biuro tłumaczeń skrivanek

Korpomowa

korpomowa – powszechnie używany zapis angielskich słów

Ta odmiana naszego języka ojczystego ukrywa się pod różnymi nazwami: polszczyzna korporacyjna, korpolekt, nowomowa korporacyjna albo nawet korpolszczyzna. Jej naturalnym środowiskiem są korytarze i zaułki każdej większej firmy.

Posługują się nią zarówno najbardziej doświadczeni pracownicy, jak i dopiero przyjęci stażyści, na których świeżych umysłach (jak uważają niektórzy) korpomowa wywrze swój trwały i niewymazywalny ślad. Dowiedzmy się czegoś więcej o tym niezwykłym żargonie!

Czym jest korpomowa?

Dla niewprawnego ucha korpomowa to mieszanka słów z języka angielskiego, polskiego (ogólnego i mowy potocznej) oraz skomplikowanego słownictwa branżowego. Zazwyczaj jest ona nie do końca zrozumiała dla osób nienależących do danego przedsiębiorstwa. Nauczenie się korpomowy to wyraz przynależności; może wiązać się z prestiżem i wywołuje w laikach poczucie, że rozmówca ma dużą wiedzę na dany temat. Co ważne, pracownicy każdej firmy posługują się swoim własnym, nieco zmodyfikowanym „dialektem”. Korpomowa wykazuje jednak pewne cechy wspólne i dlatego też zyskała swoją nazwę (a nawet pasjonatów i przeciwników).

Najważniejsze w porozumiewaniu się korpomową są szybkość i skuteczność. Jest ona związana z osiąganiem celów biznesowych, dlatego też większość komunikatów dotyczy sprzedaży (towarów i usług), motywacji pracowników, podsumowania postępów pracy czy przydzielania obowiązków służbowych. Najczęściej spotykany podział korpomowy to ten na formalną, stosowaną podczas spotkań biznesowych, w dokumentach i prezentacjach, oraz nieformalną, używaną podczas codziennej komunikacji pomiędzy współpracownikami.

Ważne miejsce w korpomowie zajmują zapożyczenia z języka angielskiego. Często występują one w mocno zniekształconej spolszczonej formie (np. obce słowa odmienione przez przypadki). Brakuje standardów dotyczących zapisu komunikatów, dlatego też można się spotkać z różnymi pisowniami wyrażeń, zgodnie z zasadami polskimi lub angielskimi (np. wystawić inwojsa / wystawić invoice’a).

W korpomowie można dostrzec wiele cech pochodzących z nowomowy (zatarta granica między prawdą i fałszem, określona wizja świata), języka urzędowego (utarte formuły powtarzane w różnych kontekstach) oraz języka religii (opisywanie działalności danej organizacji jako misji).

wpływ korpomowy na pracę w korporacji
delikatnie mówiąc, korpomowa jest specyficzna
termin angielski

Język angielski w korpomowie

Język angielski w wyniku postępującej globalizacji stał się lingua franca, czyli językiem, który służy do komunikacji pomiędzy obywatelami różnych państw świata. Dla międzynarodowych korporacji funkcjonowanie bez niego byłoby niemożliwe. Język polski jest niejako wtórny, a niektóre dokumenty nigdy nie zostają przetłumaczone i istnieją jedynie w oryginalnych wersjach.

Stosowanie angielskich nazw, np. stanowisk: CEO (Chief Executive Officer, czyli prezes), PM (Project Manager, czyli kierownik projektu), CFO (Chief Financial Officer, czyli dyrektor działu finansowego), CMO (Chief Marketing Officer, czyli dyrektor ds. marketingu), ułatwia komunikację, a niekiedy jest niezbędne – w przypadkach, gdy brakuje dobrego tłumaczenia na język polski. Zazwyczaj też brzmią one bardziej doniośle.

Język polski w korpomowie

Korpomowa pełna jest zwrotów i wyrażeń, które są nieobecne w języku potocznym, ponieważ nie mają one swojego zastosowania poza środowiskiem pracowników korporacji. Należą do nich przede wszystkim frazeologizmy stylistyczne (przez złośliwców porównywane do sloganów propagandowych rozpowszechnianych za czasów komunizmu). Nagminnie używane zwroty to np. dywersyfikacja portfela klientów, optymalizacja struktury kosztów czy zarządzanie łańcuchem wartości. Co więcej, z dużo większą częstotliwością niż w jakiejkolwiek innej sytuacji komunikacyjnej, pojawiają się takie słowa, jak: bilans, generować, zasoby, wdrożenie, lider czy projekt. W sieci dostępne są nawet tzw. generatory korpogadki, które pozwalają na stworzenie przykładowego komunikatu, jaki mógłby zostać powiedziany w jakiejkolwiek międzynarodowej firmie.

