Certyfikaty i bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby świadczone przez nas usługi tłumaczeniowe i sposób funkcjonowania Firmy odpowiadały obowiązującym normom jakościowym i były zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej. Skrivanek był jedną z pierwszych firm tłumaczeniowych w Polsce, która wdrożyła System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001. W 2011 roku z powodzeniem wprowadziliśmy również System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001.

W 2012 roku wdrożyliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO 27001. Naszym celem była ochrona informacji przed zniszczeniem, kradzieżą lub wykorzystaniem niezgodnie z przeznaczeniem. Chcieliśmy zapewnić wiarygodność oraz skuteczną ochronę danych, zarówno naszych własnych, jak i należących do naszych partnerów biznesowych, pracowników, organów administracji publicznej i państwowej oraz wszystkich innych osób i podmiotów zgodnie z przepisami prawa i naszymi wewnętrznymi regulacjami w zakresie bezpieczeństwa.

Ponadto posiadamy certyfikat branżowy zgodny z normą EN 17100, określającą wymogi dla procesu tłumaczenia i wszystkich powiązanych aspektów, w tym dotyczących jakości.

437

Norma ISO 9001 określa wysoki standard zarządzania przedsiębiorstwem i obsługi klienta. W naszej pracy jesteśmy zorientowani na potrzeby naszych Klientów, gwarantujemy wysoką jakość tłumaczeń i nieprzerwanie doskonalimy sposób funkcjonowania Skrivanka.

438

Norma ISO 14001 określa pożądaną efektywność środowiskową i potwierdza naszą odpowiedzialność w prowadzeniu działalności i należytą troskę o środowisko naturalne.

439

Norma ISO 27001 poświadcza odpowiednie zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Na co dzień pracujemy z dokumentami i informacjami, niejednokrotnie niejawnymi. Zależy nam, aby wszyscy nasi pracownicy mieli świadomość jak wielka odpowiedzialność na nas spoczywa, szczególnie przy pracy z tłumaczeniami dla naszych Klientów.

440

Norma EN 17100 wprowadza wytyczne według, których winna być wykonywana usługa tłumaczeń pisemnych, tak aby zachować jak najwyższą jakość przekładu, odpowiadającą m.in. organom Unii Europejskiej.

Polityka ochrony danych na lata 2016-2019

Skrivanek jest czołowym dostawcą usług językowych w zakresie tłumaczeń pisemnychustnych, usług lokalizacyjnych, DTP oraz kursów językowych, w Polsce oraz w 17 krajach na całym świecie. Zarząd Grupy Skrivanek niniejszym dokumentem ustanawia wytyczne dla działań firmy w kwestii ochrony danych. Zadaniem Zarządu jest wspieranie realizacji celów zawartych w niniejszym dokumencie.

 

Cele polityki

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie prywatności, spójności oraz dostępności danych, zarówno naszych, jak i naszych Klientów, w taki sposób, by zapewnić bezproblemową i płynną realizację naszych działań biznesowych. Niniejszym dokumentem oświadczamy naszym partnerom biznesowym, pracownikom, administracji publicznej oraz wszystkim innym podmiotom w naszym otoczeniu biznesowym, że cała Grupa Skrivanek jest gotowa skutecznie chronić dane, jak również dobra materialne i niematerialne, którymi zarządzamy, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w krajach, w których prowadzimy działalność, a także zgodnie z naszymi wewnętrznymi regulacjami. Aby egzekwować tą politykę firma wdrożyła system zarządzania ochroną danych zgodny z ISO/IEC 27001:2013.

 • przestrzegania i wypełniania przepisów dotyczących ochrony informacji obowiązujących we wszystkich krajach, w których Grupa Skrivanek prowadzi działalność;
 • zapewnienia dostępności danych w czasie i miejscu wymaganym przez firmę, lecz tylko osobom, które potrzebują ich do wykonywania swojej pracy, zachowując w ten sposób wymagany poziom poufności w oparciu o stosowne kategorie informacji – publiczne, wewnętrzne, poufne, osobowe;
 • zarządzania integralnością oraz okresem życia informacji od momentu jej powstania, poprzez jej dystrybucję oraz użytkowanie aż do momentu jej usunięcia;
 • edukowania naszych pracowników, dostawców oraz partnerów w kwestii ochrony danych;
 • postrzegania naruszenia polityki ochrony danych jako poważnego naruszenia przepisów wewnętrznych i zapisów umowy;
 • określenia mierników bezpieczeństwa na podstawie stopnia ryzyka, wynikających z potencjalnych zagrożeń jak również kosztów wdrożenia;
 • poprawy wydajności systemu bezpieczeństwa danych poprzez regularny monitoring oraz przegląd ryzyka, jak również zarządzania kwestiami bezpieczeństwa i wypadkami poprzez działania korygujące oraz prewencyjne.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (Data Protection Officer contact data): 

Elżbieta Majcher, e-mail: iod@skrivanek.pl

 

Polityka jakości oraz zarządzania środowiskowego na lata 2017 – 2019

W ramach swojej działalności w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych, nauczania języków obcych, lokalizacji oprogramowania oraz czynności administracyjnych, Zarząd SKRIVANEK sp. z o.o. zobowiązuje się:

 • świadczyć wysokiej jakości, kompleksowe i profesjonalne usługi językowe na rzecz wszystkich klientów, aktywnie słuchać opinii klientów, identyfikować i spełniać wymagania oraz starać się rozumieć oczekiwania klientów i wychodzić im naprzeciw, a także podejmować nieustanne działania mające na celu realizację potrzeb i zapewnienie satysfakcji klienta;
 • starannie dobierać, monitorować oraz oceniać naszych dostawców usług językowych, mając na celu dostarczenie klientom najwyższej klasy produktów i usług, a także zwiększać świadomość dostawców w zakresie ochrony środowiska w obszarach działania naszej firmy;
 • angażować wszystkich pracowników w rozwój firmy oraz doskonalenie jej profilu środowiskowego, efektywnie wykorzystywać ich wiedzę i doświadczenie, doceniać ich wartość dla firmy oraz zapewniać środowisko pracy sprzyjające samorealizacji;
 • starać się stworzyć warunki motywujące wszystkich pracowników do doskonalenia efektywności i jakości naszych produktów, usług, procesów i systemów zarządzania;
 • starać się stworzyć dla wszystkich pracowników wysokiej jakości warunki pracy, mając na względzie zapewnienie bezpiecznego wykonywania obowiązków służbowych;
 • realizować wszystkie działania w sposób zgodny z przepisami prawa, a także innymi wymogami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy; zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska w codziennej działalności oraz minimalizować negatywny wpływ na środowisko;
 • otwarcie komunikować się z opinią publiczną i organami administracji państwowej w kwestiach dotyczących środowiska.

Niniejsza Polityka obowiązuje wszystkich pracowników firmy. Zarząd zobowiązuje się do dokonywania regularnych przeglądów niniejszej Polityki tak, aby odpowiadała ona aktualnym zamierzeniom firmy, zapewniała odpowiednią strukturę ramową do określania i analizowania celów SZJ i SZŚ, oraz aby jej realizacja przyczyniała się do nieustannego doskonalenia tych systemów.

Jesteśmy tu, aby wspierać Cię
na drodze do sukcesu!

Napisz do Nas, aby otrzymać
darmową wycenę!
 

Wyślij zapytanie!