biuro tłumaczeń skrivanek

Korekta – na czym polega i czy warto z niej korzystać?

korekta angielski

Tworzenie jakiegokolwiek tekstu pisanego nieodłącznie wiąże się z redagowaniem zapisywanych słów, zdań, paragrafów, a także z nanoszeniem poprawek na to, co już zdążyliśmy napisać. Korekta to, najogólniej rzecz biorąc, wygładzenie tekstu pod względem pisowni, stylistyki, gramatyki i interpunkcji.

Korekta tekstów tłumaczonych jest to z kolei praca z tekstem, którą wykonuje tzw. native speaker, czyli osoba, dla której język docelowy jest językiem ojczystym, np. native speaker języka angielskiego to ktoś, kto pochodzi z kraju, w którym język angielski jest językiem urzędowym, np. z Wielkiej Brytanii.

Skrivanek współpracuje z native speakerami ponad 100 języków na całym świecie. To specjaliści, którzy zadbają nie tylko o poprawność językową danego tekstu, ale także odpowiedni styl i kontekst kulturowy.

Tekst przed korektą wymaga jeszcze dokładnego sprawdzenia pisowni, gramatyki i interpunkcji
Korekta to nie tylko sprawdzanie przecinków

JAK W PRAKTYCE WYGLĄDA KOREKTA?

Korekta polega na dokładnym i wnikliwym przeczytaniu treści dokumentu, zdanie po zdaniu, po to, by odnaleźć różnego typu błędy i poprawić je tak, by tekst w całości stał się zarówno poprawny, jak i przyjazny w odbiorze dla potencjalnego czytelnika.

Korektor zwraca uwagę na każde słowo, w szczególności na pisownię, zastosowanie właściwego szyku wyrazów, przestrzeganie zasad gramatycznych i interpunkcyjnych obowiązujących w danym języku oraz styl.

TYPY BŁĘDÓW POPRAWIANE W TRAKCIE KOREKTY

BŁĘDY INTERPUNKCYJNE

Tekst jest sprawdzany i korygowany pod względem interpunkcji, np. poprawnego użycia przecinków, zastosowania dywizów lub myślników w zależności od funkcji, jaką pełnią w zdaniu, a także dostosowania charakteru interpunkcji do specyfiki konkretnego języka docelowego.

BŁĘDY ORTOGRAFICZNE

Dotyczą pisowni poszczególnych wyrazów, mogą zdarzyć się w najróżniejszych typach tekstów, a korekta eliminuje je całkowicie. W języku polskim to wszelkie rozbieżności w pisowni: u/ó, ż/rz, h/ch, ś/si itp. W języku angielskim podczas korekty sprawdza się np. dobieranie właściwych końcówek wyrazów, np. ‘invoice’, ‘increase’ (nie: ‘invoise’, ‘increaze’), czy rozróżnienia w zastosowaniach wyrazów ‘of’ i ‘off’.

BŁĘDY LEKSYKALNE

Obejmują niewłaściwe zastosowanie słów wynikające z braku znajomości znaczenia tych słów. W języku polskim często mylonymi wyrazami są np. ‘efektywny’ i ‘efektowny’, ‘klapsydra’ i ‘klepsydra’, ‘felerny’ i ‘feralny’, w języku angielskim: ‘however’ i ‘therefore’.

Do błędów leksykalnych poprawianych podczas korekty można także włączyć błędy fonetyczne, wynikające z niewłaściwego zastosowania słów mających zupełnie odmienne znaczenia, ale podobnych brzmieniowo, np. ‘bynajmniej’ i ‘przynajmniej’. W trakcie korekty sprawdza się również poprawność zastosowanych związków frazeologicznych.

BŁĘDY SKŁADNIOWE

Sprawdzanie tekstów pod kątem składni polega na zwróceniu uwagi na poprawne budowanie zdań, a także na wyeliminowaniu błędów w szyku wyrazów, np. powinniśmy mówić i pisać: ‘język hiszpański, język grecki, język angielski’, nie: ‘angielski język’ itd.

Podczas korekty do składni przywiązuje się szczególną wagę, bo to od niej zależy właściwe zrozumienie przekazywanych w tekście treści. W przypadku tłumaczeń jest to szczególnie istotne. Błędy składniowe mogą tu wynikać z kalkowania budowy zdań z języka obcego, dlatego native speaker podczas korekty tłumaczenia zwraca na składnię szczególna uwagę.

