biuro tłumaczeń skrivanek

Tłumaczenie dokumentacji technicznej dla różnych rynków

tłumaczenie dokumentacji technicznej, tłumaczenia techniczne
tłumaczenie dokumentacji technicznej, tłumaczenia techniczne

Ile razy widziałeś negatywne opinie wynikające z błędów w instrukcjach obsługi i specyfikacji urządzenia? Tłumaczenie dokumentacji technicznej to kwestia wymagająca ogromnej dokładności i znajomości konkretnej branży. Gdy jest prawidłowo przygotowane, pozwala wykluczyć takie sytuacje.

Instrukcje obsługi i specyfikacje produktu pomagają zrozumieć i skutecznie wykorzystać różnorodne urządzenia. Gdyby takie materiały były dostępne tylko po angielsku, pozbawiłyby możliwości korzystania ze sprzętu osoby nieznające tego języka.

Dlaczego tłumaczenie tekstów technicznych jest ważne?

Zdolność do komunikowania się z klientami w ich rodzimym języku to nie tylko kwestia wygody, ale przede wszystkim ważny czynnik decydujący o sukcesie produktu. Dobra dokumentacja techniczna, która jest dokładnie i zrozumiale przetłumaczona, ułatwia życie użytkownikom, ale również buduje zaufanie i reputację marki.

Jedno niewłaściwe słowo lub źle zinterpretowany zwrot całkowicie zmienia znaczenie dokumentacji technicznej. W wyniku takiej niedbałości urządzenie może nawet nie zostać dopuszczone do obrotu lub stracić certyfikację. Dlatego dokładność jest tutaj wyjątkowo wskazana.

Tłumaczenia tekstów technicznych obejmują najczęściej:

 • instrukcje obsługi maszyn,
 • specyfikacje techniczne,
 • podręczniki użytkownika,
 • karty charakterystyki,
 • kosztorysy,
 • harmonogramy, plany i rysunki techniczne,
 • dokumentacje oprogramowania,
 • obliczenia konstrukcyjne,
 • karty bezpieczeństwa,
 • dokumentacje patentowe,
 • raporty techniczne,
 • przewodniki instalacyjne,
 • dokumentacje przetargowe.

Błędy w tłumaczeniach wpływają na reputację marki. Klienci, którzy napotykają na nieścisłości w dokumentacji, zaczynają wątpić w jakość i wiarygodność produktu.

Istnieją też przypadki, gdy błędy w tłumaczeniu prowadzą na drogę sądową. Jeśli nieprawidłowe tłumaczenie spowoduje straty finansowe lub szkody dla użytkownika, firma może zostać pociągnięta do odpowiedzialności.

Czym się charakteryzuje tłumaczenie techniczne?

Choć przekład z jednego języka na inny wydaje się prostym zadaniem dla laika, w rzeczywistości jest dość skomplikowany i pełen pułapek, zwłaszcza jeśli chodzi o tłumaczenie dokumentacji technicznej.

Każdy język ma swoje specyficzne zwroty techniczne. Niektóre z nich nie mają nawet bezpośrednich odpowiedników w innych językach. W takiej sytuacji tłumacze muszą nie tylko znać oba języki i mieć rozwinięte zdolności lingwistyczne, ale też rozumieć kontekst techniczny, aby przekazać informacje w sposób zrozumiały i dokładny.

Ogromny wpływ na interpretację dokumentacji technicznej ma również kultura odbiorcy. To ona warunkuje sposób prezentacji informacji, ich strukturę oraz to, co jest uważane za ważne. Np. w niektórych regionach ceni się przede wszystkim szczegółowość i dokładność instrukcji, a w innych większy nacisk kładzie się na ogólny przekaz i łatwość użytkowania.

profesjonalne tłumaczenia technicznez z różnych dziedzin
tłumacz tekstów technicznych i dokumentów technicznych
oferujemy profesjonalne tłumaczenia techniczne

Tłumaczenia tekstów technicznych – specjalizacje

Istnieje cała gama specjalizacji wśród tekstów technicznych. Zapotrzebowanie na nie stale rośnie wraz z rozwojem przemysłu i nowoczesnych technologii. Są to m.in.:

