Wkoło czy w koło

Wkoło czy w koło?

W tym przypadku odpowiedź jest nieco skomplikowana, bowiem poprawne są oba warianty pisowni. Pisownię łączną stosujemy, kiedy „wkoło” jest przyimkiem będącym synonimem słów takich jak „wokół” lub „dookoła” i występuje obok rzeczownika: „Psy radośnie goniły się wkoło bloku”. Jeżeli jednak używamy przysłówka, dla którego „parą” jest czasownik, stosujemy pisownię rozdzielną. „Pies stracił orientację i biegał w koło” – w tym przypadku mamy bowiem na myśli zawracanie do punktu wyjścia.