biuro tłumaczeń skrivanek

Błędy w wyszukiwaniu tłumacza

tłumacz

Kiedy wpisujemy zapytania do wyszukiwarki, często kieruje nami pośpiech, co potrafi być przyczyną wielu błędów zapisu. Dotyczy to również wyrazu „tłumacz”, wstukiwanego z klawiatury, gdy potrzebujemy tłumaczenia ustnego, pisemnego lub podobnej usługi. Jakie błędy pojawiają się najczęściej? Z czego one wynikają?

Oto zestawienie ponad setki najpopularniejszych błędów.

Tlumacz – brak polskich znaków

Pisanie na komputerze lub smartfonie bez polskich znaków jest obecnie dość powszechne. Tłumaczy się to oszczędnością czasu – dodanie znaku diakrytycznego zawsze bowiem wymaga wciśnięcia dodatkowego przycisku, a także faktem, że niektóre czcionki tych liter nie obsługują i bywa, że polskie „ł” zostaje zastąpione przez dziwny „wykrzaczony” znaczek.

Jeżeli podczas wpisywania na komputerze litery „ł” zapomnimy o jednoczesnym wciśnięciu klawisza ALT – na ekranie zamiast pożądanego znaku pojawi się „l”, a w miejsce „tłumacza” – „tlumacz”.

Tumacz

Ten błąd wynika oczywiście z całkowitego pominięcia litery „ł” – czy w wyniku lenistwa, czy niewłaściwego wciśnięcia klawiszy (np. użycia przycisku CTRL zamiast ALT). Wtedy zamiast tłumacza powstaje „tumacz”.

Tluamcz, tłuamcz

Według niektórych badaczy jeśli w danym wyrazie dwie pierwsze lub ostatnie litery (albo tylko pierwsza i ostatnia litera) są zapisane prawidłowo, a w jego środku występują jakieś literówki czy przestawienia znaków, ludzki mózg wciąż jest w stanie to słowo zrozumieć – a czasem wręcz nie zauważyć błędu. Takie wersje jak „tłuamcz” czy „tluamcz” dalej będą więc dla nas jasne znaczeniowo.

Tego typu błędy mogą wynikać z faktu, że do pisania na klawiaturze zwykle wykorzystujemy obie ręce. Zdarza się więc, że za ich pomocą wciskamy przyciski w nieodpowiedniej kolejności.

Tłaucmz

Wciskanie przycisków w niewłaściwej kolejności może skutkować jeszcze bardziej „poplątaną” formą – „tłaucmz”. Jako że pierwsza i ostatnia litera są właściwe, słowo wciąż jest dla nas zrozumiałe i przy szybkim wyszukiwaniu możemy nawet nie zauważyć, jak bardzo zmieniliśmy wpisywany wyraz.

Tlumac, tłumac

„Tłumac” wynika po prostu z pominięcia ostatniej litery. Może to wystąpić, kiedy wydaje się nam, że skończyliśmy wpisywać zapytanie i przedwcześnie naciśniemy ENTER. Z kolei „tlumac” to połączenie wspomnianego błędu z nieużywaniem polskich znaków i niewpisania ostatniej litery.

Tłumcz, tlumcz

„Tłumcz” i „tlumcz” to kolejna błędna para, tym razem związana z pominięciem litery „a”.

Tlumacx, tłumacx

Ten błąd powiązany jest z faktem, że na klawiaturze litery „c” i „z” są przedzielone tylko jednym znakiem – „x”. Wystarczy więc kliknąć środkowy przycisk – i w przypadku pierwszej wersji zapomnieć też o wciśnięciu Altu przy „ł” – aby zamiast tłumacza powstał „tlumacx”.

Tlumaxz, tłumaxz

„X” może wskoczyć także w miejsce „c” – wtedy otrzymamy wariant „tłumaxz” lub „tlumaxz” (po pominięciu Altu).

Tlumavz, tłumavz

Kolejny błąd związany z sąsiedztwem przycisków. Jeżeli chcąc wpisać „c”, przesuniemy palec o jeden klawisz w prawo (po ponowieniu błędu z brakiem diakrytyku), powstanie właśnie „tlumavz”.

