biuro tłumaczeń skrivanek

Tłumacz – czyli wszystko, co chcielibyście wiedzieć o tym zawodzie

tłumacz
Czekamy na wiadomość od Ciebie!
[contact-form-7 id=”3907″ html_class=”gem-contact-form-white”]

Wstęp

Języki to twoje hobby, uwielbiasz wyzwania i planujesz podjąć pracę tłumacza, ale chcesz przejrzeć dostępne możliwości i zastanawiasz się, czy aby na pewno ten zawód jest dla Ciebie odpowiedni? A może chciałbyś po prostu poznać kulisy tej pracy? Ten artykuł jest właśnie dla Ciebie. Postaramy się przybliżyć Ci postać osoby wykonującej interesujący Cię zawód oraz pokazać, że bycie profesjonalnym tłumaczem to niezwykle ciekawa ścieżka kariery. Dowiesz się również, jakie wymagania wiążą się z pracą tłumacza, gdzie można zdobyć potrzebne do tej pracy kwalifikacje oraz jakie możliwości rozwoju są z nią związane.

Tłumacze wspomagają komunikację, przekształcając słowo pisane bądź mówione z języka źródłowego na docelowy. Zawód tłumacza na tle innych profesji wyróżnia się dużą elastycznością, dlatego wiele młodych osób planuje rozpocząć kształcenie w tym kierunku.

Zostanie tłumaczem, poza znajomością języków, wymaga jednak również wielu innych predyspozycji, ponieważ celem takiego specjalisty jest przekazanie treści w taki sposób, aby odbiorcy mieli wrażenie, że czytają lub słyszą oryginał. Potrzeba tu pewnego wczucia się w naturę przekładanego tekstu, a więc aby wykonywać zawód tłumacza, trzeba lubić pracę z tekstem, jego redagowanie, a niekiedy wręcz współtworzenie. Warto także mieć przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu komputerowej edycji tekstów oraz dobrze znać zasady ortografii, gramatyki i składni wybranych języków.

Obecnie coraz większą rolę odgrywają tzw. adaptacje kulturowe, które poza tłumaczeniem obejmują dostosowanie tekstu do kultury danego kraju. Mówimy tu np. o tekstach związanych z tradycjami świątecznymi, które w każdym kraju mają swoisty charakter. Tłumacz powinien zatem, prócz doskonałej znajomości języka obcego, posiadać niezbędne wiadomości dotyczące historii i kultury kraju/krajów, w których obowiązuje język, jaki postanowił poznać lepiej.

tłumaczenia przysięgłe, gdy potrzebujesz tłumaczonego tekstu w innych celach niż prywatne
przekład online z użyciem Twoich ustawień, na poziomie przeglądarki pozwalających zrezygnować z uwierzytelniania
aktualnie przeglądane treści tłumaczone na inne języki, przykład haseł wyszukiwanych, treści spersonalizowane

Jak w praktyce wygląda praca tłumacza?

Proces tłumaczenia znacznie wykracza poza zwykłą zmianę słów z jednego języka na inny. Tłumacz musi nie tylko dobrze rozumieć tekst w języku źródłowym, ale także umieć przekazać (przetłumaczyć) na język docelowy jego znaczenie oraz intencję autora. Dzięki temu przekład nie będzie brzmiał jak zestaw poszczególnych słów z tekstu źródłowego wypisanych ze słownika języka obcego, ale zachowa przekaz tego tekstu, który będzie sugestywny dla odbiorcy. Do tego dążą przecież autorzy wszystkich tekstów: aby komunikat, jaki zawierają w danym tekście, dotarł w sposób skuteczny do odbiorcy. Zadanie tłumacza jest analogiczne: tak przełożyć tekst, aby uchwycić zawartą w nim myśl przewodnią i sprawić, by był dobrze zrozumiany przez osoby posługujące się językiem obcym.

