Tłumacz – czyli wszystko, co chcielibyście wiedzieć o tym zawodzie

tłumacz
Czekamy na wiadomość od Ciebie!

  Zamawiający:

  Nazwa firmy(*)
  Adres email (*)
  Numer telefonu
  Miasto

  Zachęcamy do podania numeru telefonu. Ułatwi on kontakt w przypadku niejasności oraz usprawni proces obsługi zlecenia.

  Rodzaj tłumaczenia:


  Treść wiadomości:

  Maksymalny rozmiar przesyłanego pliku nie powinien przekraczać 20mb.

  Rodzaj tłumaczenia:

  Treść wiadomości / Jak możemy Ci pomóc?

  Maksymalny rozmiar przesyłanego pliku nie powinien przekraczać 20mb.


  Wstęp

  Języki to twoje hobby, uwielbiasz wyzwania i planujesz podjąć pracę tłumacza, ale zastanawiasz się, czy aby na pewno ten zawód jest dla Ciebie odpowiedni? A może chciałbyś po prostu poznać kulisy tej pracy? Ten artykuł jest właśnie dla Ciebie. Postaramy się przybliżyć Ci postać osoby wykonującej ten zawód oraz pokazać, że bycie profesjonalnym tłumaczem to niezwykle ciekawa ścieżka kariery. Dowiesz się również, jakie wymagania wiążą się z pracą tłumacza oraz jakie możliwości rozwoju są z nią związane.

  Tłumacze wspomagają komunikację, przekształcając słowo pisane bądź mówione z języka źródłowego na docelowy. Zawód tłumacza na tle innych profesji wyróżnia się dużą elastycznością, dlatego wiele młodych osób planuje rozpocząć kształcenie w tym kierunku. Zawód ten, poza znajomością języków, wymaga jednak również wielu innych predyspozycji, ponieważ celem tłumacza jest przekazanie treści w taki sposób, aby odbiorcy mieli wrażenie, że czytają lub słuchają oryginału.

  Czym właściwie zajmuje się tłumacz?

  Proces tłumaczenia znacznie wykracza poza zwykłą zmianę słów z jednego języka na inny. Tłumacz musi nie tylko dobrze rozumieć tekst w języku źródłowym, ale także umieć przekazać (przetłumaczyć) na język docelowy jego znaczenie oraz intencję autora.

  Tłumacze muszą mieć zatem doskonałe umiejętności lingwistyczne. Od osoby na stanowisku tłumacza wymaga się:

  • płynnego mówienia, czytania i pisania w dwóch lub więcej językach,
  • umiejętności tłumaczenia pisemnych komunikatów i treści, takich jak książki, artykuły i czasopisma, z jednego języka na inny,
  • umiejętności poszukiwania informacji w celu zrozumienia kontekstu, odniesień kulturowych i użycia dokładnego żargonu, slangu lub wyrażeń, które zostały zastosowane w tłumaczonym tekście,
  • tworzenia glosariuszy lub banków terminologii, które mogą zostać wykorzystane w przyszłych projektach.
  tłumacz przysięgły, tłumaczenie
  tłumaczenie tekstu na inne języki
  tłumaczenie tekstu na inne języki

  Tłumacz – jak nim zostać?

  Zazwyczaj, aby zostać tłumaczem, trzeba mieć tytuł licencjata i co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe. Nie jest to jednak warunek obligatoryjny (inaczej jest w przypadku tłumacza przysięgłego). Najważniejszym wymogiem jest biegła znajomość co najmniej dwóch języków. Aby móc pracować jako profesjonalny tłumacz, powinno się:

  1. zdobyć biegłość w innym języku,
  2. ukończyć specjalistyczne szkolenie,
  3. uzyskać certyfikat poświadczający posiadanie odpowiednich umiejętności lingwistycznych,
  4. wybrać konkretną branżę, w której chce się pracować, i poznać związaną z nią terminologię,
  5. zdobyć doświadczenie zawodowe.

  Co może robić tłumacz?

  Podstawowym zadaniem tłumacza jest translacja tekstu lub wypowiedzi z jednego języka na drugi np.: tłumacz polsko angielski, tłumacz niemiecko polski, tłumacz włosko polski. Z technicznego punktu widzenia możemy wyróżnić tłumaczy ustnych i pisemnych, jednak w rzeczywistości bardzo często tłumacze świadczą obie te usługi. Osoby wykonujące zawód tłumacza pracują w różnych branżach, w tym w edukacji, medycynie, biznesie i administracji. Praktycznie każda branża może potrzebować usług translatorskich.

  Tłumacze często wykonują także wolny zawód lub prowadzą własne firmy. Niektórzy są jednak zatrudniani przez agencje tłumaczeniowe albo pracują bezpośrednio dla jednej firmy. Zawód tłumacza oferuje dużą elastyczność w zakresie wyboru ścieżki zawodowej.

