biuro tłumaczeń skrivanek

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku

Rozmowa kwalifikacyjna to decydujący etap starania się o pracę. Może ona zakończyć się sukcesem lub porażką, a wpływa na to wiele czynników. Wiadomo, że każda rozmowa o pracę wiąże się z dużym stresem ze strony kandydata. Wrażenie to może spotęgować się jeszcze bardziej, jeśli aplikujesz do zagranicznej firmy lub innego miejsca, gdzie wymaga się od Ciebie znajomości języka angielskiego. Czy do takiej rozmowy kwalifikacyjnej można się przygotować? Jeśli tak, to w jaki sposób to zrobić? Przeczytaj artykuł, aby poznać odpowiedź na te pytania.

Rozmowę kwalifikacyjną poprzedza wysłanie do interesującego nas przedsiębiorstwa CV, często wraz z listem motywacyjnym. Mimo że kandydaci często traktują ten drugi po macoszemu, warto przyłożyć się do przygotowania obu elementów. Angielskie CV i list motywacyjny różnią się one nieco od ich polskich odpowiedników. Podpowiadamy, jak przygotować CV i list motywacyjny tak, aby dostać zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.

List motywacyjny po angielsku

Jak wskazują badania, 60% headhunterów przyznaje się, że nie czyta wysyłanych przez kandydatów listów motywacyjnych, czyli tzw. cover letters. Mimo to aż połowa z nich uznaje, że samo CV nie wystarczy i list motywacyjny również powinien być dołączony do zgłoszenia[1]. Dlaczego tak jest?

Potencjalny pracodawca często uznaje, że jeśli przyłożymy się do zgłoszenia kandydatury, to równie mocno będziemy starać się na powierzonym nam stanowisku. Z tego względu warto poświęcić więcej czasu i starannie napisać cover letter, przeznaczony specjalnie dla naszego przyszłego pracodawcy. Headhunterzy rozpatrujący kandydaturę szybko się zorientują, jeśli wysyłasz ten sam szablon listu motywacyjnego do wielu potencjalnych pracodawców. O ile CV stanowi krótkie podsumowanie dorobku zawodowego i posiadanych umiejętności, to list motywacyjny ma pokazać Twoją motywację do podjęcia pracy na danym stanowisku i przekonać rekruterów, że to właśnie Ty jesteś najlepszym kandydatem.

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku

Cover letter powinien zaczynać się od przedstawienia danych osobowych kandydata oraz wpisania danych adresata listu. Warto kierować go bezpośrednio do osób, które zajmują się procesem rekrutacji. Ich dane często można odnaleźć na stronach internetowych firm lub w serwisie LinkedIn. Odwiedzenie strony internetowej firmy, do której aplikujemy, pozwoli również uzyskać informacje na temat przedsiębiorstwa i wykazać się tą wiedzą w liście motywacyjnym, przez co będziemy mogli jednocześnie pokazać, jak pracodawca skorzysta na zatrudnieniu nas.

Aby nie popełnić gafy, trzeba pamiętać, że nie wszędzie stosowany jest taki sam format dat. Przykładowo, 10/06/2021, będący dla Europejczyków 10. dniem czerwca, dla Amerykanina będzie oznaczał 6 października. Żeby uniknąć nieporozumień, warto tę datę zapisać po prostu słownie – 10th June 2021.

List motywacyjny w języku angielskim powinien oczywiście zawierać też zwroty grzecznościowe, jednak ważne jest, aby z rekruterem nawiązać przyjacielską więź, pokazać, że budzisz zaufanie i można Cię zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną. Kluczowe są pierwsze zdania listu – to one zadecydują o tym, czy zainteresujesz sobą potencjalnego pracodawcę. Jeśli odrzucą go pierwsze słowa, prawdopodobnie nie będzie czytał dalej.

Wszyscy lubimy statystyki i liczby, warto więc umieścić ich trochę w liście motywacyjnym, np. opisać, o ile procent wzrosła efektywność produkcji po wprowadzonych przez nas zmianach w poprzedniej pracy. Oprócz warstwy językowej konieczne jest również zadbanie o sam wygląd takiego cover letter. Nikt nie lubi ściany tekstu. Z tego względu warto stosować pogrubienia, wypunktowania i przerwy pomiędzy akapitami. Uwagę rekrutera zwróci też call to action, czyli wezwanie do działania, np. poprzez wyrażenie oczekiwania kontaktu.

Pamiętaj, że list nie ma być rozszerzeniem wiadomości z CV, lecz zaprezentowaniem Twojej osobowości. Warto wspomnieć, dlaczego akurat Ty będziesz idealnym kandydatem na stanowisko w tej firmie – być może wyznajesz podobne wartości lub akurat to przedsiębiorstwo stwarza najlepsze szanse rozwoju? Należy jednak pamiętać, że taki list nie powinien być długi – jego długość powinna wynosić maksymalnie jedną stronę formatu A4.

