Żargon prawniczy: kiedy nawet język ojczysty sprawia problemy…

W miarę rozwoju globalnego handlu coraz częściej mamy do czynienia z międzynarodowymi sporami sądowymi. Zbieranie dowodów dotyczących podmiotu z zagranicy oznacza stałe zapotrzebowanie na tłumaczenia, które w tym przypadku są usługą skomplikowaną i dosyć kosztowną. Pozyskanie potrzebnych informacji może wymagać przejrzenia wielu tysięcy stron dokumentów różnego rodzaju w wielu językach. Jak czytamy w czerwcowym numerze magazynu Multilingual, koszt gromadzenia dowodów w postępowaniu sądowym „zaczyna być nieproporcjonalny w stosunku do uzyskiwanych korzyści”.

Faktem jest, że to bariery językowe są głównym czynnikiem uniemożliwiającym osobom fizycznym i prawnym obronę swoich praw na arenie międzynarodowej. Co za tym idzie, wówczas, gdy musimy wstąpić na drogę sądową i wiemy, że będzie wiązać się to z olbrzymim nakładem czasu i środków, pojawia się pokusa, aby skorzystać z pomocy znającego dwa języki pracownika, a nawet klienta związanego ze sprawą. Warto jednak pamiętać, że organy urzędowe krajów, z których pochodzą strony sporu, często odrzucają niepoprawnie przetłumaczone dokumenty.

Gromadząc dowody w obcych językach oraz realizując inne czynności związane z prowadzeniem sprawy, warto mieć na uwadze kilka wskazówek, które ułatwią cały proces:

  1. W pierwszej kolejności skorzystajmy z opcji tłumaczenia maszynowego w celu sporządzenia listy najważniejszych terminów i pojęć do przetłumaczenia, a następnie przejrzyjmy dokumenty w języku obcym pod kątem przygotowanej listy – w ten sposób wyodrębnimy fragmenty tekstu, które faktycznie dotyczą interesujących nas kwestii. Następnie przekażmy zidentyfikowane dokumenty lub ich fragmenty w ręce profesjonalnego dostawcy usług językowych, który zapewni wierny przekład potrzebnych treści.
  2. Od samego początku jasno określmy, które dokumenty mają zostać streszczone, a które wymagają pełnego tłumaczenia uwierzytelnionego przez wyspecjalizowanych tłumaczy przysięgłych. Nieocenioną wartość będzie miało tu także wsparcie ekspertów z danej dziedziny.
  3. Upewnijmy się, że wszystkie zainteresowane strony są świadome zakazu niszczenia dokumentacji w trakcie trwania sprawy. Określi nam to jasne zasady postępowania z dokumentami i jednocześnie zapewni ochronę danych przed modyfikacją lub utratą.
  4. Zorientujmy się, jakie rodzaje dokumentów można wykorzystywać w danym kraju. Na przykład w Stanach Zjednoczonych zasady dotyczące prywatności są znacznie mniej restrykcyjne niż w Europie. Możemy zatem zdziwić się, jak duże prawne ograniczenia w dostępie do informacji napotkamy choćby w Niemczech lub innych krajach europejskich.
  5. Idąc dalej, warto podkreślić, że uczestnictwo w globalnych programach zapewnienia zgodności oraz zapewnienie tłumaczenia wszystkich podstawowych dokumentów firmy na kilka języków to świetny sposób na zademonstrowanie, że mamy dobre intencje i działamy w sposób transparentny. Trafionym pomysłem jest także opracowanie długofalowych strategii pod kątem ewentualnych przyszłych potrzeb w zakresie obsługi językowo-prawnej.

Sprawy sądowe to jednak nie tylko teksty pisane, ale także ustne zeznania składane przed sądem. Proces składania zeznań do protokołu, służących jako dowód w sprawie, będzie zaś wymagać wsparcia ze strony wykwalifikowanych tłumaczy ustnych. W Skrivanku od ponad dwudziestu lat zbieramy doświadczenia w obsłudze prawniczych tłumaczeń ustnychpisemnych na potrzeby międzynarodowych klientów. Jesteśmy gotowi pomóc Państwu bronić Państwa praw na całym świecie.