  Ile pracuje tłumacz?

  Tłumacze pisemni i ustni pracujący na własny rachunek często mają elastyczny harmonogram, który sami mogą kształtować w zależności od liczby zleceń oraz własnych potrzeb i możliwości. Większość tłumaczy pracuje jednak w pełnym wymiarze godzin, niezależnie od tego, czy są zatrudnieni na etacie, czy rozwijają własną działalność.

  tłumaczenie maszynowe należy poprawić
  tłumaczenie tekstu w innych językach
  tłumaczenie, dane, słowniki

  Ile zarabia tłumacz?

  Według danych Wynagrodzenia.pl średnie miesięczne wynagrodzenie całkowite tłumaczy w Polsce wynosi 5 740 PLN brutto, chociaż płaca ta może się wahać od 4 180 PLN brutto do 7 300 PLN brutto miesięcznie[1].

  Jak już wspominaliśmy, część tłumaczy pracuje na własny rachunek, podczas gdy inni mogą pracować na etacie dla agencji zajmującej się tłumaczeniami lub bezpośrednio dla firm działających w danej branży, co wpływa na różnice w zarobkach. Ponadto wynagrodzenie tłumacza zależy od wielu innych czynników, w tym:

  • języka, którym tłumacz się posługuje,
  • specjalizacji (branży, w której działa),
  • poziomu umiejętności lingwistycznych,
  • doświadczenia zawodowego,
  • wykształcenia.

  Im mniej popularny język, im bardziej specjalistyczny obszar działania, tym wynagrodzenie jest wyższe.

  Tłumacz zwykły a tłumacz przysięgły – na czym polega różnica?

  Tłumaczenie zwykłe nie jest prawomocne i może być wykonane co do zasady przez każdą osobę, która naprawdę dobrze zna język i posiada odpowiednie umiejętności np. tłumacz angielski lub tłumacz hiszpański. Ten typ tłumaczeń wykorzystywany jest zazwyczaj w celach publikacyjnych lub informacyjnych, do tekstów przesyłanych drogą elektroniczną wewnątrz firm.

  Tłumaczenia przysięgłe mogą stanowić dokument prawny, czym różnią się od tłumaczeń zwykłych. Powinien je wykonać tłumacz przysięgły, który posiada akredytację do świadczenia tego typu usług. Tłumaczenie dokumentu staje się nowym, kompletnym dokumentem o takim samym charakterze jak oryginał, a zatem o takiej samej mocy prawnej.

  Tłumacz ustny – czy każdy może nim zostać?

  tłumaczTłumacze ustni pracują ze słowem mówionym, podczas gdy pozostali tłumacze ze słowem pisanym. Oficjalni tłumacze ustni muszą posiadać wybitne umiejętności językowe, być pewnymi lingwistami, dobrze rozumieć obie kultury, a przede wszystkim opanować sztukę przekładu ustnego. Takie tłumaczenia mogą się wiązać presją, dużą ilością podróży, wezwaniami w ostatniej chwili i pracą po godzinach. Nie warto jednak się zniechęcać, bo dreszczyk emocji związany z tłumaczeniem ustnym potrafi być źródłem ogromnej satysfakcji.

  Tłumacz ustny daje ludziom możliwość zabrania głosu i bycia wysłuchanymi – tłumaczy bowiem to, co mówią, na język zrozumiały dla odbiorców. W praktyce żadne dwa dni w życiu tłumacza ustnego nie są takie same. Różnorodność tematów jest zdumiewająca, a zadania są często ekscytujące.

  Czym tłumacz może się posiłkować w pracy?

  Obecnie praktycznie wszystkie tłumaczenia wykonywane są na komputerze, najczęściej przy pomocy słowników i glosariuszy online. Większość tłumaczy korzysta również z pamięci tłumaczeniowej i oprogramowania do zarządzania terminologią. Nie jest to tłumaczenie generowane komputerowo, ale raczej specjalistyczne oprogramowanie, które archiwizuje pracę tłumacza na potrzeby przyszłych, podobnych przekładów.

  Oprogramowanie umożliwia również tłumaczom i firmom tłumaczeniowym współdzielenie plików zawierających dotychczasowe tłumaczenia i przyjętą terminologię. To pozwala na utrzymanie spójności między różnymi translacjami. Zazwyczaj, gdy biuro tłumaczeń wysyła tłumaczowi zewnętrznemu dokument do przełożenia na inny język, do zlecenia dołącza również pamięć tłumaczeniową z odpowiednimi plikami. Przed dostarczeniem tłumaczenia należy je dokładnie przejrzeć i zredagować pod kątem poprawności technicznej i gramatycznej.

  tłumaczenie tekstu, nauczyciel poda kilka przykładów
  tłumaczenie Google może być pomocne, ale ważne treści lepiej powierzyć specjaliście
  tłumaczenie, tłumaczenie, tłumaczenie

  Czy tłumaczenia maszynowe to zagrożenie dla zawodu tłumacza?

