biuro tłumaczeń skrivanek

Wniebowstąpienie Pańskie

Widokiem zmartwychwstałego ciała umocniła się wiara

Wniebowstąpienie Pańskie to święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w celu upamiętnienia zakończenia życia ziemskiego Jezusa Chrystusa i Jego wstąpienia do nieba.

Dla chrześcijan Wniebowstąpienie Pańskie jest dniem królewskiej intronizacji Chrystusa, momentem wyniesienia Go do chwały natury ludzkiej. To bardzo ważne wydarzenie dla wszystkich wierzących. Co wiemy o jego historii? W jaki sposób obchodzi się je w Polsce i na świecie? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego artykułu!

Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa – geneza i historia święta

Po zmartwychwstaniu Jezus Chrystus spędził kolejne czterdzieści dni na ziemi. W tym czasie ukazywał się swoim uczniom i dawał im wskazania dotyczące kontynuowania Jego misji. Następnie wraz z apostołami udał się na wzniesienie położone w Jerozolimie – Górę Oliwną. Tam, zgodnie z zapowiedzią złożoną podczas Ostatniej Wieczerzy, wstąpił do nieba, aby zasiąść po prawicy swojego niebieskiego Ojca.

Opis wstąpienia Jezusa do nieba możemy znaleźć w Ewangelii według Świętego Marka, Ewangelii według Świętego Łukasza i Dziejach Apostolskich. Dla upamiętnienia tego wydarzenia Kościół katolicki ustanowił uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jej data została wyznaczona zgodnie z chronologią biblijną – na czterdzieści dni po Wielkanocy.

Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa w Polsce

Zgodnie z dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów od 2004 roku w Polsce uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego obchodzi się w siódmą niedzielę wielkanocną. Ma więc ona miejsce sześć tygodni po Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Dzięki temu zabiegowi wypada w dzień wolny od pracy.

Przesunięcie daty o trzy dni dotyczy jedynie głównego wyznania naszego kraju – katolicyzmu. Wierni przynależący do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i Reformowanego Kościoła katolickiego w Polsce tradycyjnie obchodzą dzień wniebowstąpienia Pana w czwartek, czterdzieści dni po Wielkanocy.

Aby uczcić wniebowstąpienie pana Jezusa, wierni udają się na niedzielną mszę świętą. Tradycyjnie czyta się wówczas odpowiedni fragment Ewangelii według Świętego Mateusza, Ewangelii według Świętego Marka lub Ewangelii według Świętego Łukasza, w zależności od tego, który cykl czytań obowiązuje w danym roku – A, B czy C.

W roku B odczytywany jest następujący fragment z Ewangelii według Świętego Marka:

„Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie».

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły” (Mk 16, 15-20).

Wniebowstąpienie Pańskie to tak ważne wydarzenie, że jest wspominane przez wiernych na całym świecie podczas mszy świętych w niedziele i uroczystości w wyznaniu wiary – Credo: „Zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. Wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca”.

Dzień czterdziesty; nie trzeba martwić się możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń
Wyniesienie Chrystusa po błogosławionym zmartwychwstaniu
Widokiem zmartwychwstałego ciała umocniła się wiara

Wniebowstąpienie Pańskie na świecie

Chrześcijanie na całym świecie obchodzą uroczystość Wniebowstąpienia w ten sam sposób – poprzez uczestnictwo w Eucharystii. To również dobry dzień na zastanowienie się nad doniosłością tego wydarzenia.

Data tej uroczystości różni się pomiędzy krajami. W niektórych państwach (w których jest to dzień wolny od pracy – m.in. w Niemczech i we Francji) ma ona miejsce czterdzieści dni po Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, w innych – sześć tygodni po Wielkanocy. Ponieważ wyznacza się ją na podstawie tej najważniejszej dla chrześcijan uroczystości, Wniebowstąpienie należy do świąt ruchomych.

Katolicy i prawosławni obchodzą zarówno Wielkanoc, jak i święto Wniebowstąpienia Pańskiego w innych dniach. Spowodowane jest to schizmą pomiędzy tymi dwoma Kościołami oraz różnicami między kalendarzem gregoriańskim i juliańskim.

Wniebowstąpienie Pańskie w obcych językach

Czy wiesz, jak jest nazywane Wniebowstąpienie Pańskie w obcych językach?

Weźmijcie Ducha Świętego
W domu Ojca mego jest mieszkań wiele
msza św.; bijące godnością chóry aniołów

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – ciekawostki

W naszym kraju jest wiele kościołów, cerkwi i kaplic pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego. Jako przykład można podać ewangelicko-augsburski kościół przy ul. Puławskiej w Warszawie, rzymskokatolicki kościół na poznańskich Wichrowych Wzgórzach czy zabytkową prawosławną cerkiew w Ciechanowcu.

Członkowie niektórych Kościołów protestanckich (m.in.: Kościoła ewangelicko-reformowanego, Kościoła chrześcijan baptystów i Kościoła ewangelicko-augsburskiego) mają w Polsce prawo do dnia wolnego w dzień, w którym świętują Wniebowstąpienie Pańskie, czyli w czwartek czterdzieści dni po Wielkanocy.

Łacińska nazwa tego święta, Ascensio, podkreśla, że Jezus wstąpił do nieba dzięki swojej mocy, bez pomocy osób trzecich. Zgodnie z założeniami wyznania katolickiego jest On jedyną istotą, która tego dokonała. Dlatego też w przypadku Jego matki mówimy już o „wniebowzięciu”.

Tydzień po niedzieli, podczas której celebrujemy wniebowstąpienie Pana Jezusa, w Kościele świętowane jest Zesłanie Ducha Świętego, kończące okres Wielkanocy.

Miejsce, w którym Jezus wstąpił do nieba, było symboliczne. To właśnie tam, na Górze Oliwnej, został On pojmany przed swoim ukrzyżowaniem.

Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa nie zostało opisane zbyt dokładnie w Ewangeliach. Ewangelia według Świętego Marka wspomina o nim tylko jednym zdaniem, a Ewangelia według Świętego Jana – przepowiednią. Święty Łukasz pisze o tym, że Chrystus został uniesiony do nieba.

Pod koniec IV wieku na Górze Oliwnej w celu upamiętnienia wniebowstąpienia Jezusa postawiono tam świątynię chrześcijańską. W XII wieku została ona przekształcona w meczet i w tej formie przetrwała ona do dzisiaj. W dzień uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego muzułmanie pozwalają na odprawienie tam katolickiej mszy.

Jeśli przygotowujesz tekst na temat uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego lub innych świąt religijnych w języku angielskim, francuskim czy wietnamskim i chcesz mieć pewność, że będzie on w pełni poprawny, zachęcamy do skorzystania z naszej oferty tłumaczeń pisemnych. Więcej ciekawych wiadomości związanych ze świętami w Wielkiej Brytanii, Danii czy Hiszpanii i krajach Ameryki Łacińskiej poznasz zaś na naszych kursach języków angielskiego, duńskiego i hiszpańskiego. Zapraszamy!

Posty powiązane

chatsimple
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.