biuro tłumaczeń skrivanek

Id est, to jest bardzo przydatny zwrot

Znajomość skrótów łacińskich to test dla każdego specjalisty od prawa i administracji.
Znajomość skrótów łacińskich to test dla każdego specjalisty od prawa i administracji.

W pracach naukowych, w tekstach prawniczych i innych oficjalnych dokumentach często wprowadza się pewne pojęcia, aby w trakcie wywodu wyjaśnić, co dane pojęcie znaczy. Jednym ze zwrotów, których używa się w tym celu, są łacińskie słowa „id est”.

Łacina jest dziś językiem właściwie wymarłym, ale niegdyś ponadnarodowym, o znaczeniu i popularności odpowiadającym językowi angielskiemu we współczesnym świecie. Jak każdy język użytkowy, w łacinie posługiwano się skrótami słów, zwrotów i wyrażeń.

Właśnie do grupy wyrażeń skrótowych można zaliczyć zwrot „id est”, co po polsku oznacza „to jest”, w Polsce funkcjonujące także w skróconej formie: „tj.”. Inne tłumaczenie na język polski zwrotu „id est” to także „to znaczy”, funkcjonujące również w skróconej formie: „tzn.”.

Inne zwroty łacińskie w tłumaczeniu na język polski

Podobne zwroty skrócone pochodzące z łaciny i pojawiające się zarówno w tekstach po polsku, jak i w pracach obcojęzycznych, głównie angielskich, to np. „etc.” („et cetera”, co po polsku znaczy „i tak dalej”, w wersji skróconej: „itd.”), „a/a” („ad acta”, co po polsku znaczy „do akt”), „op. cit.” („opus citatum”, co po polsku znaczy „dzieło cytowane” lub też „opere citato”, co znaczy „z cytowanego dzieła”, w wersji skróconej: „op. cit.”).

Typy dokumentów, w których możemy spotkać się ze zwrotem „id est”

Teksty naukowe

Zwroty łacińskie typu „id est”, „etc.” funkcjonują m.in. w tekstach naukowych. W rzeczywistości akademickiej łacina jest językiem, który wciąż jest nauczany i którego elementów używa się w codziennej pracy, głównie nad tekstami pisanymi.

Nadal panuje przekonanie, że zastosowanie łaciny podnosi prestiż danego artykułu. To znaczy, że obecność elementów łacińskich wpływa zarówno na wiarygodność autora, jak i sugestywność samego przekazu zawartego w tekście naukowym.

Przy posługiwaniu się skrótami w tekstach naukowych i nie tylko warto pamiętać o zachowaniu spójności językowej stosowanych przez nas skrótów. Jeżeli używamy skrótów łacińskich, to wprowadzamy je konsekwentnie w całym tekście, podobnie rzecz się ma ze skrótami po polsku.

Id est i inne zwroty łacińskie pojawiają się w tekstach obcojęzycznych i nie muszą być tłumaczone na polski.
Id est i est id: czy to coś znaczy? Test dla tych, którzy potrafią wykorzystywać łacinę.
Id est id, czyli w wolnym tłumaczeniu: to jest to.

Dokumenty prawne

Także w dokumentach reprezentujących szeroko pojęte prawo można spotkać zwroty pochodzące z łaciny, takie jak „id est”. To właśnie w dokumentach prawniczych, np. aktach notarialnych stosuje się całe formuły, zawierające zwroty łacińskie. Często formuły te stanowią o ważności czy autentyczności sporządzonego dokumentu.

Teksty z zakresu medycyny i farmacji

Również medycyna i farmacja są dziedzinami, w których łacina ma się całkiem dobrze, a bywa nawet tak, że częściej używa się sformułowań łacińskich niż ich tłumaczeń na język polski. Ze zwrotami pochodzącymi z łaciny możemy spotkać się np. w opisach badań czy przy stawianiu diagnoz, a także przy zlecaniu leków wymagających recepty.

Kiedy stosujemy zwrot „id est”?

Przede wszystkim przy rozwijaniu i wyjaśnianiu wprowadzanych pojęć, przedstawianiu osób, np. we wstępach do sprawozdań finansowych czy artykułów naukowych. A także gdy potrzebujemy doprecyzowania wprowadzanej myśli, idei, przedstawianego stanowiska.

Zwrot „id est” możemy stosować zarówno w pełnej formie, jak i w wersji skróconej „i.e.”. Formuła ta funkcjonuje także w języku angielskim, podobnie jak „etc.”. Jest to ślad dawnej popularności języka łacińskiego, który przetrwał do czasów nam współczesnych.

Posty powiązane

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.