  Pomimo znacznego postępu, jaki dokonał się już w tłumaczeniu maszynowym, technologie te wciąż są w powijakach i trudno sobie wyobrazić, aby maszyna mogła kiedyś całkowicie zastąpić człowieka. Oczywiście narzędzia do tłumaczenia maszynowego mają pewne zalety: są niedrogie, a niektóre nawet całkowicie bezpłatne. Ich stała dyspozycyjność gwarantuje również szybki czas realizacji zlecenia. Nowoczesne technologie tłumaczą jednak tylko wyrazy, stosują przekład dosłowny, bez uwzględnienia kontekstu użytego słowa czy całego wyrażenia.

  Pomimo że te technologie stanowią skuteczne narzędzie dekodujące, nie są w stanie czytać między wierszami, akcentować istotnych fraz i przekazywać charakteru oryginalnego tekstu. Problematyczne bywają długie zdania, które tłumaczone maszynowo mogą być nieprecyzyjne, co wynika z braku zrozumienia kontekstu tematycznego lub kulturowego tekstu źródłowego. Zatem tłumaczenie maszynowe usprawnia pracę tłumacza, ale z pewnością nie stanowi zagrożenia dla tego zawodu.

  Tłumacz dziś i jutro – czyli przyszłość zawodu?

  Zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę i wysoką dokładność w połączeniu z tłumaczeniem maszynowym otwiera przed zawodem tłumacza bardzo obiecujące perspektywy. Obecnie nawet małe przedsiębiorstwa zaczynają działać na rynku globalnym, a tym samym organizują kampanie marketingowe w wielu językach i potrzebują wsparcia przy translacji.

  Narzędzia do tłumaczenia maszynowego dodatkowo zwiększają możliwości tłumaczy w zakresie obsługi większej liczby klientów. Jednocześnie sztuczna inteligencja umożliwia tłumaczom podołanie rygorystycznym wymaganiom wysokospecjalistycznych translacji w takich segmentach rynku jak: służba zdrowia, prawo czy inżynieria i inne branże techniczne. Popyt na tłumaczenia specjalistyczne z pewnością w najbliższych latach nie będzie słabnął, a tym samym ceny usług będą się utrzymywały na stałym poziomie.

  Tłumacz online – czyli co zmienił internet?

  Internet nie wpłynął w znacznym stopniu na charakter pracy tłumacza. Translatory online takie jak np. tłumacz google są wystarczające dla potrzeb prywatnych, przydają się w czasie podróży lub wtedy, kiedy dana osoba chce szybko odnaleźć informacje w internecie. Jednak nadal to tłumacze zawodowi zajmują się translacją książek, artykułów, materiałów marketingowych czy dokumentów prawnych, aby informacje w nich zawarte były zrozumiałe dla osób w różnych miejscach na świecie. Nie tylko dlatego, że tłumacz google posiada ograniczenia ilościowe ale również jakość często jest nie wystarczająca. Tłumacz google nie poradzi sobie również w sytuacji gdy do tłumaczenia mamy pismo odręcznie, a nie edytowalny plik. Dodatkowo tłumacz google nie gwarantuje poufności tłumaczeń. Dlatego tłumacz google nie zawsze jest idealnym rozwiązaniem.

  Z pewnością internet wpłynął jednak na dostępność tłumaczy. Dziś każda osoba, która potrzebuje skorzystać z usług profesjonalnej translacji, może drogą elektroniczną przesłać do tłumacza niezbędne materiały i w ten sam sposób otrzymać rzetelne teksty w odpowiednim języku. W Skrivanek, dzięki możliwościom, jakie oferuje internet, możemy świadczyć usługi tłumaczenia konsekutywnego czy symultanicznego w ponad 50 językach zarówno osobiście, jak i z wykorzystaniem komunikacji na odległość.

  Jeżeli potrzebujesz profesjonalnego tłumaczenia w języku angielskim, francuskim lub innych językach, zapraszamy do kontaktu. Dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu oferujemy tłumaczenia każdorazowo dopasowane do kontekstu społeczno-kulturowego, dzięki czemu możesz mieć pewność, że Twój komunikat będzie nie tylko językowo poprawny, ale również w pełni naturalny w odbiorze dla adresata.

  [1] https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-tlumacz

  Posty powiązane

  Privacy Preferences
  When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.