Tłumaz, tlumaz

Bardzo powszechne jest również pomijanie litery „c” – to skutkuje powstaniem słowa „tłumaz”.

Łumacz, lumacz

Ten błąd może powstać, jeśli zaczniemy wpisywać słowo za wcześnie – zanim umieścimy kursor w odpowiednim okienku.

Tlunacz, tłunacz

„Tlunacz” (lub „tłunacz”) stanowi z kolei efekt sąsiedztwa na klawiaturze liter „m” i „n”. Wystarczy przesunięcie palca o jeden przycisk w lewo, żeby doszło do omyłki.

Tłu,acz

Jeżeli z kolei przesuniemy palec w prawo, otrzymamy formę „tłu,acz”.

Tłuacz, tluacz

Litera „m” może też całkowicie ulec zgubieniu – wtedy miejsce „tłumacza” zajmuje „tłuacz” lub „tluacz”.

Tł€macz

Wspominaliśmy już o tym, co się dzieje, jeśli zapomnimy wcisnąć ALT przy pisaniu „ł”. A co się dzieje, jeśli przytrzymamy go za długo? Powstanie „tł€macz” – połączenie „u” z Altem daje właśnie symbol €.

Tłmacz

Jeżeli litera „u” ulegnie pominięciu, otrzymamy błędny wyraz „tłmacz”.

Tlimacz, tłimacz

Często występującym błędem jest również wciśnięcie klawisza „i” zamiast umieszczonego tuż obok „u” – w ten sposób powstaje „tłimacz” lub „tlimacz”.

Tłumacz’, tlumacz’

„Tłumacz’” to już błąd występujący przede wszystkim podczas zatwierdzania zapytania – gdy zamiast Entera wciśnie się sąsiadujący z nim klawisz.

Tkumacz

Gdy zamiast „l” z Altem naciśniemy „k”, powstanie „tkumacz”.

Tlymacz, tłymacz

Następny błąd związany z ułożeniem klawiszy. Wystarczy podczas wpisywania „u” przesunąć palec o jeden przycisk w lewo, aby w okienku pojawił się „tłymacz” lub „tlymacz”.

Tlumqcz, tłumqcz

„Tłumqcz” lub „tlumqcz” z kolei wynika z przesunięcia palca o jeden rząd do góry – co może wystąpić zwłaszcza w przypadku, gdy wpisujemy słowo bez patrzenia na klawiaturę.

Tlumwcz

Próba wpisania „a” za pomocą klawisza z wiersza wyżej może skutkować również wciśnięciem „w” i rezultatem w postaci formy „tlumwcz”.

Ytłumacz, ytlumacz

Jeżeli zamiast nacisnąć „t”, klikniemy lub przesuniemy palcem między tym przyciskiem i sąsiadującym z nim klawiszem „y” i wpiszemy pozostałą część słowa, powstanie „ytłumacz” albo „ytlumacz”.

Rtłumacz, rtlumacz

Analogiczny błąd do poprzedniego – w tym przypadku jednak przesunięcie palcem odbywa się z lewej strony na prawą, co skutkuje formą „rtłumacz” (lub: „rtlumacz”).

Tłumasz, tlumasz

W tym przypadku niepoprawna forma może wynikać albo z przesunięcia palca na „s” sąsiadujące z „a”, albo z błędu ortograficznego. Pamiętajmy więc, że należy pisać „tłumacz”, a nie „tłumasz” bądź „tlumasz”.

Ylumacz, yłumacz

Może się również zdarzyć, że zamiast „t” wpiszemy „y” – wtedy w okienku pojawi się „ylumacz” lub „yłumacz”.

Rlumacz, rłumacz

A co się stanie, jeżeli szukając na klawiaturze „t”, wciśniemy nie „y”, a „r”? Oczywiście powstanie „rlumacz” albo „rłumacz”.

Tlumacz., tłumacz.

