biuro tłumaczeń skrivanek
Scroll Top

Prosty język

Twoje działania nie przynoszą zakładanych efektów? Rozwiązaniem może być prosty język.

tłumaczenia
Dlaczego warto wybrać nasze usługi tłumaczeniowe?
1

Ponad 100 obsługiwanych formatów – pdf, jpg, idml, a może json lub html – nie ma to znaczenia, obsługujemy wiele różnych rozszerzeń plików, nie musisz się przejmować konwersją dokumentów.

Kompleksowa obsługa – niezależnie od tego, czy potrzebujesz tłumaczenia, lokalizacji strony www,aplikacji czy tłumaczenia napisów do filmu, w biurze tłumaczeń Skrivanek posiadamy bogatą ofertę usług językowych – na pewno znajdziemy rozwiązanie.

Gwarancja jakości – obawiasz się o jakość tłumaczenia? Posiadamy certyfikaty ISO 9001 i 17100 zaświadczające o naszej dokładności.

Niezależna korekta – abyś nie musiał się martwić, czy w tłumaczeniu są błędy.

Wsparcie w trakcie tłumaczenia strony www – nie zostaniesz sam z problemami, będziemy Cię wspierać na każdym kroku procesu tłumaczenia.

Tłumaczenia techniczne – posiadamy tłumaczy specjalizujących się w różnych branżach, więc specjalistyczne słownictwo nie jest dla nas problemem.

Prosty język – co to za koncepcja?

1

Prosty język – język klarownych myśli, plain language – to taki sposób pisania tekstów firmowych i urzędowych, który sprawi, że będą one zrozumiałe dla masowego odbiorcy przy pierwszej lekturze. Jest to język do szybkiej lektury, czyli umożliwiający czytanie w swoim naturalnym tempie tekstów, których zrozumienie zwykle wymagałoby od nas więcej czasu i energii.

Przy pisaniu tekstów użytkowych zdarza nam się nieświadomie skomplikować przekaz. Może to sprawić, że np. potencjalni klienci nie zdecydują się na skorzystanie z naszych usług, bo zniechęcą się zawiłym opisem na naszej stronie internetowej. Dlatego warto stosować prosty język, co z pewnością pomoże w odbiorze naszych treści.

Gdzie można wykorzystywać zasady prostego języka?

1

Prosty język sprawdza się w dokumentach firmowych, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej (również w rozmowach online czy e-mailach), w materiałach marketingowych, treściach na stronach internetowych – niemalże wszędzie (chociaż oczywiście nie wykorzystamy go w tekstach literackich czy pracach naukowych). Do wprowadzania prostego języka zachęcane są też urzędy. Warto stosować prosty język również w dokumentach prawniczych i medycznych.

prosty język
prosty język

  Zamawiający:
  Nazwa firmy(*)
  Imię i Nazwisko
  Adres email (*)
  Numer telefonu
  Rodzaj tłumaczenia:
  Treść wiadomości:

  Maksymalny rozmiar przesyłanego pliku nie powinien przekraczać 20mb.

  Rodzaj tłumaczenia:
  Treść wiadomości / Jak możemy Ci pomóc?

  Maksymalny rozmiar przesyłanego pliku nie powinien przekraczać 20mb.


  Zaufali nam:

  1
  logos

  Zasady prostego języka

  1

  Oto podstawowe zasady prostego języka (za: gov.pl):