Tłumacze muszą mieć zatem doskonałe umiejętności lingwistyczne. Od osoby na stanowisku tłumacza wymaga się:

 • płynnego mówienia, czytania i pisania w dwóch lub więcej językach,
 • umiejętności tworzenia przekładów pisemnych komunikatów i treści, takich jak książki, artykuły i czasopisma, z jednego języka na inny,
 • umiejętności poszukiwania informacji w celu zrozumienia kontekstu, odniesień kulturowych i użycia konkretnego żargonu, slangu lub wyrażeń, które zostały zastosowane w tłumaczonym tekście,
 • tworzenia glosariuszy lub banków terminologii, które mogą zostać wykorzystane w przyszłych projektach,
 • doskonałej organizacji własnej pracy i dotrzymywania ustalonych terminów.

Jak zostać tłumaczem?

Zazwyczaj, aby zostać tłumaczem, trzeba mieć tytuł licencjata i co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe. Nie jest to jednak warunek obligatoryjny (inaczej jest w przypadku tłumacza przysięgłego). Najważniejszym wymogiem jest biegła znajomość co najmniej dwóch języków. Sporą rolę odgrywa także umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi wspomagających pracę tłumacza i obecnie niezbędnych w tej pracy, takich jak programy i aplikacje pozwalające tworzyć pamięci tłumaczeniowe.

Do zawodu tłumacza przygotowują studia filologiczne z zakresu języka polskiego i różnorodnych języków obcych, np. angielskiego, niemieckiego czy francuskiego. Kluczowe znaczenie przy wyborze konkretnej uczelni ma fakt, czy prowadzi się na niej zajęcia w ramach specjalizacji translatologicznej (czy translatorskiej), które mają na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu tłumacza. Ukończenie takiej specjalizacji wiąże się także z odbyciem praktyk zawodowych, podczas których studenci poznają realia zawodu tłumacza. W Polsce uprawnienia potrzebne do wykonywania tego zawodu można uzyskać po ukończeniu studiów na uczelniach wyższych m.in. w Warszawie, Krakowie i Lublinie.

Aby móc zostać profesjonalnym tłumaczem, powinno się:

 1. zdobyć biegłość w innym języku,
 2. ukończyć specjalistyczne szkolenie lub studia wyższe ze specjalizacją tłumaczeniową,
 3. uzyskać certyfikat poświadczający posiadanie odpowiednich umiejętności lingwistycznych,
 4. wybrać konkretną branżę, w której chce się pracować, i poznać związaną z nią terminologię,
 5. zdobyć doświadczenie zawodowe.

Jakie działania powierza się tłumaczom?

Podstawowym zadaniem tłumacza (bez względu na to, czy jest to tłumacz polsko angielski, tłumacz niemiecko polski czy tłumacz włosko polski) jest translacja tekstu lub wypowiedzi z jednego języka na drugi. Z technicznego punktu widzenia możemy wyróżnić tłumaczy ustnych i pisemnych, jednak w rzeczywistości bardzo często tłumacze świadczą obie te usługi. Tłumacze kojarzą nam się często z pracownikami różnych wydawnictw czy oficyn literackich przygotowującymi przekłady książek. Tymczasem osoby wykonujące zawód tłumacza pracują w różnych branżach, w tym w edukacji, medycynie, biznesie i administracji. Praktycznie każda branża może potrzebować usług translatorskich.

Równie różnorodna może być tematyka tekstów wymagających przetłumaczenia: od prywatnych listów, ogłoszeń, wyników badań, poprzez różnego rodzaju umowy i raporty, aż do książek naukowych i aktów prawnych. Należy przy tym brać pod uwagę prozę życia: tłumacze pracujący na własny rachunek częściej mają do opracowania skomplikowaną instrukcję obsługi konkretnej maszyny niż teksty fabularne czy poezję. Oczywiście translacja pierwszego z wymienionych typów tekstów również daje ogromną satysfakcję i poczucie świetnej orientacji w języku obcym.

Tłumacze często wykonują także wolny zawód lub prowadzą własne firmy. Niektórzy są jednak zatrudniani przez agencje tłumaczeniowe albo pracują bezpośrednio dla jednej firmy. Zawód tłumacza oferuje dużą elastyczność w zakresie wyboru ścieżki zawodowej. Jako zaletę pracy tłumacza należy też wskazać możliwość wyłącznej pracy z domu, co w czasach wszechobecnej pracy zdalnej może przestało być ewenementem, ale pozostaje dużym plusem dla niektórych zainteresowanych wykonywaniem tej profesji.

