Centrum DTP – Desktop Publishing

Centrum DTP – Desktop Publishing

DTP to odtworzenie wyglądu dokumentów poddanych tłumaczeniu tak, żeby tłumaczenie było kopią oryginalnego dokumentu źródłowego.

Skrivanek oferuje dwa rodzaje usług DTP:

DTP proste: przygotowany dokument będzie możliwie bliski oryginałowi i będzie miał postać
edytowalną. Grafiki zostaną przetłumaczone w postaci dwujęzycznej legendy.

DTP zaawansowane: czyli dokładne odwzorowanie układu graficznego, kolorów, tła oraz innych
elementów dokumentu, tak by plik po tłumaczeniu wyglądał identycznie jak oryginał.
Tłumaczenie może być wykonane na niemal wszystkich formatach plików.