Pamiętając o tym, że zdanie należy kończyć kropką, bardzo często wpisujemy ją automatycznie, nie zastanawiając się nad tym, czy jest potrzebna, czy nie. To przyzwyczajenie (połączone z pominięciem Altu) może być źródłem formy „tłumacz.” albo „tlumacz.”.

Tłumacz .

Innym klawiszem, który wciskamy instynktownie, jest spacja. Połączenie tych dwóch nawyków może poskutkować formą: „tłumacz .”.

Tłumac z

Nawyk związany ze wpisywaniem spacji może również doprowadzić do umieszczenia jej w środku wyrazu – np. w postaci: „tłumac z”.

Tłumacz], tlumacz]

Jeżeli zamiast do Entera nasza ręka powędruje do przycisku znajdującego się nad nim – otrzymamy formę „tłumacz]” lub „tłumacz]”.

Tlmacz

Jeżeli zapomnimy o wciśnięciu Altu przy „l” i pominiemy „u”, powstanie „tlmacz”.

Tlacz

Tutaj z kolei mamy do czynienia z pominięciem zarówno Altu przy „l”, jak i dwóch środkowych liter – w ten sposób na miejscu „tłumacza” pojawił się „tlacz”.

Tłumazc, tlumazc

Ten błąd wystąpi, gdy będziemy wpisywać słowo na klawiaturze kilkoma palcami i użyjemy ich w niewłaściwej kolejności, wstawiając dwie ostatnie litery.

Tułmacz, tulmacz

Kolejna błędna forma, która może mieć związek zarówno z niewłaściwą kolejnością wciskania klawiszy, jak i omyłką ortograficzną. Warto więc podkreślić – piszemy „tłumacz”, a nie „tułmacz” albo „tulmacz”.

Tłumacz\, tlumacz\

Jeżeli próbując wcisnąć na klawiaturze Enter, przesuniemy rękę w górę, możemy trafić nie tylko na wspomniany symbol „]”, ale i na „\” – w taki sposób otrzymujemy formę „tłumacz\” bądź „tlumacz\”.

Tłumacxz, tlumacxz

Kolejny błąd związany z faktem, że przycisk „x” rozdziela „c” i „z” – może się więc zdarzyć, że przedzieli je również we wpisywanym wyrazie, skutkując powstaniem formy „tłumacxz” (lub „tlumacxz”).

Tlumacy

To problem, który zdarza się wielu z nas – coś kliknęliśmy i nagle przy wciskaniu klawisza „z” na ekranie pojawia się „y” i odwrotnie; nieprawidłowo działają również polskie znaki – i tak oto „tłumacza” zastępuje „tlumacy”. Co więc konkretnie wywołuje ten problem? Wciśnięcie klawiszy CTRL i SHIFT. Warto pamiętać, że ponowne kliknięcie tej kombinacji powinno przywrócić pierwotne ustawienie.

tłumacz
tłumacz
tłumacz

Tumacy

Jak zostało wspomniane, wystąpienie błędu z zamianą układu klawiatury blokuje także możliwość wstawiania polskich znaków. Kłopot z wpisaniem „ł” może doprowadzić do tego, że zupełnie pominiemy tę literę – i tak powstanie „tumacy”.

Tłumaczz, tlumaczz

Ten błąd wynika z dwukrotnego wciśnięcia klawisza z ostatnią literą słowa. Jeżeli występuje on za każdym razem, gdy klikamy przycisk, wskazuje to zapewne na uszkodzenie klawiatury i konieczność oddania jej do naprawy.

Ttłumacz, ttlumacz

„Ttłumacz” (albo „ttlumacz”) to kolejna forma, która może wynikać z problemów z klawiaturą bądź po prostu dwukrotnego wciśnięcia „t” – na przykład gdy wydaje nam się, że za pierwszym razem polecenie nie zostało zrealizowane.

Tłumaccz, tlumaccz

Błąd z podwojeniem litery może objąć też literę „c” – wtedy otrzymujemy formę „tłumaccz” lub „tlumaccz”.

