ważny kontra ważki

Słówko tygodnia – “ważny kontra ważki”

Ważny to taki, od którego wiele zależy – „ktoś ważny”, ale też rzecz mająca duże znaczenie – „coś ważnego”, czyli rzecz o doniosłym charakterze, istotna, cenna. „… przedstawiał się jako ważna persona ze zbrojnego podziemia, walczącego z komuną…”; „…we współczesnym świecie ważne sprawy są nieustannie zagłuszane przez wszechobecny szum informacyjny…”. W potocznym znaczeniu to także ktoś, kto podkreśla swoje znaczenie, moc sprawczą, ktoś pyszałkowaty i nadęty – „ważniak” (por. związek frazeologiczny: „strugać ważniaka”). Trzecie znaczenie przymiotnika ważny to synonim słów i zwrotów takich jak: obowiązujący, aktualny, prawomocny, dający określone uprawnienia („Każda osoba kierująca pojazdami w strefie zastrzeżonej lotniska, posiadająca przepustkę osobową czasową, musi mieć odpowiednie upoważnienie do kierowania pojazdami”). Ważki z kolei to, według słownikowej definicji, „mający duże znaczenie, ważny, doniosły”. Jak zatem odróżnić oba przymiotniki i poprawnie je stosować? Jak twierdzą językoznawcy, powszechnym źródłem błędów jest fakt, że wiele osób uznaje słowo ważki jednocześnie za synonim słowa ważny, jak i za określenie bardziej wyrafinowane, mylnie sądząc, że coś ważkiego ma większy ciężar gatunkowy niż coś ważnego. W efekcie słowa te używane są albo obok siebie (ważnyważki), co daje efekt tautologii – „masła maślanego”, albo wręcz przeciwnie – tak, aby odróżnić sprawy dotyczące prozaicznej codzienności (ważne) od rzeczy wielkich i podniosłych (ważkich). Oba podejścia są zasadniczo błędne, należy bowiem pamiętać, że słowo ważki występuje już obecnie prawie wyłącznie w książkach, czasem w publikacjach naukowych – na pewno zaś jedynie w wypowiedziach pisemnych. „Czytam, uczestniczę, mam zdanie na ten czy inny ważki temat”; „Już teraz można jednak stwierdzić, że autor podejmuje ważkie zagadnienia, nie wykorzystując jednak okazji do stworzenia politycznej agitki, i umieszcza je w bogatym i żywym świecie. Tym samym używanie określenia ważki w codziennych sytuacjach komunikacyjnych sprawia, że wypowiedź brzmi nienaturalnie, a wręcz zabawnie – „…ważkie problemy: »co robi moja dziewczyna« i »co będzie na obiad«”.

Poradnik języka polskiego!

Zdobądź zbiorcze zestawienie słówek tygodnia wraz z objaśnieniem i poszerzaj swoją wiedzę z języka polskiego.

Wypełnij formularz aby otrzymać link do poradnika na adres e-mail:

 

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie polityką prywatności
Skrivanek sp. z o.o.

10984