biuro tłumaczeń skrivanek

Słówko tygodnia – „moralność kontra morale”

moralność kontra morale

Trudne słówko: moralność kontra morale

moralność kontra morale

Jeśli szukamy pojęć trudnych do zdefiniowania, nad którymi łamały sobie głowę rzesze filozofów, prawników, socjologów i przywódców religijnych, to moralność niewątpliwie się do nich zalicza. Najkrócej można zdefiniować ją jako pewien kanon wzorów postępowania wskazujących, co jest dobre i akceptowalne, a co złe – przy czym w różnych epokach historycznych i odmiennych środowiskach, zasady te wykazywały i wykazują tyleż podobieństw, co różnic.

Nawet w obrębie jednej kultury nakładać się będą więc na siebie różne moralności. Będą to np. normy postępowania dopuszczone przez obowiązujące prawo, normy moralne, zależne od wyznawanej wiary czy filozoficznego podejścia, a także niepisane normy obyczajowe związane z życiem w konkretnej społeczności.

Co za tym idzie, przez moralność rozumiemy również zbiór zachowań i postaw poddawany ocenie przez pryzmat przyjętych kryteriów. Jeśli ocena wypadnie negatywnie, to konkretne czyny określimy mianem niemoralnych. Niemoralną będzie również osoba postępująca w sposób sprzeczny z regułami.

Warto przypomnieć sobie tu również przymiotnik „amoralny” i zasadę, że przedrostek a- może oznaczać zarówno zaprzeczenie cechy, jak i jej całkowity brak. W związku z tym, w zależności od kontekstu, mianem osoby amoralnej określimy nie tylko kogoś postępującego wbrew zasadom moralności, ale i osobę, która zwyczajnie nie odróżnia dobra od zła i funkcjonuje niejako poza kryteriami moralnymi.

Morale z kolei (fr. „esprit de corps”) to rzeczownik oznaczający dosłownie ducha koleżeństwa, a bardziej konkretnie poczucie przynależności do grupy i wiarę w jej funkcjonowanie, odporność psychiczną oraz gotowość do realizacji wspólnych celów. Termin ten spotkamy przede wszystkim w kontekstach wojskowych i sportowych, jako określenie bliskoznaczne dla ducha bojowego: „Głód i mróz wpływały na niskie morale armii, tysiące niemieckich żołnierzy przeszło pod Stalingradem załamanie psychiczne”; „Po porażce w Rumunii chcieliśmy odbudować morale drużyny”. Obecnie coraz częściej mówimy o morale także w obszarze biznesu („Niskie wynagrodzenie niszczy morale pracownika”).

Posty powiązane

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.