Tłaumcz, tlaumcz

Wciśnięcie większej liczby klawiszy w niewłaściwej kolejności może skutkować formą „tłaumcz” lub „tlaumcz”.

Tłumacvz, tlumacvz

Jeżeli przy wpisywaniu przedostatniej litery wciśniemy dwa sąsiadujące klawisze – „c” i „v” – powstanie słowo „tłumacvz” (albo: „tlumacvz”).

Toumacz

„Toumacz” to kolejny błąd wynikający z bliskości przycisków – tym razem konkretnie tego, że klawisz „o” znajduje się tuż nad „l”.

G tłumacz

Taka omyłka może powstać np. jeśli klikniemy „g”, chcąc przycisnąć „t”, a następnie zamiast skasować literę przyciskiem Backspace, naciśniemy spację.

T łumacz

„T łumacz” to forma, która wystąpi, gdy przy wpisywaniu „ł” zamiast Altu naciśniemy spację i zapomnimy ją skasować.

Ltlumacz

Jeżeli wpisywanie słowa zaczniemy omyłkowo od drugiej litery, a potem spróbujemy to poprawić bez kasowania tego, co już wpisaliśmy, może to skutkować formą „ltlumacz”.

Tluamacz, tłuamacz

Analogiczne działanie w przypadku liter „m” i „a” spowoduje, że zamiast „tłumacza” na ekranie pojawi się „tłuamacz” albo „tluamacz”.

Tlomacz, tłomacz

W przypadku formy „tlomacz” jednym problemem jest brak polskich znaków, drugim (dotyczącym również wariantu „tłomacz”) – albo omyłka we wciskaniu klawiszy, albo błąd ortograficzny. Pamiętajmy: słowo „tłumacz” piszemy przez „u”, nie przez „ó”.

Tłumscz, tlumscz

Wciśnięcie klawisza „s” zamiast „a” to bardzo częsta omyłka. Prowadzi ona do powstania wariantu „tłumscz” lub „tlumscz”.

Tłuymacz

Jeżeli podczas wpisywania „u” palec przesunie nam się w lewo, może to skutkować formą „tłuymacz”.

Tłyumacz

Jednoczesne przyciśnięcie klawiszy „y” i „u” lub przesunięcie palca w lewo przed wstawieniem „u” może mieć też efekt w postaci formy „tłyumacz”.

Tłum,acz

„Tłum,acz” to z kolei efekt jednoczesnego wciśnięcia klawiszy „m” i „,”.

Tłumnacz, tlumnacz

A co się stanie, jeśli wciśniemy klawisz „m” i przycisk sąsiadujący z nim z lewej strony? Powstanie „tłumnacz” (albo: „tlumnacz”).

Tumac

Wpisując zapytanie w bardzo dużym pośpiechu, możemy pominąć więcej niż jedną literę. Jeżeli będą to „ł” i „z”, otrzymamy zamiast „tłumacza” formę „tumac”.

Tłumaczx, tlumaczx

Przesunięcie palcem w prawo podczas wpisywania litery „z” może skutkować powstaniem formy „tłumaczx” (albo – jeśli zabraknie polskiego znaku – „tlumaczx”).

Tłumaacz, tlumaacz

Jeżeli litera „a” ulegnie podwojeniu, otrzymamy wariant „tłumaacz” (albo „tlumaacz”).

Tłujmacz

„Tłujmacz” pojawi się, kiedy przechodząc między „u” a „m”, wciśniemy klawisz oddzielający je od siebie.

Tłuimacz, tluimacz

Co się stanie, gdy podczas wpisywania „u” palec przesunie się nam w prawo? Otrzymamy formę „tłuimacz” bądź „tluimacz”.

Tmacz

Brak liter „ł” i „u” w naszym zapytaniu może wynikać z przyciśnięcia klawisza CTRL zamiast przycisku ALT podczas wpisywania pierwszego z tych znaków i przytrzymanie go na czas wprowadzania drugiego. To sprawia, że „tłumacza” zastępuje „tmacz”.

Tuamcz

Jeżeli pominiemy „ł” oraz wstawimy „m” i „a” w niewłaściwej kolejności, powstanie nam „tuamcz”.

