Kwalifikowany podpis elektroniczny – oszczędzaj czas, zachowując jakość!

podpis elektroniczny kwalifikowany

Rozwój nowoczesnych technologii powoduje, że coraz więcej możemy zrobić na odległość. Jeszcze do niedawna dokument urzędowy przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego mogliśmy otrzymać i okazywać wyłącznie w wersji papierowej, z odręcznym podpisem i pieczęcią tłumacza, i tylko w tej formie był akceptowany.

Dziś do dyspozycji mamy tłumaczenie uwierzytelnione (potocznie nazywane tłumaczeniem przysięgłym) w formie elektronicznej! Nie trzeba już specjalnie jechać do naszego biura po przetłumaczony dokument, nie ma konieczności czekania na listonosza lub kuriera z przesyłką dokumentu w formie papierowej. Teraz tłumaczenia uwierzytelnione możemy dostarczać Państwu bezpośrednio na adres e-mail, dzięki czemu oszczędzają Państwo czas – wystarczy zamówić tłumaczenie uwierzytelnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co to oznacza?

Tłumaczenie jest uwierzytelniane przez tłumacza przysięgłego dysponującego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który to podpis – w świetle prawa polskiego i europejskiego – w pełni zastępuje podpis odręczny oraz pieczęć tłumacza przysięgłego.

Co to jest kwalifikowany podpis elektroniczny?

To podpis w formie elektronicznej, czyli zestaw urządzeń i oprogramowania szyfrującego, które tworzą unikalny dla danej osoby podpis. Działa on wyłącznie w połączeniu z certyfikatem kwalifikowanym (czyli oprogramowaniem szyfrującym przypisanym do osoby fizycznej, nie firmy), za pomocą którego można zweryfikować autentyczność podpisanego dokumentu.

Tłumaczenie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwarantuje, że dokument rzeczywiście pochodzi od określonego tłumacza przysięgłego i nie jest możliwe w żaden sposób, aby został zmodyfikowany podczas przesyłania między stronami. Gdy dokument zostanie podpisany takim podpisem, zarówno nadawca, jak i odbiorca mogą mieć pewność, że nie zostały w nim wprowadzone żadne zmiany.

Oferując Państwu tłumaczenia poświadczone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, działamy zgodnie z nowelizacją ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego z 25 listopada 2004 r.

Co więcej, działamy na podstawie rozporządzenia e-IDAS z 23 lipca 2014 r. regulującego transgraniczne usługi elektroniczne oraz o ustawy o usługach zaufania publicznego i identyfikacji elektronicznej z 5 września 2016 r., znowelizowanej 11 września 2018 r. Obowiązujące w Polsce kodeksy postępowania cywilnego i administracyjnego zostały także znowelizowane i uzupełnione o możliwość stosowania formy elektronicznej dokumentów. Wszystkie wspomniane przepisy sankcjonują dostarczanie dokumentów w formie elektronicznej, poświadczonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Decydując się na zamówienie tłumaczenia uwierzytelnionego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oszczędzają Państwo czas, pieniądze oraz przyczyniają się do promowania rozwiązań ekologicznych. Aby zweryfikować autentyczność dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym, nie muszą Państwo instalować żadnego oprogramowania. Technologia weryfikacji jest ogólnodostępna i darmowa.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.