Jak długo trwa dzień pracy tłumacza?

Tłumacze pisemni i ustni pracujący na własny rachunek często mają elastyczny harmonogram, który sami mogą kształtować w zależności od liczby zleceń oraz własnych potrzeb i możliwości. Większość tłumaczy pracuje jednak w pełnym wymiarze godzin, niezależnie od tego, czy są zatrudnieni na etacie, czy rozwijają własną działalność. To praca, która wymaga systematyczności i sumiennego wypełniania powierzonych zadań, a co za tym idzie dużej samodyscypliny. Trzeba wypracować własną metodykę działania i sumiennie się jej trzymać, aby wykonywać powierzone zadania na czas.

tłumaczenie maszynowe należy poprawić
przekład w celu lepszego zrozumienia reklamy w innych językach
tłumaczenia google, inne dane dotyczące personalizacji, słowniki, wyświetlanie reklam, tłumaczenie reklamy

Jakie są cechy idealnego tłumacza?

Idealny tłumacz powinien wykazać się doskonałą znajomością języka obcego i ojczystego. W tej pracy ważne jest nie tylko opanowanie słownictwa, gramatyki, ortografii i interpunkcji, ale również realiów kulturalnych poszczególnych krajów. Profesjonalista powinien „czuć język”, instynktownie wybierając najlepsze zamienniki wyrazów czy zwrotów. W przekładach specjalistycznych liczy się również posiadanie szerokiej wiedzy branżowej, która ograniczy prawdopodobieństwo wystąpienia błędu np. terminologicznego. Nie da się wykonywać tego zawodu bez nieustannego dokształcania się i podążania za najnowszymi technologiami, dlatego też istotna jest samodyscyplina i chęć rozwoju.

Tłumaczenia pisemne i ustne różnią się nieco swoją specyfiką. Zawód tłumacza pisemnego wiąże się z wieloma godzinami spędzonymi przy komputerze. Wymaga to cierpliwości i silnej motywacji. Niezwykle ważna jest chęć do zgłębiania poszczególnych wiadomości, dociekliwość i dbałość o szczegóły. Specjalista zajmujący się tłumaczeniami konsekutywnymi lub symultanicznymi powinien dodatkowo mieć podzielną uwagę, która pozwoli niemal jednocześnie słuchać i mówić, być komunikatywny i otwarty na ludzi, a także cechować się umiejętnością pracy pod presją czasu.

Jak wyglądają zarobki tłumacza?

Według danych Wynagrodzenia.pl średnie miesięczne wynagrodzenie całkowite tłumaczy w Polsce wynosi 5 740 PLN brutto, chociaż płaca ta może się wahać od 4 180 PLN brutto do 7 300 PLN brutto miesięcznie[1]. Wszystko zależy od tego, jak dużo dana osoba pracuje, czy współpracuje z jakąś agencją tłumaczeniową na stałe, jak duże ma doświadczenie, bo to zazwyczaj przekłada się na szybkość wykonywania translacji, a tym samym na możliwość przyjęcia większej liczby zleceń.

Jak już wspominaliśmy, część tłumaczy pracuje na własny rachunek, podczas gdy inni mogą pracować na etacie dla agencji zajmującej się tłumaczeniami lub bezpośrednio dla firm działających w danej branży, co wpływa na różnice w zarobkach. Ponadto wynagrodzenie tłumacza zależy od wielu innych czynników, w tym:

 • języka, w którym może być wykonane tłumaczenie,
 • specjalizacji (branży, w której działa),
 • poziomu umiejętności lingwistycznych,
 • doświadczenia zawodowego, sumienności i dokładności w wykonywaniu przekładów,
 • wykształcenia.

Im mniej popularny język, im bardziej specjalistyczny obszar działania, tym wynagrodzenie jest wyższe. Dużym zainteresowaniem cieszą się języki obowiązujące poza Europą, np. chiński, a także europejskie mniej popularne niż angielski czy niemiecki, np. fiński i węgierski.