  1. Stosuj zasady poprawnej polszczyzny.
  2. Pisz tekst z myślą o odbiorcy, który nie ma dużej wiedzy w temacie – najlepiej wyobraź sobie, że kierujesz tekst do dziecka lub osoby starszej.
  3. Często używaj form osobowych i bezpośrednich zwrotów do odbiorcy.
  4. Pisz swoimi słowami.
  5. Swoją instytucję określaj jako „my”.
  6. To, co najważniejsze, zawrzyj na samym początku tekstu.
  7. Spraw, by wypowiedź była ułożona w logicznym porządku.
  8. Stosuj krótkie zdania.
  9. Unikaj strony biernej.
  10. Nie wprowadzaj specjalistycznego słownictwa i pamiętaj, żeby wyjaśnić wszystkie terminy, które mogą być dla odbiorcy niezrozumiałe.
  11. Używaj powszechnych i zrozumiałych słów – im krótsze i prostsze, tym lepsze.
  12. Stosuj wyliczenia, tabele, zaznaczaj najważniejsze fragmenty tekstu pogrubieniem.
  13. Twórz informatywne nagłówki – pomagają czytelnikowi zorientować się, gdzie jest informacja, której szuka.
  14. Unikaj „lania wody”, dygresji; nie odchodź od tematu.
  15. Unikaj pisania o pisaniu – np. stosowania zwrotów „Informujemy”, „Zawiadamiamy”.
  16. Stosuj naturalny szyk zdania – najpierw podmiot (rzeczownik), po nim orzeczenie (czasownik).
  17. Wprowadź do tekstu więcej czasowników niż rzeczowników.
  18. Unikaj patosu, podniosłego stylu.
  19. Unikaj rzeczowników odczasownikowych, czyli tych, które kończą się na -enie, -anie, -cie (twórcy prostej polszczyzny nazywają je rzeczownikami zombie); staraj się nie wprowadzać zwrotów, które wymagają użycia takiego rzeczownika – np. „w razie”, „w celu”, „na skutek”.
  20. Nie stosuj nieosobowych form czasownika, takich jak zrobiono, zamknięto.
  21. Unikaj imiesłowów takich jak: jadąc, jadący, jadąca, jadące.
  22. Unikaj rzeczowników abstrakcyjnych.
  23. Podstawę prawną przedstaw na samym końcu tekstu.

  Przykłady zastosowania zasad prostego języka

  1

  PRZYKŁAD NR 1

  W zwykłym języku:

  ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest przekazać WYKONAWCY materiały do tłumaczenia, Terminologię (o ile ma być stosowana), chyba że zamówił Usługę w zakresie opracowania Terminologii, oraz materiały pomocnicze (jeśli je posiada). ZAMAWIAJĄCY winien wskazać osoby kompetentne po stronie ZAMAWIAJĄCEGO do zatwierdzania i współdziałania z WYKONAWCĄ przy realizowaniu Usług w zakresie tworzenia Terminologii, przy czym w przypadku ZAMAWIAJĄCEGO będącego Konsumentem tylko w przypadku, gdy wymaga tego specyfika Zamówienia.

  W prostym języku:

  ZAMAWIAJĄCY ma przekazać WYKONAWCY:

  • materiały do tłumaczenia
  • terminologię – jeżeli ma być stosowana i klient nie zamówił jej opracowania
  • materiały pomocnicze (jeśli je ma)

  Jeżeli wymaga tego specyfika zamówienia, ZAMAWIAJĄCY powinien wskazać WYKONAWCY osoby, które są zorientowane w temacie. Będą one z nim współdziałać przy tworzeniu terminologii.

  PRZYKŁAD NR 2

  W zwykłym języku:

  Zamówienie uważa się za wykonane przez WYKONAWCĘ, jeśli dostarczy on tłumaczenie ZAMAWIAJĄCEMU w sposób, o którym mowa w ust. 4 poniżej, tak że ZAMAWIAJĄCY ma możliwość zapoznania się z jego treścią, a w przypadku tłumaczeń ustnych – z chwilą zakończenia usługi tłumaczenia.

  W prostym języku:

  W przypadku tłumaczeń pisemnych WYKONAWCA kończy pracę, gdy przekaże ZAMAWIAJĄCEMU tłumaczenie, aby ten mógł je sprawdzić. Jeśli jest to tłumaczenie ustne, jest ono zakończone, gdy WYKONAWCA skończy tłumaczyć.

  Dzień Prostego Języka

  1

  Prosty język to koncepcja, która powstała niedawno, a jednak ma już swoje święto. Dzień Prostego Języka, czyli International Plain Language Day, przypada na 13 października.

  CZY POTRZEBUJESZ
  tłumaczenia lub innych usług językowych?
  Napisz do nas – Pomożemy
  Privacy Preferences
  When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.