biuro tłumaczeń skrivanek

Słówko tygodnia – deprawacja kontra deprywacja

deprawacja kontra deprywacja

Trudne słówko: deprawacja kontra deprywacja

deprawacja kontra deprywacja

Deprawacja (od łac. depravatio – wykrzywianie, psucie) to inaczej sprowadzanie na złą drogę tak, aby osoba z założenia dobra i niewinna zaczęła nie tylko postępować źle, ale także cenić zło samo w sobie. Synonimami deprawacji w sensie aktywnego działania będą zatem znieprawianie i demoralizacja. Mianem deprawacji określimy także stan, w którym dochodzi do zaniku zasad moralnych, taki, w którym ludzie będą pozbywać się hamulców i postępować w sposób amoralny, szerzyć się będzie zgorszenie. „Od dawna było wiadomo, że jest to miasto afer, które nie ujrzą światła dziennego. Absolutna władza miejscowego układu, absolutna deprawacja. Jeden pan i władca życia i awansu”. Należy przy tym zwrócić uwagę, że sformułowanie: „deprawacja moralna” będzie błędem zaliczającym się do grupy tzw. pleonazmów – nie ma deprawacji innej niż dotycząca zasad!

Deprywacja (por. angielskie to deprive) to pozbawianie. W pierwszej kolejności będzie to pozbawianie praw, np. prawa do obejmowania stanowisk politycznych na podstawie nieobiektywnych, dyskryminujących kryteriów, takich jak np. rasa (tzw. deprywacja polityczna). Deprywacja to jednak także pojęcie używane w psychologii na określenie stanu psychicznego wynikającego z niezaspokojonej potrzeby lub potrzeb, przy czym może chodzić tu o potrzeby biologiczne – tu jako przykład możemy podać deprywację snu (niedostateczną ilość snu zaburzającą normalne funkcjonowanie), ale przede wszystkim psychologiczne.

Jako taka deprywacja jest więc jednym z głównych źródeł stresu. „Doświadczenia życiowe uczą, jakie cele dążeń są dla jednostki korzystne (brak osiągnięcia tych celów odczuwany jest jako deprywacja i jakie zachowania premiowane są osiągnięciem owych utylitarnych celów)”.

Warto dodać, że deprywacja może być stosowana celowo – tzw. deprywacja sensoryczna, czyli celowe ograniczanie lub całkowite eliminowanie bodźców zmysłowych, stosowana jest zarówno w eksperymentach psychologicznych, jak i medycynie alternatywnej. Na krótką metę może mieć ona działanie pozytywne (relaksacyjne), jednak w dłuższej perspektywie działa destrukcyjnie na zdrowie i samopoczucie.

Posty powiązane

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.