Tłumacz zwykły a tłumacz przysięgły – na czym polega różnica?

Tłumaczenie zwykłe nie jest prawomocne i może być wykonane co do zasady przez każdą osobę, która naprawdę dobrze zna język i posiada odpowiednie umiejętności, np. tłumacz angielski lub tłumacz hiszpański. Ten typ przekładu wykorzystywany jest zazwyczaj w celach publikacyjnych lub informacyjnych, do tekstów przesyłanych drogą elektroniczną wewnątrz firm. Często korzystają też z niego osoby prywatne przy tłumaczeniu tekstów wykorzystywanych dla prywatnych celów, np. treści pism urzędowych, wyników badań itp.

Tłumaczenia przysięgłe mogą stanowić dokument prawny, czym różnią się od zwykłych translacji. Powinien je wykonać tłumacz przysięgły, który posiada akredytację do świadczenia usługi uwierzytelniania przekładu. Tłumaczenie dokumentu staje się nowym, kompletnym dokumentem o takim samym charakterze jak oryginał, a zatem o takiej samej mocy prawnej. Oznacza to, że może być przedkładane i wykorzystywane za granicą jako dokument o równorzędnym statusie z dokumentem w języku źródłowym.

Tłumaczenia symultaniczne, stanowisko pracy tłumacza ustnego, miejsce opracowywania nowych translacji
temat zarządzania ustawieniami prywatności i generowania statystyk dotyczących stron
środki ochrony użytkowników przed nadużyciami pomiaru zaangażowania odbiorców

Tłumacz ustny – czy każdy może nim zostać?

Tłumacze ustni pracują ze słowem mówionym, podczas gdy pozostali tłumacze ze słowem pisanym. Oficjalni tłumacze ustni muszą mieć wybitne umiejętności językowe, być pewnymi lingwistami, dobrze rozumieć obie kultury, a przede wszystkim opanować sztukę przekładu ustnego. Takie tłumaczenia mogą się wiązać z presją, dużą liczbą podróży, wezwaniami w ostatniej chwili i pracą po godzinach. Nie warto jednak się zniechęcać, bo dreszczyk emocji związany z tłumaczeniem ustnym potrafi być źródłem ogromnej satysfakcji. Wykonywanie translacji ustnych często wiąże się z większymi zarobkami, ale nie jest to reguła.

Tłumacze ustni dają ludziom możliwość zabrania głosu i bycia wysłuchanymi – tłumaczą bowiem to, co mówią inni, na język zrozumiały dla odbiorców. W praktyce oznacza to, że dwa dni w pracy tłumacza ustnego nigdy nie są takie same. Różnorodność tematów jest zdumiewająca, a zadania bywają często ekscytujące. To praca, która daje olbrzymią satysfakcję i pewność w posługiwaniu się językiem obcym.

Jakie tłumaczenia są najpopularniejsze?

Usługi tłumaczeniowe świadczone przez Skrivanek są bardzo różne. Oferujemy m.in. tłumaczenia uwierzytelnione, zwykłe, konsekutywne czy symultaniczne. Bardzo często pojawiają się zlecenia dotyczące przekładu oficjalnych dokumentów (np. dokumentacji medycznej czy sądowej, aktów urodzenia czy ślubu lub kupna i sprzedaży). Nierzadko na warsztat trafiają również teksty specjalistyczne, które wymagają tłumaczenia zwykłego i ogromu wiedzy dotyczącej słownictwa właściwego dla danej branży (np. ubezpieczeniowej, motoryzacyjnej lub energetycznej). Wśród nich wyróżniają się instrukcje obsługi i materiały szkoleniowe. Zastosowanie w nich odpowiedniej terminologii jest kwestią kluczową.

Wraz z rozwojem marketingu internetowego, social mediów, a także spotkań przeprowadzanych za pośrednictwem komunikatorów zaczęło rosnąć zapotrzebowanie na innego rodzaju usługi. Są to m.in. tłumaczenia spotkań online, które umożliwiają zrozumienie się wielu osób, łączących się ze sobą nawzajem z miejsc nawet bardzo oddalonych od siebie (np. Warszawy i Tokio), a także lokalizacja stron www czy tłumaczenia SEO, które nie są jedynie przekładem na dany język, ale również zapewniają wysoką widzialność witryny w przeglądarkach internetowych.

