biuro tłumaczeń skrivanek

Słówko tygodnia – „asygnować kontra desygnować”

asygnować kontra desygnować

Trudne słówko: asygnować kontra desygnować

asygnować kontra desygnować

Asygnowanie (od łac. assignare – przydzielać) to przeznaczanie określonej sumy pieniędzy na jakiś cel („Samorządom trudno asygnować swoje środki na kosztowne inwestycje, bo same nie mają pieniędzy”; „Budżet gminy wyasygnował na tę podwyżkę około 300 000 złotych”). W bardziej specjalistycznym, ekonomicznym sensie czasownik „asygnować” oznaczać będzie „zlecać wypłatę” (stąd asygnata – dowód wypłaty określonej kwoty, kwit kasowy lub magazynowy, kiedyś także po prostu pieniądz papierowy).

Warto przy tym zwrócić uwagę na określenie „kontrasygnować”, które wbrew pozorom nie jest antonimem słowa z dzisiejszej pary, pochodzi bowiem od łacińskiego signare – podpisywać.

Z kontrasygnowaniem i kontrasygnatą spotkamy się w kontekście urzędowym. W tym przypadku mamy na myśli składanie drugiego podpisu na dokumencie podpisanym wcześniej przez inną osobę dla nadania mu ostatecznej ważności („Premier kontrasygnował w piątek pismo od prezydenta w sprawie przedłużenia misji polskich wojsk w Iraku”; „Najdrobniejsze zarzuty dotyczyły usterek natury organizacyjnej, najpoważniejsze mówiły o braku kontrasygnaty skarbnika starostwa przy podpisywaniu umów”).

Desygnowanie (od łac. designare – wyznaczać) to z kolei wyznaczanie kogoś do pełnienia określonej roli, powoływanie do sprawowania pewnej funkcji, mianowanie na stanowisko. Czasownika tego używa się zwykle w bardzo formalnych kontekstach – w przypadku niezmiernie ważnych i odpowiedzialnych zadań oraz prestiżowych ról (Konstytucja RP: „Prezydent Rzeczypospolitej desygnuje Prezesa Rady Ministrów, który proponuje skład Rady Ministrów”).

Należy przy tym dodać, że w polityce desygnacja i powołanie subtelnie się różnią – w pierwszym przypadku mówimy bardziej o wskazaniu/wyznaczeniu, w drugim – o ostatecznym zatwierdzeniu (desygnowany premier przedstawia prezydentowi skład gabinetu, a jeśli zostanie on zatwierdzony, to zarówno sam premier, jak i jego ministrowie zostają powołani do pełnienia swoich funkcji).

Na koniec warto dodać, że powiązane znaczeniowo z desygnowaniem powołanie i mianowanie są synonimami jedynie w języku potocznym, istnieją jednak między innymi zasadnicze różnice, jeśli poruszamy się w obszarze prawa pracy – do sprawdzenia i poczytania.

Poradnik języka polskiego część 2!

Zdobądź zbiorcze zestawienie słówek tygodnia wraz z objaśnieniem i poszerzaj swoją wiedzę z języka polskiego.

Wypełnij formularz, aby otrzymać link do poradnika na adres e-mail:

[contact-form-7 id=”15626″ html_class=”gem-contact-form-white”]
poradnik języka

Posty powiązane

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.