Tłumacze na Start 2019!

Skrivanek organizuje ogólnopolski konkurs lingwistyczny
dla studentów filologii angielskiej, niemieckiej oraz francuskiej
i kierunków pokrewnych.

Konkurs ma na celu zachęcenie studentów do podnoszenia swoich kwalifikacji językowych i translatorskich, ułatwienie najlepszym kandydatom na tłumaczy wejścia na rynek pracy, a także zapoznanie studentów ze specyfiką tłumaczeń biznesowych z różnych branż oraz lepsze przygotowanie ich do późniejszej pracy przy realnych zleceniach.
 

Formuła konkursu jest następująca: studenci uczelni partnerskich przechodzą przez kilka etapów konkursu, podczas których sprawdzane są ich umiejętności przekładu pisemnego z języka angielskiego, języka niemieckiego lub języka francuskiego na język polski.  Ponieważ doskonale znamy rynek tłumaczeniowy, na konkurs wybraliśmy teksty wymagające znajomości języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego o tematyce biznesowej.

Zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu każdą uczelnię, która chce zadbać o właściwy start kariery swoich studentów! Zgłoszenia od uczelni przyjmujemy do 25.10.2019.

14336
Jak wyglądał konkurs “Tłumacze na start” w 2018 roku ?Sprawdź tutaj!

Przygotowaliśmy specjalnie dobrane nagrody, które przyniosą realną korzyść studentom: wzbogacą CV, poszerzą kompetencje i pozwolą poznać specyfikę pracy tłumacza pisemnego.

Na laureatów konkursu czekają m.in. Praktyki w Skrivanku.

2-miesięczne płatne praktyki zdalne – w ich trakcie zwycięzcy konkursu otrzymują realne zlecenia tłumaczeniowe, które po przetłumaczeniu odsyłają do opiekuna praktyk. Następnie są one oceniane pod kątem poprawności językowej i merytorycznej. Praktykanci na bieżąco otrzymują informacje na temat swojej pracy i postępów. Taka forma praktyk pozwala szybko wdrożyć się w pracę tłumacza i poznać sposób pracy profesjonalnej agencji translatorskiej. Praktyki są przewidziane dla 5 studentów filologii angielskiej, 5 studentów filologii niemieckiej oraz 3 studentów filologii francuskiej.

 

Przewidywane są także nagrody ufundowane przez Partnerów,  które pozwolą studentom rozpocząć karierę tłumacza.

Więcej informacji już wkrótce!

Co należy zrobić, aby wygrać nagrodę główną?
1. Do dnia 31.10.2019 należy wykonać tłumaczenia tekstów I etapu.
2. Autorzy najlepszych tłumaczeń zostaną zaproszeni do II etapu
3. W II etapie zadaniem będzie wykonanie tłumaczenia 1 strony tekstu o tematyce biznesowej z języka angielskiego lub niemieckiego na język polski, UWAGA: bez dostępu do słowników, Internetu itp. Niech wygra najlepszy!
4. Najlepszym oferujemy szereg wartościowych nagród, które zdecydowanie ułatwią rozpoczęcie kariery tłumacza!

Regulamin konkursu – kliknij tutaj!

Patronaty

14480
14482
14481
14509
14551