Jakie materiały są wykorzystywane w pracy tłumacza?

Obecnie praktycznie wszystkie tłumaczenia wykonywane są na komputerze, najczęściej przy pomocy słowników i glosariuszy online. Większość tłumaczy korzysta również z pamięci tłumaczeniowej i oprogramowania do zarządzania terminologią. Nie jest to tłumaczenie generowane komputerowo, ale raczej specjalistyczne oprogramowanie, które archiwizuje pracę tłumacza na potrzeby przyszłych, podobnych przekładów. Bywa, że tłumaczone teksty cechują się dużą powtarzalnością zastosowanych sformułowań, tak dzieje się np. z różnorodnymi tekstami z kręgu języka prawniczego. Budowanie pamięci tłumaczeniowych pomaga w ujednoliceniu tej powtarzalności.

Oprogramowanie umożliwia również tłumaczom i firmom tłumaczeniowym współdzielenie plików zawierających dotychczasowe tłumaczenia i przyjętą terminologię. To pozwala na utrzymanie spójności między różnymi translacjami. Zazwyczaj, gdy agencja tłumaczeniowa wysyła tłumaczowi zewnętrznemu dokument do przełożenia na inny język, do zlecenia dołącza również pamięć tłumaczeniową z odpowiednimi plikami. Przed dostarczeniem tłumaczenia należy je dokładnie przejrzeć i zredagować pod kątem poprawności technicznej i gramatycznej. W pamięciach tłumaczeniowych zapisywane są często gotowe zdania czy zwroty, które trzeba dostosować do aktualnie opracowywanego tekstu, z uwzględnieniem jego specyfiki.

przekład tekstu, nauczyciel poda kilka przykładów i dostępne możliwości nauki na podstawie Twojej aktywności
tłumaczenie uwzględnia także treści niespersonalizowane, zastosowanie niespersonalizowanych reklam
ważne treści do tłumaczenia lepiej powierzyć specjaliście w celu poprawiania jakości obecnych usług

Czy tłumaczenia maszynowe to zagrożenie dla zawodu tłumacza?

Pomimo znacznego postępu, jaki dokonał się już w tłumaczeniu maszynowym, technologie te wciąż są w powijakach i trudno sobie wyobrazić, aby maszyna mogła kiedyś całkowicie zastąpić człowieka. Oczywiście narzędzia do tłumaczenia maszynowego mają pewne zalety: są niedrogie, a niektóre nawet całkowicie bezpłatne. Ich stała dyspozycyjność gwarantuje również szybki czas realizacji zlecenia. Nowoczesne technologie tłumaczą jednak tylko wyrazy, stosują przekład dosłowny, bez uwzględnienia kontekstu użytego słowa czy całego wyrażenia. Powoduje to, że przy pomocy tłumaczeń maszynowych otrzymujemy może nie tekst ciągły, a raczej zbiór połączonych ze sobą słów, przy czym nie możemy być do końca pewni poprawności tego połączenia.

Pomimo że technologie tworzące przekłady maszynowe stanowią skuteczne narzędzie dekodujące, nie są w stanie czytać między wierszami, akcentować istotnych fraz i przekazywać charakteru oryginalnego tekstu. Problematyczne bywają długie zdania, które tłumaczone maszynowo mogą być nieprecyzyjne, co wynika z braku zrozumienia kontekstu tematycznego lub kulturowego tekstu źródłowego. Tekst przygotowany z pomocą takiego narzędzia wymaga jeszcze dodatkowej redakcji. Zatem tłumaczenie maszynowe usprawnia pracę tłumacza, ale z pewnością nie stanowi zagrożenia dla tego zawodu.

Tłumacz dziś i jutro – czyli przyszłość zawodu?

Zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę i wysoką dokładność w połączeniu z tłumaczeniem maszynowym otwiera przed zawodem tłumacza bardzo obiecujące perspektywy. Obecnie nawet małe przedsiębiorstwa zaczynają działać na rynku globalnym, a tym samym organizują kampanie marketingowe w wielu językach i potrzebują wsparcia przy translacji. Często pojawia się też temat witryn internetowych i konieczność ich tłumaczenia na różne języki, aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców.

