Słówko tygodnia – “odsetek kontra odsetki”

odsetek kontra odsetki

Słowa z dzisiejszej pary niemal do początku XX wieku były synonimami, a ich znaczenie pokrywało się z dzisiejszym rozumieniem określenia „odsetki” (procent od kapitału), dopiero później pojawiły się różnice, które funkcjonują do tej pory. Jak zatem jest obecnie? Z rzeczownikiem odsetek (rodzaj męski) spotkamy się zwykle w liczbie pojedynczej. Odsetek oznaczać będzie procentowy udział czegoś w czymś, zgodnie z definicją słownikową: „liczbę jednostek przypadającą na każde sto w danej całości”. W ogólnym sensie można zatem używać określenia odsetek wymiennie ze słowem procent: „Ograniczone mają zostać także reklamy napojów alkoholowych. Aktualnie stanowią one znaczny odsetek [albo procent] reklam emitowanych wraz z najbardziej oglądanymi programami wieczornymi”. Z kolei z rzeczownikiem odsetki (rodzaj żeński) spotkamy się zwykle w liczbie mnogiej (choć swego czasu w polszczyźnie funkcjonowała także liczba pojedyncza: „odsetka” (w sensie: „od sta” czyli od stu). Przez odsetki rozumiemy koszt używania kapitału: procenty należne od sumy kapitału zdeponowanego (np. od lokaty) lub też procenty od kwoty kapitału, jakie osoba zadłużona ma obowiązek spłacić (np. od kredytu czy pożyczki). „Obniżenie podstawowych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego przez Radę Polityki Pieniężnej to dobra wiadomość dla większości z nas. Można bowiem spodziewać się potanienia kredytów udzielanych przez banki komercyjne. A to oznacza niższe odsetki od kredytów”; „Zgodnie z Ustawą o rachunkowości, odsetki od lokat bankowych naliczone przez bank zwiększają stan środków pieniężnych na danym rachunku bankowym lokaty i podlegają zaliczeniu do przychodów finansowych”.świecie finansów spotkamy się najczęściej z odsetkami prostymi – naliczanymi od danej kwoty kapitału, proporcjonalnie do upływu czasu, z dołu oraz tzw. odsetkami składanymi – tu po upływie ustalonego czasu naliczone odsetki powiększają kwotę kapitału tak, aby w kolejnych okresach można było naliczać je od większej kwoty (tzw. procent składany). Jeśli chodzi o odsetki warto uważać na kłopotliwą formie dopełniacza w liczbie mnogiej. Poprawny wariant to „odsetek”, nie zaś „odsetków”.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.