biuro tłumaczeń skrivanek

Översättning

Affärsöversättning
1

Affärsöversättningar är en huvudtyp av översättningar som vårt kontor gör. Det viktiga i affärer är först och främst snabbhet och breda möjligheter. Därför ger vi dig affärsöversättningar som perfekt förstår dina affärer och uppfyller alla dina förväntningar.

Vi erbjuder professionella och pålitliga översättningar av olika dokument som används av våra kunder när de bedriver näringsverksamhet. Vår erfarenhet och kunskap om fackmässiga frågor gör att vi översätter texter med en specifik terminologi och struktur.

Auktoriserad översättning
1

För översättning av officiella handlingar, såsom testamenten, myndighetstillstånd, födelseattester, vigselbevis och dödsattester krävs ofta en auktoriserad översättare. En auktoriserad översättning innehåller översättarens intyg att översättningen stämmer överens med originalet och har en rund officiell stämpel tillsammans med översättarens signatur. Skrivanek samarbetar med auktoriserade översättare i alla europeiska och många icke-europeiska språk. Vårt nätverk av filialer i hela Polen gör att du har möjlighet att hämta ditt översatta dokument på den plats som passar dig bäst.

0
miljoner översatta ord i 2020
0
procent av våra kunder rekommenderar våra tjänster
0
timmar av tolkning i 2019
CAT-översättning
1

Våra kunder frågar oss ofta om det är möjligt att översätta långa textstycken med upprepade fraser eller delar till en lägre kostnad eller med en kortare leveranstid.
På Skrivanek är svaret JA! Vi investerar i de bästa tekniker som ger dig följande fördelar:

 • högkvalitativa översättningar med konsekvent terminologi,
 • tidsbesparingar vid större projekt,
 • lägre kostnader för beställning av nästa liknande översättningsjobb – ju fler översättningar du beställer, desto mer sparar du,
 • upprätthållande av en terminologi som är konsekvent med de föregående översättningarna,
 • lätt översättning av dokument i icke standardformat (såsom HTML, XML eller SGML),
 • översättningen som levereras är i samma format som källmaterialet.
Korrekturläsning
1

Vi tror att varje översättning som görs av vår byrå måste verifieras innan den levereras. Våra översättningsjobb genomgår en intern kvalitetskontrollprocess där vi dubbelkontrollerar att översättningen är fullständig, den använda terminologin, numrering och användning av regionala regler, siffror, adressuppgifter samt formatering av texten.
Dessutom, beroende på översättningens mål, rekommenderar vi extra kontroller: korrekturläsning av modersmålstalare, oberoende granskning och tryckkorrektur. Vi försöker alltid framhäva att det finns texter, särskilt de som ska publiceras (t.ex. webbsidor), som kommer att dra fördel av extra kontroller.

Vi erbjuder tre typer av korrekturläsning:

 • Korrekturläsning av modersmålstalare;
 • Jämförelse av källtexten med måltexten (oberoende granskning);
 • Tryckkorrektur.
Varför jobba med oss:
1
 • Vi är certifierade enligt ISO 9001:2008, 14001:2004, 27001:2022 och standarden för översättningstjänster 17100:2015.
 • Skrivanek har funnits på marknaden i 20 år, vilket gör att vi har samlat en rik översättningserfarenhet av texter från många olika områden. Våra tjänster används av många välkända företag och institutioner från olika industrier samt våra kunder kan vara säkra att de samarbetar med en stabil och erfaren affärspartner.
 • Vår rättvisa och transparenta prissättning baseras på antalet ord i källtexten.
 • Vi kan garantera en fullständig flexibilitet och pålitlighet med ett leveransdatum som är anpassat efter kundens specifika behov – allt tack vare vår kvalificerade personal och bästa språktekniker.
 • Skrivanek erbjuder ett brett utbud av tjänster: översättning, korrekturläsning, lokalisering, tolkning, DTP, språkkurser för individuella och företagskunder samt andra språktjänster.
 • Vi samarbetar endast med erfarna översättare som är yrkesmän inom deras områden: läkare, ingenjörer, advokater, IT-specialister och andra. På så sätt kan våra kunder vara säkra på att deras översättningar görs av proffs som arbetar inom det angivna området.
 • Vi skräddarsyr lämpliga processer för enskilda översättningstyper. Oavsett om det är bruksanvisningar eller en professionell marknadsföringstext som ska publiceras kan vi säkerställa högsta kvalitet av våra översättningar.
 • Vi har vår egen grafiska designavdelning (DTP). Därför kan vi garantera att formateringen i det dokument som översätts kommer att vara samma som i originalet. Vi kan alltså konvertera nästan alla icke-redigeringsbara filer till ett redigeringsbart format som gör att vi kan leverera det översatta dokument som motsvarar originallayouten till kunden.
 • Vi använder de bästa CAT-verktygen, vilket ger mer flexibilitet när vi sätter pris på översättning av större texter med upprepningar och samtidigt säkerställer terminologins konsekvens.
Behöver du en översättning?
Letar du efter en språklösning eller en expert som kan ge dig råd?
Vi ska förbereda ett förslag för dig och erbjuda en konsultation.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.