 • inżynieria mechaniczna – dokumentacja maszyn, urządzeń i specyfikacje techniczne;
 • elektronika i elektrotechnika – schematy obwodów, instrukcje obsługi urządzeń elektronicznych i dokumenty dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego;
 • branża IT – oprogramowanie, instrukcje obsługi i dokumentacje techniczne systemów komputerowych;
 • medycyna – instrukcje obsługi sprzętu medycznego, opisy procedur medycznych i dokumentacje badań klinicznych;
 • energetyka (w tym OZE) – dokumentacja dotycząca turbin wiatrowych lub paneli słonecznych;
 • sektor motoryzacyjny – instrukcje obsługi pojazdów, dokumentacja techniczna części samochodowych i specyfikacje bezpieczeństwa;
 • budownictwo i architektura – plany budowlane, specyfikacje materiałowe i dokumentacje przetargowe.

Każda z tych branż wymaga nie tylko znajomości języka, ale również ugruntowanej wiedzy z danej dziedziny.

Uwaga na błędy w tłumaczeniach technicznych

Tłumaczenia techniczne to pole, na którym łatwo o błąd, a każdy z nich może mieć poważne konsekwencje. Wśród najczęstszych potknięć znajdują się barbaryzmy (konstrukcje przeniesione z innego języka), błędy składniowe oraz uchybienia gramatyczne, interpunkcyjne i stylistyczne. Niepoprawny szyk zdania w tłumaczeniu technicznym może prowadzić do poważnych nieporozumień, a nawet wypadków, dlatego nie zlecaj swoich dokumentów niesprawdzonym tłumaczom.

W tłumaczeniu technicznym bardzo istotne jest zachowanie konsekwencji terminologicznej. Często tłumacze techniczni używają różnych terminów na określenie tego samego pojęcia, co może wprowadzać w błąd. Np. jeśli w jednym miejscu dokumentacji technicznej jako tłumaczenie angielskiego screw użyje się słowa „śruba”, a w innym „wkręt” na ten sam element, będzie to nie tylko niepoprawne, ale również mylące dla użytkownika końcowego.

W tłumaczeniach technicznych należy unikać nieścisłości merytorycznych i nadinterpretacji. Tłumacz techniczny powinien dokładnie rozumieć materiał źródłowy. Błędne przetłumaczenie parametrów technicznych może prowadzić do nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

Terminologia użyta w dokumentacji technicznej musi być zrozumiała dla docelowej grupy użytkowników. Ważne jest uwzględnienie ich potrzeb. Dla inżyniera mechanika terminy techniczne będą jasne, ale dla laika mogą być niezrozumiałe i wymagać dodatkowego objaśnienia lub uproszczenia. Tłumacz powinien wziąć pod uwagę styl i ton tekstu źródłowego.

W procesie tłumaczenia technicznego ważna jest również odpowiednia weryfikacja poprawności tłumaczenia i korekta. Pominięcie tego etapu może skutkować błędami, które zniekształcą przekaz lub uczynią go niezrozumiałym. Zainwestuj w profesjonalną korektę tłumaczenia, aby uniknąć nieporozumień i zwiększyć jakość końcowego produktu.

wysokiej jakości tłumaczenia i branżowe słownictwo
wieloletnie doświadczenie
techniczne tłumaczenia i dokumentacje projektowe

Tłumacz techniczny – jakie powinien mieć kompetencje?

Tłumaczenia techniczne to specjalistyczna dziedzina, która zajmuje się czymś więcej niż tylko dosłownym przekładem słów. Aby przekład był dokładny, konieczna jest znajomość konkretnej branży. Używane terminy różnią się zależnie od kontekstu. Brak odpowiedniej wiedzy merytorycznej może prowadzić do błędów w interpretacji tekstu.

Tłumaczenie techniczne to zadanie dla ekspertów – osób z wykształceniem i doświadczeniem w danej branży. Taki specjalista musi się ciągle dokształcać i być na bieżąco ze słownictwem w danej dziedzinie. Może to osiągnąć m.in. poprzez uczestniczenie w szkoleniach lub konferencjach.

Nadrzędnym celem takiego tłumaczenia jest jak najwierniejsze oddanie oryginalnej dokumentacji technicznej. Tłumacz techniczny nie może sobie pozwolić na twórczą interpretację – musi precyzyjnie przeazać zawartą w dokumencie specyfikację techniczną. Powinien także bezbłędnie przetłumaczyć terminologię charakterystyczną dla danej branży. To podejście odróżnia tłumaczenia techniczne od zwykłych, gdzie często liczy się bardziej ogólny sens niż dosłowność.