Niezależnie od branży, w której działa dane przedsiębiorstwo, można wyróżnić wiele cech wspólnych rodzimego korporacyjnego słownictwa:

 • Do określenia pozytywnych zjawisk i działań używa się określeń, takich jak: zintegrowany, sfokusowany, skonsolidowany, kompatybilny, kompleksowy.
 • Negatywne zjawiska są scharakteryzowane słowami: dezintegrowany, niekompatybilny, niekompleksowy, nieskonsolidowany.
 • W organizacjach ważny jest porządek, do którego wprowadzenia używa się odpowiedniego słownictwa: portfolio, struktura, katalog, zdefiniowany, zorientowany.
 • Do opisywania dynamiki firmy używa się słów: rozwój, podnoszenie, wzrost, walka o pozycję lidera.
 • Działania organizacji powinny iść z duchem czasu, dlatego takie słowa, jak: innowacyjny, świeży, zmodernizowany, nowoczesny, agresywny czy dominujący, należą do pozytywnych.
opis projektu i naszej pracy
opiekun klienta w korporacji
impreza organizowana w korporacjach

Dlaczego korpomowa jest tak popularna?

Język angielski jest bardziej zwięzły niż polski; często zwroty, które wymagają użycia formy opisowej w naszej mowie ojczystej, w nim liczą sobie dwa lub trzy wyrazy. Ponadto pożyczone słowa są bardziej precyzyjne, czego nie można powiedzieć o ich tłumaczeniach stosowanych wymiennie i mogących doprowadzić do chaosu komunikacyjnego. Łączenie ich w zwroty z elementami naszego języka sprawia, że są one bardzo proste w użyciu. Na popularność korpomowy duży wpływ ma z pewnością też czynnik ludzki: własny „dialekt” jego użytkownikom daje poczucie wyższości.

Najczęściej uważa się, że posługiwanie się korpomową poza środowiskiem pracy jest nienaturalne, a nawet śmieszne. Wielu osobom zdarza się jednak używać jej w życiu codziennym, nie tylko w sytuacjach, w których opowiadają o swoim dniu w biurze. Najczęściej dzieje się to niecelowo, „z automatu”; w niektórych przypadkach może być związane ze snobizmem czy poczuciem własnej wyższości.

Mini-słowniczek

Jeśli korpomowa jest dla Ciebie czymś obcym, zachęcamy do zerknięcia na poniższych słowniczek najważniejszych pojęć. Prezentowane przez nas słowa używane są najczęściej naprzemiennie w wersji angielskiej, jak i spolszczonej:

 • ticket, tiket – zgłoszenie przypisane do określonej osoby
 • improvement, imprówment – postęp, ulepszenie
 • resource, risors – zasób
 • next stepy – kolejne zadania do realizacji
 • brief, brif – krótkie podsumowanie
 • case, kejs – przypadek, sprawa
 • incentive, incentyw – dodatek motywacyjny
 • request, rikłest – prośba
 • home office – praca z domu
 • forwardować, forłardować – przekazywać wiadomość kolejnemu adresatowi
 • badge, badż – identyfikator
 • deadline, dedlajn – termin
 • follow-up, folołap – nawiązanie do wcześniejszego spotkania
 • share’ować, szerować – udostępniać
 • open space, ołpenspejs – otwarta przestrzeń biurowa
 • bookować, bukować – rezerwować
 • back office – „zaplecze” firmy, gdzie nie dochodzi do kontaktu z klientem
 • call – rozmowa telefoniczna
 • research, risercz – wyszukiwanie informacji
 • feedback – informacja zwrotna
 • management, menejdżment – zarządzanie
 • scope – zakres obowiązków
 • backup – zastępstwo
 • approval, apruwal – zgoda
 • chillout, czilałt – odpoczynek

