kwantyfikacja kontra klasyfikacja

Słówko tygodnia – “kwantyfikacja kontra klasyfikacja”

Kwantyfikacja to, zgodnie ze słownikową definicją, „ilościowe ujmowanie zjawiska ujętego opisowo”, ale także „poprzedzanie zdania logicznego kwantyfikatorem”. Oba hasła brzmią, jak widać, dość enigmatycznie. O czym więc właściwie mówimy? W pierwszym znaczeniu, kwantyfikacja to w dużym uproszczeniu po prostu mierzenie: zliczanie tego, co da się policzyć i pomiar cech dających się zmierzyć. Innymi słowy, proces kwantyfikacji to sprowadzanie różnorodnych zjawisk, np. ekonomicznych do wymiernych wartości. Tego rodzaju ścisłe i rzetelne ujęcie pozwala z kolei formułować określone twierdzenia, a następnie weryfikować je. Przykładem procesu kwantyfikacji jest choćby kwantyfikacja ryzyka występującego w realizowanych projektach, ale także w działaniu przedsiębiorstwa jako całości. Dzięki kwantyfikacji można ryzykiem takim odpowiednio zarządzać, przyczyniając się tym samym do większej stabilności finansowej i operacyjnej firmy. W drugim znaczeniu kwantyfikacja to element procesu formułowania twierdzeń i definicji matematycznych. W procesie tym wykorzystuje się w wyrażenia wprowadzające formuły lub zmienne: kwantyfikator ogólny, odpowiadający zwrotowi: „dla każdego…” oraz kwantyfikator szczegółowy zastępujący zwrot „istnieje takie…” Klasyfikacja z kolei to systematyczny podział według określonej zasady – w pewnym sensie odpowiednik segregowania. Klasyfikujemy, gdy zaliczamy przedmioty lub zjawiska do określonych klas, działów, poddziałów itp. W efekcie procesu klasyfikacji otrzymujemy… klasyfikację, np. statystyczną czy gleboznawczą. Klasyfikacja to także ocena w skali porównawczej. Tu w pierwszym rzędzie nasunąć się nam powinno skojarzenie ze sportem – klasyfikacja medalowa to nic innego niż ranking osiągnięć i porównanie, kto jest lepszy od kogo. Kwantyfikacji i klasyfikacji nie możemy na pewno mylić z kwalifikacją, czyli procesem zaliczania osób, przedmiotów czy zjawisk do określonej kategorii po uprzednim dokonaniu ich jakościowej oceny – w tym sensie jest to więc swego rodzaju wartościowanie rzeczy. Na koniec warto przypomnieć również pojęcie kwalifikatora językowego. Nazywamy tak informację, zwykle mającą postać skrótu, w publikacjach słownikowych i encyklopedycznych, określającą zakres użycia danego terminu lub jego wydźwięk (przykłady: med. – medycyna, czy też przen. – przenośny/przenośnie).
Poradnik języka polskiego część 2!

Zdobądź zbiorcze zestawienie słówek tygodnia wraz z objaśnieniem i poszerzaj swoją wiedzę z języka polskiego.

Wypełnij formularz aby otrzymać link do poradnika na adres e-mail:

 

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie polityką prywatności
Skrivanek sp. z o.o.

15628