biuro tłumaczeń skrivanek

Tłumacz języka angielskiego

Tłumacz angielsko polski

Słynący z miana uniwersalnego język angielski jest obecnie wizytówką, z której coraz chętniej korzystają również Polacy. Dobra, a nawet perfekcyjna znajomość tego języka nie oznacza jednak zdolności translatorskich, nie upoważnia też do tłumaczenia wielce wyspecjalizowanych czy oficjalnych dokumentów. Rola tłumacza języka angielskiego wydaje się w tym obszarze niezastąpiona.

Tłumacz języka angielskiego – partner nie do zastąpienia

Znaczenie języka angielskiego w epoce globalizacji wydaje się nie budzić wątpliwości. Szacuje się, że jako medium komunikacyjne wybiera go około dwóch miliardów osób na świecie, w tym około czterysta milionów z nich stanowią rodzimi użytkownicy tego języka.

Tłumacz angielsko polskiW większości krajów Europy, Afryki i Azji, a w Ameryce Północnej szczególnie jest on uważany za uniwersalny język komunikacji, język międzynarodowego biznesu, handlu, nauki, technologii, astronautyki, przemysłu, ale też współpracy politycznej, kulturalnej i społecznej. W wielu organizacjach pełni funkcję jednego z języków oficjalnych (np. ONZ), a w niektórych jest jedynym językiem urzędowym, np. European Academy of Anasthesiology. Nic nie wskazuje również na to, aby taki stan rzeczy miał się w najbliższym czasie zmienić.

Rozwój dziedzin, w których język angielski już dominuje, stawia coraz to wyższe wymagania również wobec osób deklarujących dobrą znajomość angielszczyzny. Swobodne posługiwanie się tym językiem i lekkie pióro nie wystarczą, aby polskie myśli ubrać w angielskie słowa, nie upoważniają do tłumaczenia dokumentów, nie stanowią też gwarancji właściwego angielsko-polskiego przekładu. Wiedza i doświadczenie zawodowego tłumacza języka angielskiego w tych obszarach pozostaje niezastąpiona. Co więcej, może się okazać kluczem do sukcesu.

Usługi tłumacza języka angielskiego – kiedy są na wagę złota?

O ile w życiu codziennym, na studiach czy w pracy jesteśmy w stanie poradzić sobie z komunikacją po angielsku, o tyle w przypadku tłumaczeń ogólna znajomość języka angielskiego nie jest wystarczająca. Z tłumaczeniem na angielski lub z angielskiego wielce wyspecjalizowanej dokumentacji możemy sobie po prostu nie poradzić.

Spotkania przedstawicieli wysokiego szczebla, wydarzenia biznesowe, międzynarodowe targi branżowe, konferencje, procesy sądowe, postępowania aplikacyjne, granty badawczo-rozwojowe, tłumaczenia techniczne – to tylko kilka przykładów sytuacji i obszarów, w których fachowe wsparcie tłumacza języka angielskiego jest na wagę złota. Popularyzacja literatury, międzynarodowe wydarzenia kulturalne, akcje społeczne i inicjatywy pozarządowe bez wsparcia tłumacza języka angielskiego na szerszą skalę w ogóle nie miałyby racji bytu. Nie wspominając o tłumaczeniach przysięgłych, za które osoba nieposiadająca formalnego potwierdzenia kwalifikacji, w tym językowych, nie ma prawa się zabierać.

Dlaczego przekład angielskiego tekstu warto powierzyć tłumaczowi języka angielskiego?

Tłumacz angielsko polskiProces tłumaczenia nie polega tylko na dokładnym odwzorowaniu tekstu źródłowego, zastąpieniem wyrazów jednego języka ich zagranicznymi odpowiednikami, lecz również (a być może przede wszystkim) na przekazie treści przez te wyrazy oznaczanych i budzonych przez nie skojarzeń. Przekład jest procesem skomplikowanym, wieloaspektowym i jako taki powinien być realizowany przez wykwalifikowaną osobę.

Aspirujący do miana międzynarodowego język angielski posiada różne odmiany branżowe i związane z nimi terminologie, słownictwo o innej niż polskiej budowie, swoiste reguły składniowe i zasady stylistyczne, a co najważniejsze – zwyczaje i kulturę językową, o których najlepszą wiedzę niewątpliwie posiada tłumacz języka angielskiego.

Tłumacz języka angielskiego – zajęcie (nie) dla każdego

Chociaż w większości przypadków zawód tłumacza języka angielskiego piastują absolwenci filologii angielskiej czy lingwistyki stosowanej, jest to zajęcie zgoła nie dla każdego anglisty. Chcąc wykonywać zawód tłumacza języka angielskiego nie wystarczy doskonała wiedza językowa. Niezbędna jest szeroka wiedza pozajęzykowa, w tym branżowa (w przypadku tłumaczeń tekstów specjalistycznych), dobre techniki pracy, a także indywidualne predyspozycje jak rzetelność, skrupulatność czy uporządkowanie. Tłumaczenia tekstów urzędowych oraz o charakterze oficjalnym mogą wykonywać tylko przysięgli tłumacze języka angielskiego.

Wszystkie te czynniki i okoliczności mają bezpośredni wpływ zarówno na jakość tłumaczenia, jak i efektywność pracy. Przemawiają ponadto za tym, aby tłumaczenia z języka angielskiego czy odwrotnie powierzyć tłumaczowi. Na nim w końcu w dużej mierze spocznie również odpowiedzialność za każde przełożone słowo.

Posty powiązane

chatsimple
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.