biuro tłumaczeń skrivanek

Legislatura kontra legislacja

legislatura kontra legislacja

Trudne słówko tygodnia: legislatura kontra legislacja

legislatura kontra legislacja

Etymologicznie oba terminy pochodzą z łaciny, gdzie legis latio oznaczało wnoszenie, stanowienie prawa.

Legislatura oznacza władzę ustawodawczą – zespół jej organów. W szerszym znaczeniu słowo to odnosi się również do kadencji takiej władzy – okresu jej działalności czy też faktycznego czasu pełnienia funkcji. Legislatura to zwykle organ przedstawicielski pochodzący z wyborów, czyli parlament. W różnych krajach nosi on specyficzne, charakterystyczne nazwy (jak Sejm w Polsce czy Kongres w Stanach Zjednoczonych).

Warto przy tym jednak nadmienić, że czasem w nazwie organu używane jest także samo słowo legislatura – por. parlamenty stanowe w USA (Legislatura Newady, Alaski, Nebraski).

Synonimem rzeczownika legislatura jest słowo legislatywa – również oznaczające zgromadzenie prawodawcze.

Legislacjakolei to proces działania legislatury, czyli ogół czynności podejmowanych przez organy państwowe i samorządowe związanych z tworzeniem aktów prawnych (inaczej: prawodawstwo).

Warto tu zwrócić uwagę na fakt, że legislacja nie oznacza efektu prac organów ustawodawczych w sensie dorobku prawnego, tudzież zbioru aktów, a jedynie właśnie proces ich tworzenia. Błędna będzie więc na przykład następująca wypowiedź zapisana w stenogramach posiedzeń sejmowych: „…żeby ta legislacja przez ten parlament została uchwalona, aby tę kontrolę wzmóc, żeby ziemia nie przeciekała między, można powiedzieć, palcami Polaków…”.

Posty powiązane

chatsimple
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.