konkurs lingwistyczny

Piąta edycja konkursu dla młodych tłumaczy dobiegła końca.

Piąta edycja konkursu dla młodych tłumaczy dobiegła końca. Zmagania zorganizowane przez Agencję Tłumaczeń i Szkołę Języków Obcych Skrivanek zakończyły się wielkim finałem, który odbył się 1. grudnia br. na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Do finału zakwalifikowało się 42 osoby z 17 uczelni partnerskich. Autorem najlepszego tłumaczenia z języka angielskiego został Emil Marciniak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, natomiast autorką najlepszego tłumaczenia z języka niemieckiego została Joanna Środek z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Konkurs miał na celu zachęcenie studentów do podnoszenia swoich kwalifikacji językowych i translatorskich, ułatwienie najlepszym kandydatom na tłumaczy wejścia na rynek pracy, a także zapoznanie studentów ze specyfiką tłumaczeń biznesowych z różnych branż oraz lepsze przygotowanie ich do późniejszej pracy przy realnych zleceniach.

W gronie najlepszych w tłumaczeniu z języka angielskiego znaleźli się także studenci Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Z kolei laureatami w grupie języka niemieckiego są także studenci Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Prace były sprawdzane oraz oceniane przez jury w składzie: Robert Zieliński, Joanna Stryjek, Dorota Niczyporuk oraz Konrad Szabowicz.

Więcej informacji…