APLIKACJA NA STANOWISKO/STANOWISKA:
TłumaczKorektor

DANE PERSONALNE:

WYKSZTAŁCENIE

KOMBINACJE JĘZYKOWE - pytanie do kandydata na tłumacza
Proszę określić języki i kierunki, w jakich oferuje Pan/i tłumaczenia.

JĘZYK DOCELOWY - pytanie do kandydata na korektora
Proszę wpisać język tekstów, które Pan/i koryguje (tylko native speakers)

PREFEROWANE SPECJALIZACJE - pytanie do kandydata na tłumacza
Proszę zaznaczyć preferowane spcejalizacje. Prosimy o wybranie maksymalnie trzech. Proszę pamiętać, że Pana/i wybór powinien być poparty odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem zawodowym lub zrealizowanymi projektami. Wybór specjalizacji i w konsekwencji tłumaczenie próbne poszczególnych tekstów specjalistycznych wpływa na ogólną ocenę tłumaczeń próbnych. Dlatego proszę zaznaczyć tylko te dziedziny, w których rzeczywiście Pan/i się specjalizuje.

bizneshandelfinanseinżynieriaitmedycynanauki humanistycznenauki przyrodniczeprawoprzemysłsztuka

RODZAJE TŁUMACZEŃ I INNYCH USŁUG
Proszę zaznaczyć rodzaje tłumaczeń lub innych usług, które jest Pan/i gotowy/a wykonywać.

pisemnepisemne przysięgłepisemne przysięgłe poświadczone podpisem elektronicznymsymultanicznesymultaniczne przysięgłekonsekutywnekonsekutywne przysięgłewyjazdoweweryfikacja tłumaczenia wykonanego przez innego tłumacza (z porównaniem z oryginałem)korekta językowa tłumaczenia (bez porównania z oryginałem)tłumaczenia audiowizualne (lista dialogowa, rozstawianie napisów itp.)post-edycja tłumaczeń maszynowychvoice-overdubbinglokalizacja (oprogramowania, stron www itp.)

DOROBEK ZAWODOWY
Proszę wpisać najważniejsze projekty, jakie Pan/Pani wykonała dotychczas w swojej karierze zawodowej

Data Nazwa projektu Dziedzina Stron/słów

DOTYCHCZASOWI KLIENCI
Proszę wymienić nazwy organizacji i/lub instytucji, dla których wykonywał/a Pan/i tłumaczenia i/lub korekty.

PRZEBIEG DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO
Proszę wpisać ostatnie stanowiska, jakie zajmował/a Pan/Pani w danej organizacji oraz pełnione tam obowiązki i czas, kiedy miało to miejsce.

Data Stanowisko i organizacja Najważniejsze obowiązki
Szacunkowa liczba przetłumaczonych/skorygowanych stron/słów
Szacunkowa liczba godzin
Lata doświadczenia zawodowego

REFERENCJE
Proszę podać firmy, które mogą udostępnić referencje na Pana(i) temat oraz dane kontaktowe
*rubryka obowiązkowa dla tłumaczy ustnych oraz tłumaczy II, III i IV grupy językowej

CERTYFIKATY
W tym miejscu proszę wpisać datę ważności posiadanych certyfikatów:

Poświadczenie bezpieczeństwa krajowe
Poświadczenie bezpieczeństwa NATO
Poświadczenie bezpieczeństwa UE

STAWKI
Proszę podać propozycję stawek

Usługa Stawka (PL-OBCY-PL) Jednostka
Tłumaczenie zwykłe
Tłumaczenie przysięgłe
Tłumaczenie ustne symultaniczne
Tłumaczenie ustne konsekutywne
Tłumaczenia audiowizualne
Weryfikacja tłumaczenia wykonanego
przez innego tłumacza
Korekta językowa tłumaczenia
Post-edycja tłumaczenia maszynowego
Copywriting
Transkreacja

AKTYWNIE UŻYWANE NARZĘDZIA PRACY:
MS OfficeOpen OfficeKomputer Apple

Jakie stosuje Pan/i narzędzia wspomagające tłumaczenia? Proszę zaznaczyć WYŁĄCZNIE aktywnie użytkowane aplikacje.

