biuro tłumaczeń skrivanek

Słówko tygodnia – „ludowy kontra ludyczny”

ludowy kontra ludyczny

Trudne słówko: ludowy kontra ludyczny

ludowy kontra ludyczny

Ludowy – słowo pochodzenia słowiańskiego, oznaczające tyle, co „mający związek z ludem, dotyczący ludu”. W nieodległej przeszłości w kontekście politycznym lud pojawiał się przede wszystkim w rozumieniu robotników i chłopów – członków społeczeństwa utrzymujących się z pracy najemnej, pracowników fizycznych („lud pracujący miast i wsi”). Stąd „ludowe” nazwy państw, takie jak Polska Rzeczpospolita Ludowa czy Chińska Republika Ludowa.

Inny sens określenia ludowy to „przeznaczony dla ogółu i powszechny”, a więc dla wszystkich (por. np. lubelski Park Ludowy). W najwęższym, a jednocześnie najpopularniejszym znaczeniu ludowy to „dotyczący wsi i chłopów, pochodzący ze wsi, wiejski, chłopski, rustykalny” (taniec, strój, obrzęd ludowy; sztuka, kapela ludowa; mądrości ludowe). „Przysłowia ludowe towarzyszą nam od zarania dziejów. Ich celem jest nauka i przestroga przed niewłaściwym zachowaniem bądź nadchodzącymi wydarzeniami”.

Przymiotnik ludyczny, mimo podobnego brzmienia, nie jest absolutnie synonimem słowa ludowy. Warto wyjść tu od terminu „ludyzm”, oznaczającego skłonność do bawienia się. W kulturze i edukacji medialnej funkcjonuje także związane z nim określenie homo ludens (dosłownie: „człowiek bawiący się”), odwołujące się do koncepcji, że podstawą wszelkiej ludzkiej aktywności jest tak naprawdę chęć zabawy i rywalizacji.

Ludyzmu nie należy przy tym mylić z luddyzmem – brytyjskim ruchem robotniczym, który gwałtownie sprzeciwiał się zmianom, jakie przyniosła rewolucja przemysłowa, upatrując w nich przyczyny zwolnień i rażąco niskich wynagrodzeń pracowników. Ludyczne (przez jedno „d”) będzie zatem wszystko, co dotyczy zabawy i rozrywki (od łac. „ludus” – zabawa, gra). Mianem ludycznych można w związku z tym określić wszelkie wydarzenia służące zabawie – odpusty, pikniki czy festiwale. Pamiętajmy jednak, że to, co ludowe, nie musi być ludyczne, choć może. Imprezą ludową o charakterze ludycznym będzie na przykład odpust.

Posty powiązane

chatsimple
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.