jeden z najcenniejszych i najbardziej wrażliwych składników naszego majątku. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ich ochronę w sposób zgodny z wymogami prawa i podpisanych umów oraz potrzebami prowadzonej działalności.

1. Naszym celem jest zapewnienie poufności, integralności i dostępności informacji.

2. Z rozwagą traktujemy wszelkie informacje o charakterze niepublicznym.

3. Unikamy ryzykownych zachowań w Internecie.

Uczciwa konkurencja

Swobodna i uczciwa konkurencja gwarantuje uzyskanie najlepszych wyników na poziomie konsumenta, firmy oraz ogółu społeczeństwa. W pełni popieramy zasady konkurencji i etycznego postępowania określone w przepisach prawa.

1. Ściśle przestrzegamy odpowiednich przepisów dotyczących konkurencji oraz prawa antymonopolowego.

2. Nigdy nie wykorzystujemy swojej wiodącej pozycji rynkowej do ograniczania konkurencji.

3. W przypadku problemów związanych z prawem konkurencji korzystamy ze stale dostępnej pomocy prawnej.

Informacje wewnętrzne

Etyczne postępowanie sprzyja efektywności rynku kapitałowego. W odniesieniu do informacji wewnętrznych zawsze przestrzegamy najwyższych standardów etycznych.

1. Chronimy poufne informacje biznesowe.

2. Nie prowadzimy obrotu udziałami i akcjami na podstawie informacji wewnętrznych.

3. Nie wprowadzamy innych w błąd poprzez przekazywanie im nieścisłych informacji.

Komunikacja i media

Komunikujemy się w otwarcie, w sposób odzwierciedlający nasze wspólne wartości. Konsekwentny przekaz pozwala nam budować i utrzymywać publiczny wizerunek silnej marki, który wspiera naszą aktywność w biznesie.

1. Nasze komunikaty mają charakter proaktywny i przejrzysty; są podawane wprost i zorientowane na usługę oraz dotyczą konkretnych spraw.

2. Zamieszczając treści online, postępujemy w sposób rozważny i odpowiedzialny.

3. Komunikaty wewnętrzne adresowane do szerszej grupy odbiorców traktujemy jak komunikaty publiczne.

Sprawiedliwe praktyki zatrudnienia

Siła naszej kultury organizacyjnej oraz nasza przewaga konkurencyjna zasadzają się na zdolności do wyszukiwania, rekrutacji i utrzymania najlepszych pracowników. Pragniemy stosować sprawiedliwe praktyki zatrudnienia i aktywnie zwalczać wszelkie formy niezgodnej z prawem dyskryminacji.

1. Aktywnie promujemy różnorodność kadr.

2. Wszyscy nasi pracownicy mają prawo cieszyć się miejscem pracy wolnym od wszelkich form nękania i dyskryminacji.

3. Traktujemy wszystkich współpracowników z szacunkiem oraz przestrzegamy zasad zwykłej grzeczności.

Prywatność klientów

Klienci powierzają nam swoje prywatne i wrażliwe informacje. Dokładamy wszelkich starań, aby zachować poufność takich informacji i wykorzystywać je wyłącznie w celach służbowych.

1. We wszystkich naszych działaniach mamy przede wszystkim na względzie prywatność klienta.

2. Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków służbowych.

3. Wszystkie dane osobowe traktujemy jako ściśle poufne i przetwarzamy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Odpowiedzialność za środowisko

Projektujemy nasze sieci i świadczymy usługi tak, aby zminimalizować ich wpływ na środowisko. Ponadto pomagamy naszym klientom i dostawcom zmniejszyć ich własny wpływ na środowisko.

1. Szukamy możliwości zredukowania zużycia energii, emisji gazów cieplarnianych oraz ilości generowanych odpadów.

2. Mamy na uwadze, że zmniejszenie wpływu na środowisko prowadzi do oszczędności kosztowych.

3. Uwzględniamy środowiskowy wpływ podejmowanych przez nas decyzji.

CZY POTRZEBUJESZ
TŁUMACZENIA PISEMNEGO LUB USTNEGO?
Napisz do nas. Pomożemy.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.