Ta rygorystyczna dokładność jest koniecznością. Najmniejszy błąd w tłumaczeniu obliczeń konstrukcyjnych lub instrukcji obsługi maszyn może mieć poważne konsekwencje. To nie tylko kwestia bezpieczeństwa i funkcjonalności. Tłumacz techniczny musi nieustannie aktualizować swoją wiedzę branżową, by być na bieżąco z najnowszymi terminami i trendami w danej dziedzinie technicznej.

Powinien również poświęcić odpowiednią ilość czasu na research – dokładne sprawdzenie każdego słowa i upewnienie się, że jest ono właściwe w określonym kontekście.

Tłumaczenia techniczne na rynki zagraniczne

Podczas tłumaczenia dokumentacji technicznej dla różnych rynków trzeba pamiętać, że każdy rynek ma swoje unikalne cechy. Nie ogranicza się to tylko do różnych języków, ale przede wszystkim specyficznych standardów, norm prawnych i oczekiwań kulturowych.

W Europie każdy kraj ma swoje specyfikacje, a dokumentacja techniczna musi spełniać normy UE. Regulują je m.in. dyrektywy Unii Europejskiej, w tym Dyrektywa maszynowa, wymagająca szczegółowego opisu aspektów bezpieczeństwa maszyn. Tłumacz musi więc nie tylko przetłumaczyć tekst, ale również upewnić się, że spełnia on europejskie standardy bezpieczeństwa.

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i regulacje prawne na rynku amerykańskim mogą się znacznie różnić od europejskich. W USA obowiązują m.in. normy ANSI (Amerykańskiego Instytutu Normalizacyjnego). Tłumaczenia techniczne wykonywane na ten rynek muszą uwzględniać amerykański angielski, który różni się nieco od brytyjskiego słownictwem i zasadami gramatyki.

Tłumaczenia techniczne – glosariusze

Często tłumaczenia techniczne muszą zostać wykonane szybko. Na czasie zależy eksporterom lub producentom urządzeń, którzy chcą wprowadzić produkt do obrotu w nowym kraju. Tempo tłumaczenia (oraz jego dokładność) podwyższają glosariusze. Te słowniki terminologiczne pokazują ekwiwalent w języku docelowym dla konkretnych słów języka źródłowego.

Glosariusze eliminują konieczność długotrwałego sprawdzania tłumaczenia danego słowa. Zapewniają również spójność całego przekładu. To narzędzie eliminuje ryzyko błędów wynikających z różnorodnych interpretacji terminów.

Narzędzia CAT w tłumaczeniach technicznych

Narzędzia CAT (Computer-Assisted Translation) to programy komputerowe, które wspierają proces tłumaczenia, ale nie zastępują tłumacza. Pozwalają na wykorzystanie wcześniej przetłumaczonych fragmentów tekstu, co zwiększa spójność i szybkość pracy.

Ważną częścią narzędzi CAT jest pamięć tłumaczeń – przechowuje wcześniejsze tłumaczenia i automatycznie sugeruje je przy podobnych fragmentach tekstu. Oprogramowanie integruje się z glosariuszami, tworząc spójny system wsparcia dla tłumacza.

Narzędzia CAT nie zastępują ludzkiego umysłu, a jedynie go wspierają. Finalny przekład wciąż zależy od umiejętności i wiedzy tłumacza. Dzięki nim proces tłumaczenia dokumentacji technicznej staje się szybszy, dokładniejszy i mniej podatny na ludzkie błędy.

cechy charakterystyczne tłumaczeń technicznych
tłumaczenia przysięgłe
doskonałych umiejętności lingwistycznych

Biuro tłumaczeń technicznych

Potrzebujesz wykonać tłumaczenie dokumentacji technicznej? Szukasz profesjonalnego wsparcia? Skorzystaj z usług agencji Skrivanek. Specjalizujemy się w dokładnych przekładach technicznych. Nasz zespół pomoże Ci przełożyć skomplikowane schematy, instrukcje obsługi i specyfikacje produktów. Twoje materiały zostaną dokładnie odwzorowane i dopasowane do oczekiwań odbiorców na różnych rynkach.

Wybierając nasze biuro, przyczyniasz się do rozwoju Twojego biznesu. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Posty powiązane

chatsimple
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.