O atrakcyjności listów motywacyjnych i CV decydują nie tylko ludzie odpowiedzialni za rekrutację, ale również roboty. Aż 98% największych firm na świecie używa aplikacji ATS (Applicant Tracking System)[2]. Polega to na śledzeniu słów kluczowych w listach motywacyjnych i CV tak, aby były zgodne z ogłoszeniem o pracę. W związku z tym warto używać słów zawartych w ogłoszeniu, aby system uznał Twoją kandydaturę za poprawną i przekazał ją do kolejnego etapu rekrutacji.

Pisząc list motywacyjny po angielsku, nie korzystaj z tłumacza Google. Wówczas prawdopodobnie Twój cover letter będzie zawierał błędy, które przesądzą o jego odrzuceniu. Jeśli nie jesteś pewny, czy list, który napisałeś/aś, został przygotowany poprawnie, lub masz wątpliwości pod względem językowym, warto skorzystać z usług tłumacza.

Profesjonalne agencje tłumaczeniowe mają w swojej ofercie również usługi kierowane do odbiorców indywidualnych, także dotyczące tłumaczenia CV lub listu motywacyjnego na język angielski. Tłumacz języka angielskiego podpowie Ci, jak poprawić list motywacyjny tak, aby przekonał anglojęzycznego pracodawcę.

CV po angielsku

O ile listy motywacyjne w języku polskim i angielskim nieznacznie się od siebie różnią, to pomiędzy polskim a angielskim CV zachodzą już znaczne różnice. Po pierwsze, CV po angielsku… to nie CV. Mianem curriculum vitae określa się w Stanach Zjednoczonych dokument używany, aby aplikować na stanowiska akademickie oraz przy ubieganiu się o grant. Zgodnie z amerykańskimi standardami odpowiednikiem polskiego CV w języku angielskim jest resume. Na samej nazwie różnice się jednak nie kończą.

Polacy przyzwyczajeni są do podawania w CV swoich danych wrażliwych, takich jak płeć, miejsce urodzenia czy stan cywilny. W resume nie umieszcza się ich. Angielskie CV nie może zawierać również zdjęcia. Ma to zapobiegać oskarżeniom o dyskryminację, na przykład na tle rasowym. Umieszczenie takich informacji w angielskim CV to poważny błąd skutkujący odrzuceniem naszej kandydatury.

Resume powinno zawierać następujące sekcje:

  • dane osobowe,
  • opis kandydata / cel zawodowy,
  • doświadczenie zawodowe,
  • wykształcenie,
  • kluczowe umiejętności[3].

Pamiętaj, aby doświadczenie zawodowe umieścić przed wykształceniem, a wszelkie informacje podawać w porządku odwrotnie chronologicznym, czyli od najnowszych do najstarszych.

 

Profesjonalnie przygotowane resume to gwarancja sukcesu i uzyskania zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Jeśli masz wątpliwości, czy jest ono dobrze napisane, zwróć się z prośbą o pomoc do profesjonalnej agencji tłumaczeń, w której wykfalifikowana kadra tłumaczy języka angielskiego sprawdzi Twoje angielskie CV i poprawi ewentualne błędy. Pamiętaj, że fachowo przygotowane resume może zagwarantować posadę marzeń, nie warto więc na tym oszczędzać!

Metody weryfikacji znajomości języka

Poziom umiejętności językowych weryfikuje się, biorąc pod uwagę 4 aspekty: mówienie, pisanie, słuchanie oraz czytanie. Na tej podstawie ocenia się poziom umiejętności językowych, które są często określane w skali od A1 do C2. Z racji tego, że u każdego z nas jeden ze zmysłów jest bardziej dominujący, prawdopodobnie będziesz lepszy w jednej lub dwóch z czterech kategorii.

Jednak samo mówienie w postaci monologu to nie wszystko. Kluczem do nawiązywania kontaktów, nie tylko w życiu prywatnym, ale również podczas rozmów z klientami lub kontrahentami, jest dialog i wchodzenie w interakcję, czyli reagowanie na treści przekazywane przez drugą stronę. Z tego względu w 2001 roku wspólny europejski system opisu kształcenia językowego (CEFR) rozszerzył definicję umiejętności władania językiem o piątą dziedzinę – część odpowiedzialną za mowę podzielono na mówienie oraz interakcję. W interakcji kandydat oceniany jest nie tylko pod względem tego, jak się wypowiada, ale też w jaki sposób nawiązuje kontakt ze swoim rozmówcą. W naturalny sposób łączy się to ze sprawdzeniem umiejętności słuchania.

Nie oznacza to jednak, że pisanie i czytanie są mniej ważne. Niezrozumienie służbowego maila lub polecenia albo wysłanie do klienta wiadomości zawierającej błędy mogą negatywnie wpłynąć na wizerunek firmy, a nawet przyczynić się do poniesienia przez nią strat finansowych. Z tego względu należy zadbać również o ten aspekt. Mimo że nikt nie jest dobry we wszystkim, to znajomość języka angielskiego powinna być na tyle dobra, abyś bez problemu mógł spełniać wszystkie wymagania, które stawia przed Tobą potencjalny pracodawca. Niektórzy pracodawcy mogą wymagać, aby poziom znajomości języka angielskiego był poświadczony certyfikatami, na przykład FCE (First Certificate in English) na poziomie B2 lub CAE (Certificate in Advanced English) na poziomie C1.

