ingerencja kontra interwencja

Słówko tygodnia – “ingerencja kontra interwencja”

Oba słowa oznaczają swego rodzaju włączanie się w cudze sprawy, podejmowanie działań, w których stajemy się współuczestnikiem w danej sytuacji. Różnica polega na tym, czy druga osoba oczekuje i pożąda tej pomocy, czy wręcz przeciwnie – dane działanie stanowi w danych okolicznościach tzw. zło konieczne. Co do zasady, interwencja (od łac. interveniere – dosłownie „wchodzić pomiędzy”) będzie zawsze czymś wyczekiwanym, nawet jeśli wiąże się z użyciem siły, choć czasem jest to oczywiście kwestia dyskusyjna (np. interwencja zbrojna – „inwazja wojsk jednego państwa na terytorium innego państwa”). Jako taka więc interwencja ma na celu wywarcie wpływu na problemową sytuację (w tej kategorii mieści się na przykład pomoc psychologiczna znana jako interwencja kryzysowa). Skutkiem interwencji może być zmiana decyzji, sytuacji lub biegu wydarzeń. W tym sensie funkcjonują prace interwencyjne – prace organizowane we współpracy pomiędzy pracodawcami a urzędami pracy mające na celu pomoc osobom znajdującym się w bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, np. z powodu zbyt zaawansowanego wieku, złego stanu zdrowia, czy niskich kwalifikacji. Czasem interwencja może być jedynie próbą zwrócenia uwagi na jakiś temat. W taki sposób rozumiemy „interwencję poselską”, w ramach której członek parlamentu zwraca danym organom uwagę, że postępują w sposób naruszający interes społeczny. Ingerencja (od łac. ingerere – wprowadzać, nalegać) będzie zwykle po prostu nieproszonym wtrącaniem się w czyjeś sprawy, czasem także modyfikacją rzeczy (jeśli jesteśmy konsumentami musimy uważać na ingerencję w produkt – podjęcie takich działań może skutkować utratą gwarancji). Błędne będą zatem zdania: „Jarek ponownie wymaga ingerencji medycznej” czy „Dziś w godzinach 13-14, zgłaszająca widziała ingerencję Straży Miejskiej, która rzekomo miała odebrać psa z posesji”. Należy także pamiętać o poprawności gramatycznej w sytuacji, gdy używamy powiązanych czasowników: ingeruje się w czyjeś sprawy, a interweniuje w czyichś sprawach.