Skrótowce

Ponieważ korpomowa powinna być zwięzła i efektywna, nie dziwi fakt, że lubi posługiwać się skrótowcami. Jeśli chodzi o ich odczytywanie, brakuje konsekwencji: stosuje się zarówno wymowę polską, jak i angielską. Poznajmy niektóre z nich:

 • ASAP – od as soon as possible; tak szybko, jak to możliwe
 • FYI – od for your information; dla twojej wiadomości
 • TBA – od to be announced; wkrótce zostanie ogłoszone
 • TBC – od to be confirmed; do potwierdzenia
 • DIY – od do it yourself; zrób to sam
 • EOD – od end of day; na koniec dnia
 • KPI – od key performance indicators; kluczowe wskaźniki wydajności
 • R&D – od research and development; badania i rozwój
 • CRM – od customer relationship management; zarządzanie relacjami z klientami
 • IMHO – od in my humble opinion; moim skromnym zdaniem
 • B2B – od business to business; związany z obsługą przedsiębiorstw
 • B2C – od business to consumer; związany z obsługą klienta indywidualnego

Zwroty

Korpomowa szczególnie lubuje się w łączeniu polskich i angielskich słów w zwroty. Takie potworki odmieniane są następnie zgodnie z zasadami rodzimej gramatyki i stosowane zawsze, gdy to tylko możliwe:

 • mieć dedlajn – od to have a deadline; mieć ostateczny termin wykonania zadania/projektu
 • zrobić dila – od to make a deal; dogadać się w sprawie biznesowej
 • mieć kola – od to have a call; mieć zaplanowaną rozmowę
 • mieć miting – od to have a meeting; być na spotkaniu biznesowym
 • być bizi – od to be busy; być zajętym, zapracowanym
 • dostać fidbek – od to get feedback; dostać informację zwrotną na temat naszych działań
 • kolnąć do prospekta – od to call a prospect; zadzwonić do klienta
 • mieć bekap – od to have a backup; mieć kogoś, kto może przejąć zadanie
 • zrobić target – od to reach your target; osiągnąć cel
 • apdejt systemu – od to update; uaktualniać system
 • klepnąć akcept – od to accept; zaakceptować coś
 • fokusować się – od to focus; skupiać się
 • fołardować maila – od to forward a mail; przesłać maila do kolejnego adresata
 • kolnąć do prospekta – od to call a prospect; zadzwonić do klienta
Pracownicy korporacji mówią w języku polskim przemieszanym z językiem angielskim
Spotkanie biznesowe odbywa się w języku angielskim; jest to język używany powszechnie w korporacjach
korpomowa – powszechnie używany zapis angielskich słów

Sprawdź się!

Mamy nadzieję, że udało nam się dostarczyć Ci solidną dawkę wiedzy dotyczącą korpomowy. Teraz jesteś już gotowy, aby mniej więcej zrozumieć to, co mówi przeciętny pracownik korporacji. Aby się upewnić, czy nie potrzebujesz powtórzyć słownictwa, przygotowaliśmy kilka przykładowych zdań. Rozumiesz je?

 • O 12 nie mogę kolnąć do prospekta, ponieważ mam miting i będę bardzo bizi, ale spokojnie, znajdę jakiś bekap.
 • Ostatnimi czasy odnotowujemy spadki, potrzebuję, żeby wszyscy się maksymalnie sfokusowali na zrobieniu targetu.
 • Nie mogę ci teraz klepnąć akceptu, ponieważ mamy właśnie update systemu.
 • Zinwojsuj mi to, a ja forłarduje maila prospektowi.

Nie było tak ciężko, prawda? Jeśli chciałbyś osiągnąć poziom komunikatywny w korpogadce, zachęcamy Cię do zgłębiania wiedzy – w Internecie znajdziesz sporo materiałów na ten temat. My na razie niestety nie prowadzimy zajęć z tego fascynującego żargonu. Zamiast tego zachęcamy Cię do wzięcia udziału w naszych kursach języka angielskiego, norweskiego lub włoskiego, które mogą okazać się bardziej przydatne, nie tylko w pracy, ale również życiu codziennym.

Jeżeli zaś potrzebujesz tłumaczenia tekstu biznesowego z języka angielskiego, niemieckiego lub innego, z pewnością pomogą Ci w tym nasi tłumacze. Korpomowa i specjalistyczne słownictwo nie mają dla nich żadnych tajemnic.

Posty powiązane

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.