Jak się przygotować na rozmowę kwalifikacyjną po angielsku?

Wydaje się, że po angielsku potrafi się dogadać obecnie prawie każdy. Rozmowa kwalifikacyjna weryfikuje jednak rzeczywiste umiejętności kandydata, zwłaszcza jeśli chodzi o język branżowy i zwroty nieobecne w języku potocznym, a niezbędne do rozmów z klientami. Ze strony przedsiębiorstwa ważne jest, aby poziom umiejętności językowych osoby przeprowadzającej rozmowę był co najmniej na tym samym poziomie co umiejętności potencjalnych kandydatów. Warto skorzystać także z usług agencji tłumaczeń, która na podstawie audytu jest w stanie ocenić umiejętności językowe przyszłego pracownika.

Jak każda sytuacja zawodowa, job interview również wymaga przygotowania. Po pierwsze, warto wiedzieć, do jakiej firmy aplikujesz, i wcześniej przeczytać o niej informacje w Internecie, np. jaki jest dokładny profil jej działalności lub jakie ostatnio osiągnęła sukcesy. Sprawi to, że zyskasz w oczach rekruterów profesjonalnym przygotowaniem i umiejętnością researchu. Po drugie, jeśli wiesz, że rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w języku angielskim, warto przećwiczyć z kimś scenki potencjalnej rozmowy kwalifikacyjnej i mówić po angielsku, aby nieco oswoić się z językiem. Są jednak takie pytania, które będą od nas wymagały spontaniczności…

Popularne pytania na rozmowie kwalifikacyjnej po angielsku

Rozmowa kwalifikacyjna po angielskuCzęsto podczas rozmów kwalifikacyjnych można spodziewać się takich pytań jak: „Gdzie widzi się Pan/Pani za 10 lat?” lub „Dlaczego chciał(a)by Pan/Pani pracować dla naszej firmy?”. Często również prosi się kandydatów, aby opowiedzieli coś o sobie. To pytania, które są zadawane podczas job interview na tyle często, że można się do nich przygotować. Aby pracodawca mógł zweryfikować rzeczywisty poziom języka kandydata w mowie, powinien zadać mu pytania, które wymagają spontanicznej reakcji. Na rozmowie kwalifikacyjnej po angielsku mogą paść na przykład takie pytania: „What are you the most proud of?”, „Do you consider yourself lucky?”. Będą one wymagały od starającego się o pracę spontanicznej reakcji bez możliwości przygotowania. To o tyle istotne, że w pracy również nie ma możliwości na przygotowanie się, a często dochodzi do tego działanie pod wpływem stresu.

Odpowiadając na pytania zadane przez rekrutera bardziej niż na poprawności gramatycznej warto skupić się na treści i przekazaniu jak najlepiej tego, co chcesz powiedzieć. Owszem, poprawność gramatyczna również jest w cenie, ale z biznesowego punktu widzenia ważniejszą rolę odgrywa osiągnięcie celu poprzez skuteczną komunikację i jasny przekaz. Z tego względu nie warto też przejmować się swoim akcentem. Jako Polacy nie jesteśmy native speakerami języka angielskiego i prawdopodobnie nigdy nie będziemy mówić jak rodowici Brytyjczycy czy Amerykanie.

Niektórzy pracodawcy mogą poprosić na rozmowie kwalifikacyjnej o odegranie scenek. Ma to posłużyć sprawdzeniu nie tylko umiejętności językowych, ale również sposobu zachowania się kandydata w danej sytuacji. Wówczas możliwe jest połączenie sprawdzenia stopnia zaawansowania języka angielskiego z weryfikacją wiedzy technicznej wymaganej na stanowisku, na które aplikuje dana osoba.

Podsumowując, rozmowa kwalifikacyjna nigdy nie jest a cakewalk. Należy się przyłożyć zarówno do resume i listu motywacyjnego, jak i do rozmowy, na którą dostaniesz zaproszenie. Naturalnie jeszcze więcej wysiłku trzeba włożyć w rekrutację odbywającą się w języku angielskim. Aby mieć pewność, że wszystkie dokumenty są dobrze przygotowane, zgłoś się do profesjonalnego biura tłumaczeń, które zweryfikuje poprawność CV i listu.

A jeśli już teraz potrzebujesz doświadczonej firmy tłumaczeniowej zajmującej się tłumaczeniem CV i listów motywacyjnych na język angielski – zapraszamy do kontaktu. Zespół Skrivanka jest do Twojej dyspozycji!

[1] https://www.linkedin.com/pulse/20141007170417-163980677–do-employers-even-read-cover-letters-anymore/

[2] https://www.jobscan.co/blog/fortune-500-use-applicant-tracking-systems/

[3] https://www.employear.com/pl/blog/cv-po-angielsku.html

Posty powiązane

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.