biuro tłumaczeń skrivanek

Słówko tygodnia – „datacja kontra dotacja”

datacja kontra dotacja
datacja kontra dotacja

Datacja oznacza po pierwsze postawienie daty na piśmie (datowanie, opatrzenie datą), po drugie, ustalenie daty jakiegoś wydarzenia lub pisma – umiejscowienie go w czasie, po trzecie zaś formułę określającą czas i miejsce sporządzenia oraz podpisania dokumentu (międzynarodowego). Warto przy tym zwrócić uwagę, że w naukach historycznych i biologicznych proces przypisywania zdarzeniom dat na podstawie różnorodnych zapisów, własności i koncepcji określać się będzie raczej mianem datowania (por. np. datowanie radiowęglowe, czy dendrochronologiczne). „To jedna z kilku przesłanek przemawiających raczej za późniejszym niż koniec XV stulecia datowaniem utworu – późniejszym w każdym razie aniżeli przypuszczalna datacja pieśni…”; „…chciałbym jeszcze powrócić […] do notatki, która została złożona… powstała, jeśli wierzyć datacji tego tekstu, 25 lipca 2002 roku…”.

Rzeczownik dotacja pochodzi z kolei z łaciny, gdzie dotare oznacza dawanie posagu obdarzanie i wyposażanie, a więc przekazywanie czegoś nieodpłatnie. We współczesnej polszczyźnie dotację kojarzyć będziemy przede wszystkim z finansowaniem przekazywanym przez Unię Europejską. Ogólnie rzecz ujmując, dotacje mają na celu – z założenia bezzwrotne – wsparcie działalności przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, najczęściej udzielane na potrzeby konkretnych projektów.

Warto również pamiętać, że dotacja nie jest synonimem subwencji, dotacja bowiem przyznawana jest w sposób uznaniowy – podmiot rozdysponowujący środki finansowe określa z góry nie tylko kryteria jej przyznania, ale także późniejszego wydatkowania. W odróżnieniu od dotacji subwencja jest zaś roszczeniem prawnym: jeśli w budżecie podmiotu finansującego alokowano już środki dla konkretnego podmiotu, to wsparcie takie musi zostać przekazane z urzędu, a decyzja o sposobie ich użycia należy wyłącznie do beneficjenta. „Podmiot otrzymujący dotację jest obowiązany przechowywać dokumenty potwierdzające realizację projektu zgodnie z umową zawartą z dysponentem środków bezzwrotnych”; „Zarządy gmin zachodzą w głowę, jak podzielić tegoroczną subwencję oświatową, aby wystarczyło na pokrycie kosztów wchodzącej od września reformy oświaty”.

Poradnik języka polskiego!

Zdobądź zbiorcze zestawienie słówek tygodnia wraz z objaśnieniem i poszerzaj swoją wiedzę z języka polskiego.

Wypełnij formularz, aby otrzymać link do poradnika na adres e-mail:

[contact-form-7 id=”10982″ html_class=”gem-contact-form-white”]
Poradnik języka polskiego

Posty powiązane

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.