BŁĘDY ODMIANY

To inaczej błędy fleksyjne. Polegają na zastosowaniu niewłaściwej odmiany słów, np. ‘podaj to taty’, zamiast: ‘podaj to tacie’. Język polski jest językiem fleksyjnym, co oznacza, że większość jego składowych stanowią odmienne części mowy. W języku angielskim można odnotować takie błędy odmiany jak: ‘she cans’, ‘he swim’, ‘they loves’.

BŁĘDY TYPOGRAFICZNE

Należą do nich usterki edytorskie i te dotyczące składu dokumentów: pozostawienie na końcach wersów spójników, a na początku lub końcu strony samotnych wersów. Są to ogólnie wszelkie kwestie związane z układem tekstu na stronie.

Przydatną usługą jest korekta typu „szczotka”, która ma na celu przygotowanie tekstów do publikacji w Internecie lub do druku. Polega ona na sprawdzeniu tekstu po składzie po to, aby wyeliminować błędy edytorskie związanie z łamaniem tekstu, tworzeniem kolumn, dodawaniem grafik itp.

KOREKTA: ANGIELSKI, NIEMIECKI I INNE JĘZYKI

Sprawdzanie tekstów tłumaczonych pod kątem poprawności stylistycznej, zachowania odpowiedniej pisowni oraz wyeliminowania popularnych błędów to zadanie, które wykonuje native speaker. Jest to naturalny użytkownik danego języka, posługujący się nim od urodzenia lub wczesnej młodości, a tym samym znający ten język od podszewki. Korektor wygładza tłumaczony tekst, sprawia że staje się on przyjemniejszy w odbiorze, lekki i bardziej naturalny. Taka korekta tłumaczenia jest szczególnie istotna, jeśli chcemy nasz tekst opublikować.

KIEDY KOREKTA JEST PRZYDATNA?

Korekta native speakera powinna być niezbędnym krokiem w procesie tworzenia treści do publikacji. Jako przykład wykorzystamy tutaj content na wielojęzyczną stronę internetową. Można go stworzyć na dwa sposoby: napisać treść w języku polskim i wykonać tłumaczenie na wybrane języki obce, lub wykorzystać technologię AI i wygenerować od razu teksty w kilku językach. Korekta native speakera przyda się w obu przypadkach.

Tłumaczenie przeznaczone do publikacji zawsze warto doszlifować: upewnić się, że styl jest odpowiedni dla grupy odbiorców w danym kraju, konstrukcje gramatyczne prawidłowe, a słownictwo zrozumiałe i dopasowane do branży.

KOREKTA TREŚCI STWORZONYCH PRZEZ AI

Treści wygenerowane z pomocą aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję, poza stylem czy gramatyką, należy także przeskanować pod kątem tzw. halucynacji. Aplikacja AI odpowiada na zadane pytanie, czyli prompt, poszukując odpowiedzi wśród zgormadzonych danych. Gdy nie może uzyskać wymaganych informacji, zaczyna halucynować, czyli udzielać odpowiedzi niezgodnej z prawdą. Pułapka polega na tym, że wygenerowana treść może brzmieć całkiem przekonująco. I tutaj korekta odgrywa ogromną rolę.

Niezależnie od tego, skąd pochodzą twoje wielojęzyczne treści, nasi korektorzy są do Twojej dyspozycji w ponad 100 językach. Jeśli potrzebujesz korekty wielojęzycznego contentu, ale masz ograniczony budżet, zapoznaj się z naszą usługą Quick Review.

Poprawki korektora najlepiej sprawdzą się przy tworzeniu tekstów do publikacji w Internecie, na twojej stronie internetowej, do druku, w przypadku ulotek i folderów reklamowych, treści na social media, wpisów blogowych czy materiałów wideo z napisami. Wszędzie tam, gdzie liczy się nie tylko uniknięcie błędów w pisowni, ale także uzyskanie tekstów zrozumiałych dla odbiorców i przemawiających do nich, rola native speakera jest nieoceniona.

Podsumowując, korekta to zaawansowana praca z tekstem mająca na celu wyeliminowanie różnego typu błędów, a także wygładzenie tekstu pod względem stylistycznym, składniowym, a niekiedy edytorskim. Przydaje się nie tylko w przypadku tłumaczenia wykonanego przez człowieka. Korektę warto zastosować także w przypadku tłumaczeń maszynowych czy treści tworzonych przy pomocy AI.

Korekta, którą wykonuje native speaker, to także sprawienie, by tekst był jak najbardziej zbliżony do tego, co napisałby rodowity użytkownik danego języka.

Jeżeli potrzebujesz korekt tekstów w różnych językach albo tłumaczenia z korektą, którą przygotuje native speaker wybranego przez Ciebie języka, skontaktuj się z nami!

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.