prezydencja kontra prezydentura

Słówko tygodnia – “prezydencja kontra prezydentura”

Prezydencja to przede wszystkim synonim przewodniczenia. Obecnie jednak prezydencję kojarzymy przede wszystkim z Unią Europejską, a konkretnie z Radą Unii Europejskiej, której, swoją drogą, absolutnie nie należy mylić z Radą Europy! W unijnym kontekście zatem, prezydencja oznacza półroczny okres, w którym dane państwo członkowskie przewodniczy posiedzeniom RUE. „…uważa, że wiosenne wybory zapobiegłyby chaosowi podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej”; „Po zakończeniu prezydencji Francji Unią rządzić będą eurosceptyczni Czesi, których prezydent nie chce traktatu”. Prezydenturą nazwiemy kilka rzeczy związanych z funkcją prezydenta: zarówno sam urząd i stanowisko, jak i godność prezydenta, a także okres pełnienia tejże funkcji – kadencję. Warto przy tym dodać, że o prezydenturze mówimy raczej w odniesieniu do głowy państwa lub urzędnika będącego głową miasta, mimo tego, że nazwy „prezydent” używa się też czasem w odniesieniu do przewodniczącego instytucji czy organizacji. „Jeśli X nie załagodzi sporu, którego początek sięga jeszcze prezydentury jego poprzednika, miasto może stracić ponad 500 tysięcy złotych”; „…będzie chciał, by jego kolejna prezydentura była równie silna jak poprzednia. To jednak może się okazać trudniejsze niż wyborcze zwycięstwo”. W kontekście dzisiejszej pary słów nie sposób nie wspomnieć o innym powiązanym rzeczowniku, a mianowicie o prezydium. W tym przypadku mamy na myśli ciało kierownicze organizacji, instytucji lub organu (np. sejmu czy rady naukowej) złożone z kilku osób pochodzących z wyboru i, co ważne, reprezentujące inny kolegialny organ złożony z większej liczby członków. „…można się zastanawiać nad tym czy sami eksperci są bezstronni, skoro pochodzą oni z biura legislacyjnego podlegającego prezydium sejmu…”. W szerszym znaczeniu przez prezydium rozumiemy również każdą grupę wybraną przez uczestników dowolnego zgromadzenia, aby kierowały pracami lub obradami tegoż. W takim przypadku jest to zwykle funkcja honorowa i pełniona jednorazowo („członek prezydium kapituły przyznającej nagrodę”). Odpowiadającym przymiotnikiem będzie tu „prezydialny” (dotyczący prezydium lub z nim związany).