Słówko tygodnia – “maksymalny kontra maksymalistyczny”

maksymalny kontra maksymalistyczny

Maksymalny (od łac. maxima – najogólniejsze i podstawowe prawidło) to największy z możliwych lub też taki, który w pewnym określonym przedziale lub na zdefiniowanej skali charakteryzuje się największą wartością: maksymalny wysiłek i maksymalny zysk, maksymalna temperatura i maksymalne zmęczenie. „Rada Ministrów, w terminie do 15 czerwca każdego roku, przedstawia Komisji Trójstronnej informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok następny oraz proponowany na następny rok maksymalny roczny wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia”. Maksymalistyczny z kolei to taki, który spełnia najwyższe wymogi lub wymaga największych wysiłków i poświęceń: postawa maksymalistyczna. Maksymalizm jako postawę związaną z formułowaniem najbardziej skrajnych postulatów i najdalej idących założeń odnajdziemy w polityce: „maksymalistyczny program społeczny partii rządzącej”. „W negocjacjach jest dwóch partnerów. Nie jest tak, że negocjacje kończą się zwycięstwem jednego z nich. A więc jeśli ktoś dzisiaj stawia maksymalistyczne warunki w formie wręcz szantażu: albo to, albo nic, to  nie rozumie istoty negocjacji…” Na drugim biegunie w stosunku do słów z dzisiejszej pary znajdą się minimalny i minimalistyczny. Minimalny – najmniejszy, jaki można osiągnąć, przedstawiający najmniejszą z możliwych wartości: minimalny okres rekonwalescencji. Minimalistyczny – nastawiony na jak najmniej ambitny cel i efekt, odpowiadający jak najniższym standardom. Warto przy tym dodać, że minimalistą możemy określić bardzo różne osoby: w obszarze filozofii będzie to zwolennik poglądu, że granice poznania wyznaczają nasze zmysły i doświadczenie. W sztukach plastycznych, muzyce i literaturze będzie to każdy twórca kierujący się określonymi zasadami. W ogólnym rozumieniu minimalistą będzie jednak osoba poprzestająca na skromnych aspiracjach, podejmująca się realizacji bardzo ograniczonych planów – w tym sensie można więc określenie minimalista uznać za pejoratywne. Obecnie jednak minimaliści kojarzą się przede wszystkim z filozofią życia polegającą na dobrowolnym ograniczaniu nadmiaru: głównie rzeczy, ale także wszystkiego co oddala nas od uważnego życia.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.