T;umacz

Kolejny błąd związany z sąsiedztwem klawiszy – wciśnięcie przycisku znajdującego się po prawej stronie „l” podczas wstawiania drugiej litery sprawi, że otrzymamy formę „t;umacz”.

Tłum acz

Wariant „tłum acz” może być wynikiem bliskości między „m” a spacją, jak również działania autokorekty w smartfonie, która niekiedy uznaje „tłum” i „acz” za dwa osobne słowa.

Tljmacz

Jeżeli klawisza wprowadzającego literę „u” będziemy szukać w wierszu niżej, jest bardzo prawdopodobne, że otrzymamy formę „tljmacz”.

Tłuumacz

Formę „tłuumacz” uzyskamy z kolei, jeżeli wciśniemy dwukrotnie lub przytrzymamy klawisz „u”.

Tłumavcz

Wciśnięcie jednocześnie lub niemal jednocześnie klawiszy „v” i „c” podczas wpisywania przedostatniej litery słowa „tłumacz” spowoduje utworzenie wariantu „tłumavcz”.

Tłumaxcz

Formę „tłumaxcz” uzyskamy w sposób analogiczny – jedyna różnica w działaniu to przyciśnięcie razem z „c” klawisza znajdującego się po jego lewej, a nie prawej stronie.

Tluamc

Jeżeli nie wciśniemy Altu, wprowadzając „ł”, środkowe litery wstawimy w niewłaściwej kolejności i pominiemy ostatnią literę, forma „tłumacz” zamieni się w wariant „tluamc”.

Tpumacz

Kolejny błąd, który wynika z bliskości klawiszy i występuje zwłaszcza wtedy, gdy piszemy na klawiaturze, nie patrząc na nią. Jeżeli wciśniemy znajdujące się w wierszu wyżej „p” zamiast „l” z Altem, otrzymamy wariant „tpumacz”.

Tłukacz, tlukacz

A co się stanie, kiedy podobne działanie wykonamy w przypadku litery „m”? Na ekranie pojawi się inna błędna wersja: „tłukacz” (albo: „tlukacz”).

Tłumascz

W sytuacji, gdy razem z „a” lub przechodząc z tego klawisza do „c”, wciśniemy „s”, na ekranie komputera ukaże się z kolei „tłumascz”.

Tłuacmz

Źródeł tej formy również możemy szukać we wpisywaniu wyrazów z klawiatury wieloma palcami – jeżeli tego obsługującego „m” użyjemy dopiero po wprowadzeniu „c”, otrzymamy wariant „tłuacmz”.

Tłummacz

Wpisanie dwa razy litery „m” spowoduje przemianę „tłumacza” w formę „tłummacz”.

Tllumacz

Analogicznie wygląda sytuacja z formą „tllumacz” – będzie ona efektem dwukrotnego wciśnięcia klawisza „l”.

Tlkumacz

Kiedy z kolei klikniemy jednocześnie „l” i sąsiadujące z nim „k”, otrzymamy błędną formę „tlkumacz”.

Tlumcaz

Pominięcie polskiego znaku oraz zamienienie miejscami liter „a” i „c” zaowocuje formą „tlumcaz”.

Tlumac,

Przecinek to również jeden z tych znaków, które wstawiamy niekiedy trochę z automatu. Jeżeli uczynimy to, zamiast wpisania „z” (i po pominięciu polskiego znaku), na ekranie pojawi się „tlumac,”

Tłumcza

Jeżeli zapomnimy we właściwym miejscu wstawić „a” i dodamy je na końcu wyrazu, otrzymamy wariant „tłumcza”.

Jak widać, podczas wpisywania do wyszukiwarki słowa „tłumacz” możemy popełnić wiele błędów. Poznanie i zapamiętanie ich źródeł pomoże jednak w przyszłości ich unikać. Warto poświęcić chwilę na spokojne wpisanie odpowiedniego wyrażenia, aby mieć pewność, że uzyska się oczekiwane wyniki.

Posty powiązane

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.