biuro tłumaczeń skrivanek

Certifiering och säkerhet

Standarden
ISO 9001
1

hjälper oss säkerställa en hög kvalitet av företagsledning och kundtjänst. I vårt dagliga arbete fokuserar vi på våra kunders behov och garanterar högkvalitativa översättningar samt förbättrar ständigt Skrivaneks verksamhetssätt.

Standarden
ISO 14001
1

avser bra miljöprestanda och bekräftar vårt ansvar och omsorg för miljön som är en del av vår verksamhet.

Standarden
ISO 27001
1

intygar att information hanteras på ett rätt och säkert sätt. Vi arbetar med olika dokument och information varje dag och mycket av dem är konfidentiella. Det är viktigt för oss att alla anställda är medvetna om vårt stora ansvar, speciellt när vi arbetar på översättningar för våra kunder.

Standarden
EN 17100
1

avser riktlinjer angående hur man ska återge översättningstjänster för att säkerställa deras högsta kvalitet genom att intyga att de är lämpliga för EU-organens behov.

Standarden
ISO 18587
1

Vi informerar att en extern certifieringsrevision om Skrivanek sp. z o.o uppfyller kraven i standarden ISO 18587 som gäller ”fullständiga tjänster inom efterredigering av maskinöversättningar av människor och grundläggande kunskaper inom efterredigering” godkändes.

Vi fokuserar på att se till att de översättningstjänster som vårt företag tillhandahåller och alla våra verksamhetsmetoder stämmer överens med tillämpliga kvalitetsstandarder och EU-direktiv. Vi är ett av de första översättningskontoren i Polen som införde ett kvalitetsstyrningssystem enligt standarden ISO 9001. I 2011 införde vi ett miljöledningssystem enligt ISO 14001.

Till slut, i 2012, införde vi ISO 27001, ett certifierat ledningssystem för informationssäkerhet vars syfte är att skydda information mot förstörelse, stöld och missbruk. Vårt mål var att garantera trovärdighet och ett effektivt dataskydd, både när det gäller våra egna data eller de som tillhör våra affärspartners, anställda, offentliga förvaltningsmyndigheter och andra relevanta personer och enheter, allt i enlighet med lagbestämmelserna och våra interna säkerhetsbestämmelser.

Vårt företag är även innehavaren av ett certifikat enligt standarden för översättningstjänster EN 17100 som innehåller krav för alla aspekter av översättningsprocessen, inklusive de som är nödvändiga för att garantera kvaliteten.

2020-2024 Informationssäkerhetspolitiken
1

Skrivanek är en ledande leverantör av tjänster inom områden som översättning, tolkning, lokalisering, DTP och språkkurser i Polen och 17 länder i världen. I det här dokumentet tillhandahåller Styrelsen för Skrivanek Group riktlinjer för åtgärder i samband med informationssäkerhet. Styrelsens uppdrag är att främja genomförande av de mål som presenteras i dokumentet.

Syfte av policy

Vårt främsta syfte är att säkerställa integritet, konsistens och tillgänglighet av uppgifter, både våra egna och de som tillhör våra kunder på ett sätt som gör att vår affärsverksamhet drivs smidigt och problemfritt. Vi förklarar härmed för våra affärspartners, anställda, offentliga förvaltningsmyndigheter och alla övriga enheter i vår affärsmiljö att hela Skrivanek Group är redo för att skydda information och materiella eller immateriella tillgångar som vi hanterar enligt de lagar som gäller i de länder där vi bedriver verksamhet och också enligt våra interna säkerhetsbestämmelser. För att verkställa denna policy har vårt företag infört ett ledningssystem för informationssäkerhet som stämmer överens med ISO/IEC 27001:2013.

 • följa och uppfylla de bestämmelser som gäller informationssäkerhet i alla de länder där Skrivanek Groups bedriver sin verksamhet;
 • ge tillgång till information under en tid och på en plats som krävs av företaget men bara för dem som behöver den för att utföra sitt arbete och bibehåller alltså sekretessen som är nödvändig för relevanta kategorierna av informationen: offentliga, interna, konfidentiella och personliga;
 • att hantera integritet och informationslivscykel sedan den uppstod genom dess fördelning och användning tills den avlägsnas;
 • utbildning av anställda, leverantörer och partners inom området av informationssäkerhet;
 • betrakta varje överträdelse av informationssäkerhet som en allvarlig överträdelse av interna regler och bestämmelserna i avtalet;
 • identifiera riskbaserade säkerhetsnormer som härstammar från potentiella hot och införingskostnader;
 • förbättra effektivitet av ledningssystemet för informationssäkerhet genom en regelbunden övervakning och granskning av risker samt hantering av säkerhetsfrågor och -händelser genom korrigerande och förebyggande åtgärder.
2020 – 2024 Kvalitetspolitik och Miljöledningssystem
1

Inom ramen för sin verksamhet, dvs. översättning, tolkning, språkundervisning, lokalisering av programvara och förvaltning förbinder Styrelsen för SKRIVANEK sp. z o.o. sig att:

 • leverera högkvalitativa, omfattande och professionella språktjänster till våra kunder och ta hänsyn till feedback, identifiera och svara på kundernas efterfrågan, sträva efter att förstå deras förväntningar och bemöta dem samt ständigt anstränga sig för att uppfylla deras behov och garantera dem nöjdhet;
 • noggrant välja, övervaka och bedöma språktjänster från leverantörer för att tillhandahålla produkter och tjänster av högsta kvalitet till våra kunder samt förbättra deras medvetande om miljöfrågor som är relevanta i vår affärskontext;
 • engagera alla anställda i utveckling av företaget och förbättring av dess miljöprofil, effektivt använda deras kunskap och erfarenhet, erkänna deras värde i företaget och säkerställa en arbetsmiljö som är gynnsam för deras självförverkligande;
 • försöka skapa sådana förhållanden som uppmuntrar alla våra anställda till att förbättra effektiviteten och kvaliteten av våra produkter, service, processer och ledningssystem;
 • sträva efter för att skapa utmärkta arbetsförhållanden för alla våra anställda och se till att de kan utföra sina arbetsuppgifter i en säker arbetsmiljö;
 • utföra all verksamhet i enlighet med lagbestämmelser och andra krav på miljö och arbetsmiljö, förebygga förorening av miljön i den dagliga verksamheten samt minska vår negativa påverkan på miljön;
 • kommunicera öppet med offentliga och statliga myndigheter om miljöfrågor.

Policyn är bindande för alla anställda. Styrelsen förbinder sig att regelbundet granska Policyn så att den stämmer överens med företagets aktuella syften, ger ett lämpligt ramverk för att bestämma om och analysera QMS och MLS-syften, så att den bidrar till en ständig utveckling av dessa system.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.