Narzędzia do tłumaczenia maszynowego dodatkowo zwiększają możliwości tłumaczy w zakresie obsługi większej liczby klientów. Jednocześnie sztuczna inteligencja umożliwia tłumaczom podołanie rygorystycznym wymaganiom wysokospecjalistycznych translacji w takich segmentach rynku jak: służba zdrowia, prawo czy inżynieria i inne branże techniczne, które wymagają stosowania jednolitego, specjalistycznego słownictwa, używania konkretnych terminów itp. Popyt na tłumaczenia specjalistyczne z pewnością w najbliższych latach nie będzie się zmniejszał, a tym samym ceny usług będą się utrzymywały na stałym poziomie.

Tłumacz online – czyli co zmienił internet?

Internet nie wpłynął w znacznym stopniu na charakter pracy tłumacza. Translatory online takie jak np. tłumacz Google są wystarczające dla potrzeb prywatnych, przydają się w czasie podróży lub wtedy, kiedy dana osoba chce szybko odnaleźć informacje w internecie. Jednak nadal to tłumacze zawodowi zajmują się translacją książek, artykułów, materiałów marketingowych czy dokumentów prawnych, aby informacje w nich zawarte były zrozumiałe dla osób w różnych miejscach na świecie. Nie tylko dlatego, że tłumacz Google posiada ograniczenia ilościowe, ale również jakość otrzymanego tłumaczenia często nie jest wystarczająca. Używane usługi Google nie poradzą sobie również w sytuacji, gdy do tłumaczenia mamy pismo odręczne, a nie edytowalny plik. Dodatkowo tłumacz Google nie gwarantuje poufności tłumaczeń. Dlatego opieranie się wyłącznie na usługach Google nie zawsze jest idealnym rozwiązaniem.

Istotnym elementem działalności tłumaczy jest obecnie tłumaczenie stron internetowych, np. w celu reklamy danej firmy nie tylko w kraju, ale i za granicą. Wiele firm szuka swojego miejsca na rynku międzynarodowym. Na podstawie czynników marketingowych można stwierdzić, że posiadanie przetłumaczonej strony internetowej, a nawet indywidualna strona główna w obcym języku ułatwiają przyciągnięcie uwagi zagranicznych klientów. Jest to kolejny krok w kierunku utrzymywania usług oferowanych przez daną firmę na najwyższym poziomie.

Działanie tłumaczy w internecie przydaje się także do generowania statystyk z pomiaru zaangażowania odbiorców w przedstawiane im treści, np. śledzenia przerw w korzystaniu ze stron ulubionych. Tłumaczenie strony internetowej ma wpływ na jej pozycjonowanie, a także zastosowanie plików cookie używanych do wyświetlania spersonalizowanych treści, np. wyświetlania reklam, które mogą zainteresować potencjalnego odbiorcę. Translacja stron internetowych to jedna ze ścieżek rozwoju zawodu tłumacza w przyszłości.

Zastosowanie plików cookie na poszczególnych witrynach w internecie powoduje między innymi trafniejsze wyniki wyszukiwania treści, które interesują odbiorcę, reklamy dopasowane do jego preferencji, informacje dotyczące przybliżonej lokalizacji odbiorcy. W plikach cookie zapisywane są także inne dane dotyczące choćby tematyki filmów oglądanych czy choćby wyszukiwanych i wyświetlanych przez odbiorcę. Oczywiście w czasach wzmożonej dyskusji nad rolą ochrony danych osobowych podejmowane są również działania zmierzające do ochrony użytkowników przed nadmiernym wykorzystywaniem ich preferencji w celach marketingowych, w tym opcje rezygnacji z plików cookie używanych na danej stronie, a tym samym wyświetlania spersonalizowanych treści, ale także zamieszczanie na stronie precyzyjnej informacji o tym, jakie dane będziemy wykorzystywać i w jaki sposób. Wszystko zależy tu od Twoich ustawień. Rolą tłumacza pozostaje przełożenie na język obcy konkretnych elementów strony, aby prawidłowo informować każdego korzystającego z proponowanych treści o polityce prywatności stosowanej na danej stronie internetowej.