Wordfast TakNie
Deja-Vu TakNie
MemoQ TakNie
OmegaT TakNie
Trados Studio TakNie
Żadne Inne

PRZYJMOWANIE ZLECEŃ DO WYKONANIA W DNIU PRZYJĘCIA
Zaznaczyć właściwe pole
TakNie

DYSPOZYCYJNOŚĆ I MOCE PRZEROBOWE
Proszę uzupełnić liczbę stron/dzień.

Cały dzień
Weekendy
Tylko po 17:00

PREFEROWANA FORMA ROZLICZENIA
Proszę podać wszystkie informacje potrzebne do rozpoczęcia preferowanej formy rozliczenia

Proszę wybrać jedną z opcji:
Faktura VATFaktura bez VATUmowa o dziełoDziałalność nierejestrowana
Działalność nierejestrowana - jak ją prowadzić i na czym polega?
Adres
(w przypadku działalności - nazwa i adres działalności, a w innych przypadkach - adres zameldowania)
NIP
(tylko w przypadku faktury VAT lub bez VAT)
REGON
(tylko w przypadku faktury VAT lub bez VAT)
PESEL
(tylko w przypadku umowy o dzieło lub działalności nierejestrowanej)
Nazwa i adres urzędu skarbowego
(tylko w przypadku umowy o dzieło lub działalności nierejestrowanej)
Nr konta bankowego
Adres do korespondencji

ZAŁĄCZ CV


INNE ZAŁĄCZNIKI - dyplomy, referencje, zaświadczenia


CZY JEST JESZCZE COŚ, CO CHCIAŁBY/CHCIAŁABY PAN/PANI DODAĆ?

Data wypełnienia formularza aplikacyjnego:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Skrivanek sp. z o.o. moich danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji i przechowywania moich danych dla potrzeb przyszłej współpracy.*

Jeżeli rozpocznę współpracę z firmą Skrivanek sp. z o.o., wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych innym podmiotom z zachowaniem warunków i wymogów przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie dla celów realizacji indywidualnych zamówień zleconych przez Skrivanek sp. z o.o. i w zakresie niezbędnym do ich realizacji oraz zabezpieczenia finansowego, w szczególności dla wykazania przez Skrivanek sp. z o.o. spełnienia wymogów przewidzianych przez Zamawiającego w ramach ogłoszonych przetargów na realizację zamówień publicznych lub niepublicznych, o których realizację ubiegać zamierza się Skrivanek sp. z o.o. lub też spełnienia wymogów określonych przez innych potencjalnych klientów Skrivanek sp. z o.o. Informujemy, że brak zgody może skutkować ograniczeniem przydzielanych projektów.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie cyklicznych porad i wskazówek językowych – Newslettera edukacyjnego, jeśli rozpocznę współpracę z firmą Skrivanek sp. z o.o.

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Skrivanek sp. z o.o. i akceptuję jej treść*


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:
Administratorem danych jest Skrivanek sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 22 (00-410).
Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji i nawiązania współpracy (poprzez podpisanie umowy o współpracy, przyjęcie przez Panią/Pana do wykonania Zamówienia), a w przypadku nawiązania współpracy i wyrażenia zgody, również w celu wysyłki Newslettera.
Podstawą przetwarzania jest Pani /Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy (art.6 ust. 1 lit. b RODO).
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do procesów rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 6 lat w celu umożliwienia nam przydzielenia Pani/Panu do realizacji pierwszego Zamówienia / Zlecenia. Jeżeli w tym czasie nie zostanie podjęta współpraca, dane zostaną bezpiecznie usunięte. W przypadku podjęcia współpracy, przekażemy Pani/Panu oddzielną informację o przetwarzaniu Pani/Pana danych. W zakresie danych koniecznych do wysyłki Newslettera - dane będą przetwarzana do czasu wycofania zgody lub zakończenia współpracy.
Może Pani/Pan w każdym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia oraz (w przypadkach określonych w art.18 RODO) prawo do ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia do innego administratora, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, takie jak usługi informatyczne (hosting) i usługi prawne, do instytucji upoważnionych z mocy prawa oraz do spółek z grupy SKRIVANEK Holding SE.
Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji.
Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@skrivanek.pl