Vi erbjuder grafisk bearbetning av dokument
på alla europeiska språk.

 
Fråga om priser

Vi erbjuder grafisk
bearbetning
av dokument på
alla europeiska
språk.

 
Fråga om priser

Desktop Publishing (DTP) omfattar alla processer avseende förberedning av en text för publicering, både i tryck och online. Det avser också konvertering av icke-redigeringsbara dokument, som blir allt mer populära, till ett redigeringsbart format. Det gör översättningsprocessen snabbare och möjliggör samtidigt en senare redigering och uppdatering.

Skrivaneks DTP-avdelning erbjuder grafisk bearbetning av dokument (såsom guideböcker, bruksanvisningar, kataloger eller broschyrer) på många språk. Våra experter ser till att, efter översättningen till dina utvalda språk, textens layout följer originaldokumentet så nära som möjligt.

Enkelt DTP


Om du behöver översätta en icke-redigeringsbar fil med en relativ enkel layout som inte innehåller några komplicerade tabeller, diagram eller spalter är enkelt DTP en adekvat lösning. Det kommer att fungera bra om trohet till att källfilen är mindre viktigt. I detta fall ska diagram, tekniska ritningar och liknande element översättas med en bildtext och layouten ska återskapas på ett förenklat sätt som ska göra det möjligt att jämföra källtexten med översättningens motsvarande segment.

Avancerat DTP


Denna tjänst kommer att fungera bäst i de fall där det inte finns någon källfil som kan öppnas i en relevant mjukvara (såsom Corel Draw eller InDesign) samt om källtextens kvalitet är bristande eller när du bara har en skannad kopia och vill få översättningen i en form som liknar originalet. Det levererade dokumentet ska motsvara källmaterialet så mycket som möjligt, vilket gör det möjligt att införa alla ändringar som kommer att vara nödvändiga i framtiden.

Behöver du en översättning?
Letar du efter en språklösning eller en expert som kan ge dig råd?

Vi ska förbereda ett förslag för dig och erbjuda en konsultation.
 

Fråga om priser!