Z pewnością internet wpłynął również na dostępność tłumaczy. Dziś każda osoba, która potrzebuje skorzystać z usługi profesjonalnej translacji, może drogą elektroniczną przesłać do tłumacza niezbędne materiały i w ten sam sposób otrzymać rzetelne teksty w odpowiednim języku. W Skrivanek, dzięki możliwościom, jakie oferuje internet, możemy świadczyć usługi tłumaczenia konsekutywnego czy symultanicznego w ponad 50 językach zarówno osobiście, jak i z wykorzystaniem komunikacji na odległość.

Dzisiejszy tłumacz powinien dołożyć jak największych starań, aby lepiej zrozumieć szybko zmieniający się rynek, oraz poprawiać jakość wykonywanej pracy z każdym kolejnym zleceniem. Powinien też być gotowy do świadczenia i doskonalenia nowych usług, w zgodzie z nadchodzącymi trendami.

TŁUMACZENIA STRON WWW

Tłumaczenie stron www to usługa, która coraz bardziej zyskuje na popularności. Obecnie każda organizacja, firma, a nawet sklep, posiada swoją witrynę internetową. Aby zabłysnąć na rynku zagranicznym, warto najpierw zaistnieć online, choćby umieszczając lepiej dopasowane reklamy oparte na realiach kulturowych danego kraju w mediach społecznościowych. W tym zadaniu pomoże tłumacz, który nie tylko biegle zna danych język, ale również doskonale orientuje się w zagranicznych trendach. Usługa polegająca na adaptacji witryny do nowych rynków nosi nazwę lokalizacji stron internetowych.

TŁUMACZENIA MARKETINGOWE

Wiele stron internetowych utrzymuje się z wyświetlania spersonalizowanych reklam. Bardzo ważne jest, aby aktualnie przeglądana treść była dla angażująca i zrozumiała dla użytkownika. W tłumaczeniach marketingowych nie chodzi o dokładny przekład treści z jednego języka na drugi, ale o oddanie idei tekstu. Dlatego też dobry tłumacz marketingowy powinien wykazać się dużą kreatywnością.

Jeśli poszukujesz chwytliwego hasła reklamowego lub chciałbyś przełożyć treści spersonalizowane (takie jak np. wiadomości powitalne czy newslettery dostosowane do preferencji i wieku odbiorcy), zgłoś się do nas. Nasi profesjonalni tłumacze i copywriterzy mają duże doświadczenie w tworzeniu tekstów marketingowych na rynki zagraniczne.

JAKIE JĘZYKI ZNAJĄ NASI TŁUMACZE?

W naszej ofercie, dzięki współpracy z wieloma doświadczonymi tłumaczami, znajdują się najważniejsze języki używane na świecie. Przekładamy nie tylko z najpopularniejszych języków europejskich: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego czy hiszpańskiego, ale również z tych mniej popularnych: albańskiego, mołdawskiego, a nawet katalońskiego czy kaszubskiego. Oferujemy również bardziej egzotyczne tłumaczenia z wietnamskiego, uzbeckiego, urdu czy azerskiego.

Duża ilość języków dostępnych w naszej ofercie sprawia, że mamy możliwość dostosowywania usług do potrzeb praktycznie każdego zleceniodawcy. To bardzo ważna umiejętność w dzisiejszych, tak szybko zmieniających się, czasach. Oferujemy również tłumaczenia dużych projektów, których realizacja wymaga znajomości wielu języków obcych.

Jeżeli potrzebujesz profesjonalnego tłumaczenia w języku angielskim, francuskim lub innych językach, zapraszamy do kontaktu. Dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu oferujemy tłumaczenia każdorazowo dopasowane do kontekstu społeczno-kulturowego, dzięki czemu możesz mieć pewność, że Twój komunikat będzie nie tylko językowo poprawny, ale również w pełni naturalny w odbiorze dla adresata.

[1] https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-tlumacz

Posty powiązane

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.