logika kontra logistyka

Słówko tygodnia – “logika kontra logistyka”

Logika to przede wszystkim dział filozofii koncentrujący się na formułowaniu takich zasad myślenia, aby w procesie rozumowania dojść do obiektywnej prawdy, którą da się uzasadnić. W języku potocznym jest to z kolei swego rodzaju ciągłość i konsekwencja w rozumowaniu, przejawiająca się w spójności i sensowności myślenia oraz wypowiedzi. Logika to również sam sens czegoś, konsekwencja pewnych uwarunkowań (por. logika wydarzeń). Nie należy również zapominać o związku frazeologicznym: „żelazna logika”, rozumianym zarówno jako nieuchronna konsekwencja, jak i bardzo rygorystyczne podejście do rzeczy. „Jeśli w kinie sensacyjno-kryminalnym obowiązuje żelazna logika i precyzja w układaniu i rozwiązywaniu łamigłówki, to już w filmie ocierającym się o patologię – z elementami psychoanalizy, halucynacji, czarnoksięstwa, spirytyzmu i histerii – trzeba się pogodzić z tym, że wszystko jest możliwe i niekoniecznie ma sens”. Logistyka to inna, rzadko już używana, nazwa tzw. logiki symbolicznej lub matematycznej, w której wykorzystuje się symbole zorganizowane w system zbliżony do systemu symboli algebraicznych. W obszarze wojskowości logistyka to z kolei część sztuki militarnej, która pozwala w sposób optymalny zrealizować cele misji dzięki użyciu odpowiednich sił i efektywnych środków, a także podjęciu właściwych w danej sytuacji czynności. Należy przy tym dodać, że znaczenie to rozpowszechniło się również na inne dziedziny życia („Dlaczego wybrał Pan drogę północną i jak dotrzecie do Chin? – Zdobyłem K-2 od tej właśnie strony. Nie ma tam długiego lodowca, więc tańsza jest logistyka wyprawy, co dla nas jest istotne”). W najbardziej rozpowszechnionym znaczeniu przez logistykę rozumie się dziś jednak ogół działań podejmowanych w kontekście transportu i zaopatrzenia towarowego, a ściślej rzecz biorąc planowanie i realizację przepływu surowców, materiałów, produktów gotowych oraz towarów w ramach odsprzedaży, a także kontrolę tego procesu w taki sposób, aby zapewnić efektywność i opłacalność wszystkich czynności, a finalnie – zaspokojenie wymogów klienta/odbiorcy (por. wojskowe powiedzenie: „logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym”).