biuro tłumaczeń skrivanek

Tłumacz języka niemieckiego

Tłumacz języka niemieckiego

Choć jeszcze do niedawna faworytem wśród języków obcych pozostawał angielski, dziś o miano lidera coraz częściej pretenduje język niemiecki. Osobom indywidualnym jego znajomość stwarza nowe perspektywy na rynku pracy, zaś przedsiębiorstwom daje szansę na rozwój wpływów gospodarczych i osiągniecie korzyści finansowych. Umiejętne władanie słowem nie oznacza jednak predyspozycji do jego przekładu. Wsparcie tłumacza języka niemieckiego wydaje się pod tym względem nieocenione.

Tłumacz języka niemieckiego – partner na wagę złota

Tłumacz języka niemieckiegoRola języka niemieckiego w dobie ścisłej współpracy gospodarczej pomiędzy krajami Europy Zachodniej i poza jej granicami wydaje się nie do przecenienia. Szacuje się, że tuż po angielskim jest on najczęściej używanym językiem Europy, mieści się również w dziesiątce najbardziej powszechnych języków na świecie i jest jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej.

Jest to medium komunikacyjne, którym posługują się nie tylko mieszkańcy Niemiec, ale i Austrii, Szwajcarii, Luksemburgu czy Liechtensteinu. Spora część rodzimych użytkowników języka niemieckiego zamieszkuje północne Włochy, wschodnią Belgię, Holandię, Danię, wschodnią część Francji, Czechy, Rosję, Rumunię, a także Polskę.

Bliskie sąsiedztwo Polski i Niemiec oraz wynikające z tego kontakty biznesowe sprawiły, że wiele firm, w tym polskich, działa na obszarze obydwu krajów. Siła gospodarcza Niemiec, atrakcyjność inwestycyjna tego kraju powodują również, że to polskie podmioty, dążąc do wymiernych korzyści takiej współpracy, winny sięgać po język niemiecki. Wykorzystują go także instytucje finansowe i kulturalne. Ekspansja języka niemieckiego oznacza coraz wyższe wymagania wobec osób i podmiotów deklarujących gotowość posługiwania się tym językiem. Wiedza i doświadczenie zawodowego tłumacza języka niemieckiego pozostaje więc w tym zakresie niezastąpiona.

Usługi tłumacza języka niemieckiego – kiedy są nie do zastąpienia?

O ile w życiu codziennym, na studiach czy w pracy jesteśmy w stanie poradzić sobie z komunikacją po niemiecku bez większych problemów, o tyle w przypadku tłumaczeń ogólna znajomość języka to stanowczo za mało, o tłumaczeniu wielce wyspecjalizowanej dokumentacji nie wspominając.

Coraz częściej język niemiecki wybrzmiewa na spotkaniach przedstawicieli wysokiego szczebla, wydarzeniach biznesowych i naukowych. Usługi finansowo-ubezpieczeniowe, IT, budownictwo, medycyna – to kolejne obszary, w których tempo rozwoju może w dużym stopniu zależeć od sprawności opracowania dokumentacji i innych niezbędnych materiałów w języku niemieckim, zaś bez wsparcia tłumacza języka niemieckiego na szerszą skalę w ogóle nie byłoby możliwe. Nie do zastąpienia usługi tłumacza języka niemieckiego pozostają również w przypadku tłumaczeń technicznych i przysięgłych. Co więcej, osoba nieposiadająca odpowiednich kwalifikacji lub ich poświadczenia w ogóle nie powinna takich tłumaczeń wykonywać.

Dlaczego przekładem niemieckiego tekstu powinien się zająć tłumacz języka niemieckiego?

Tłumacz języka niemieckiegoIstotą tłumaczenia nie jest tylko odwzorowanie tekstu źródłowego czy zastąpienie wyrazów polskich ich niemieckimi odpowiednikami. Jest to proces o wiele bardziej złożony, a co więcej – wieloaspektowy. Swój wyraz w tekście przekładu winny znaleźć zarówno treści oznaczane przez konkretne wyrazy, jak i niesione przez nie skojarzenia. Tłumaczenie powinno być nie tylko dobrze zrozumiane, ale prawidłowo odebrane. Taki efekt z kolei może zapewnić tylko doświadczony i znający się na rzeczy tłumacz.

Tak jak każdy język obcy, również niemiecki posiada różne odmiany branżowe i związane z tym specyficzne słownictwo, swoiste reguły składniowe i zasady stylistyczne, a co najważniejsze – zwyczaje i kulturę językową, o których najlepszą wiedzę niewątpliwie posiada tłumacz języka niemieckiego.

Tak więc, aby Kartoffel (osoba zachowująca się prostacko, „burak”) nie został potraktowany jako kartofel (czyli ziemniak), przekład jego historii warto powierzyć w ręce fachowca.

Tłumacz języka niemieckiego – zawód (nie) dla każdego?

Chociaż zawód tłumacza języka niemieckiego wydaje się nie tracić na aktualności, jest to zajęcie zgoła nie dla każdego germanisty. Studia lingwistyczne oraz doskonała znajomość języka to stanowczo za mało, by polskie myśli ubrać w niemieckie słowa.

Niezbędna jest szeroka wiedza pozajęzykowa i mentalnościowa oraz wyczucie językowe. Tłumaczenie tekstów specjalistycznych nie obejdzie się bez wiedzy branżowej i dobrych technik pracy. Co więcej, nieodłącznym elementem marki każdego tłumacza są indywidualne predyspozycje jak rzetelność, skrupulatność czy terminowość. Tłumaczenia tekstów urzędowych oraz o charakterze oficjalnym natomiast mogą wykonywać tylko przysięgli tłumacze języka niemieckiego.

Wszystkie te czynniki bezpośrednio wpływają nie tylko na jakość tłumaczenia, ale i cel, jaki tekstowi przyświeca. Przemawiają ponadto za tym, aby pracę nad przekładem powierzyć tłumaczowi. Od jego wiedzy, doświadczenia i warsztatu nieraz zależy pomyślność całego przedsięwzięcia.

Posty powiązane

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.