Często zadawane pytania / FAQ

oraz często udzielane odpowiedzi / FGA

ROZLICZENIA

1. Ile słów źródłowych znajduje się na stronie obliczeniowej o objętości 1800 znaków ze spacjami? Dotychczas rozliczałam się właśnie w oparciu o stronę 1800 znaków ze spacjami.

Strona obliczeniowa ma 250 słów.

2. Czy stawki są kwotami netto czy brutto?

To zależy od zadeklarowanego sposobu rozliczania się. Dostawca zarejestrowany jako przedsiębiorca (działalność gospodarcza, jednoosobowa czy wieloosobowa) kalkuluje wynagrodzenie na podstawie swojego statusu podatkowego – płatnik VAT stosuje stawki netto, a do wynagrodzenia dolicza 23% podatku VAT; przedsiębiorca niebędący płatnikiem VAT stosuje stawki brutto, które są równocześnie stawkami netto. Dostawca niezarejestrowany jako przedsiębiorca rozlicza się na podstawie umowy o dzieło (wystawia ją Skrivanek wraz z rachunkiem, dla wygody i sprawniejszego obiegu dokumentów) i kalkuluje stawki brutto, ponieważ od wynagrodzenia obowiązkowo odprowadzany jest podatek dochodowy oraz koszty uzyskania przychodu.

3. Kiedy należy wystawić fakturę za wykonaną usługę? Z różnymi klientami pracuje się różnie, jedni chcą otrzymywać faktury po każdym zleceniu, inni raz w miesiącu, jeszcze inni dopiero po zakończonym projekcie. Jak jest u Państwa?

Okres rozliczeniowy trwa 1 miesiąc kalendarzowy – od początku do końca miesiąca. Po jego zakończeniu należy wystawić fakturę w ciągu maksymalnie 7 dni i dostarczyć ją do nas jak najszybciej.

4. Proszę o podanie danych potrzebnych do wystawienia faktury za wykonane zlecenie.

Wszystkie dane znajdują się na zamówieniu zakupu (inaczej nazywanym PO od ang. purchase order). Proszę pamiętać, że faktura za wykonane usługi musi być wystawiona za miesiąc, w którym wykonane były te usługi, czyli faktura za zlecenia wykonane np. w kwietniu musi mieć wpisaną datę sprzedaży z kwietnia, np. 30 kwietnia. Preferujemy ekologiczny sposób komunikacji więc chętnie przyjmujemy faktury elektroniczne.

5. Czy przyjmują Państwo faktury elektroniczne? Taki sposób dostawy faktur znacznie przyspiesza cały proces rozliczenia.

Tak. Każdy dostawca usług może dostarczać faktury mailem pod adres accounting@skrivanek.pl

6. Jakie dopłaty stosowane są do stawki za tłumaczenie w trybie ekspresowym? Zazwyczaj stosuję dodatkowe 50% stawki.

W Skrivanku nie ma ustalonej wielkości dopłaty do zlecenia realizowanego w trybie ekspresowym. Stawka zależy od rzeczywistego terminu realizacji zlecenia i ustalana jest indywidualnie.

7. Czy przy realizacji dużego projektu, trwającego np. 2 miesiące, otrzymam rozliczenie po każdym miesiącu, zgodnie z okresem rozliczeniowym?

To zależy od umowy, którą mamy z naszym klientem. W takich przypadkach staramy się pracować elastycznie. Rozumiemy, że w trakcie realizacji kilkumiesięcznego projektu dla Skrivanka dostawca nie ma możliwości uzyskania przychodu z innego źródła i dlatego ustalenia przy takich zleceniach prowadzone są indywidualnie. Zawsze należy skontaktować się z działem zlecającym w celu ustaleń dotyczących płatności.

8. Jeżeli tłumaczenie ma termin odesłania na dzień 2 czerwca, a odeślę gotowe dnia 31 maja to czy zostanie ono zaksięgowane na maj?

Nie, księgujemy wykonane zlecenia zgodnie z ustalonym wcześniej terminem odesłania.

9. Czy dopuszczają Państwo możliwość rozliczania się z innym podmiotem niż ten, który osobiście wykonuje usługi? We współpracy z różnymi klientami zdarza się, że rozliczam się na podstawie faktury wystawianej przez zaprzyjaźnioną firmę (zarejestrowaną przez kogoś z rodziny czy znajomego).

Zasadniczo nie. Umowa o współpracy podpisywana z naszymi dostawcami stanowi o prawach i obowiązkach dostawców osobiście wykonujących zlecone tłumaczenia. Jednak zdajemy sobie sprawę z różnych sytuacji życiowych naszych dostawców. Takie sytuacje zawsze rozpatrujemy indywidualnie.

10. Czy Skrivanek stosuje rozróżnienie stawek ze względu na tematykę tekstu?

Nie. Wyrażając chęć nawiązania z nami współpracy tłumacz oferuje swoje usługi w konkretnych dziedzinach. Przyjmujemy, że jest ekspertem w tych dziedzinach, weryfikujemy jego umiejętności w tych dziedzinach i ustalamy stawki za tłumaczenia. Kupujemy zatem tłumaczenia bez negocjowania stawki w momencie zlecenia tłumaczenia.

11. Czy Skrivanek stosuje rozróżnienie stawek ze względu na kombinację językową, np. inna stawka obowiązuje za tłumaczenie z języka polskiego na niemiecki, a inna za tłumaczenie z języka niemieckiego na polski?

Nie. Tłumacz chcący nawiązać z nami współpracę decyduje o tym, jakie usługi nam oferuje. Oferując tłumaczenia w kierunkach na języki obce i na języki ojczyste tłumacz ma świadomość swoich umiejętności. Nasz proces rekrutacji weryfikuje te umiejętności i jeśli wynik weryfikacji jest pozytywny, zaczynamy współpracę z jedną stawką. Jeśli tłumacz twierdzi, że tłumaczenie w którejś kombinacji jest „trudniejsze” lub „zajmuje więcej czasu”, oznacza to, że nie jest do końca świadomy swoich umiejętności tłumaczenia i nie powinien takiej usługi oferować, ryzykuje bowiem jakość dostarczanego tłumaczenia.

12. Zawiesiłam swoją działalność gospodarczą, ale przyjęłam zlecenie do tłumaczenia. Czy mogę rozliczyć się za wykonane tłumaczenie na podstawie umowy o dzieło?

Nie. Jeśli prowadzi się działalność gospodarczą związaną z tłumaczeniami i zawiesza ją na czas określony, wówczas nie można uzyskiwać przychodu z tytułu tłumaczenia na podstawie umowy o dzieło – jest to niezgodne z prawem.

KOMUNIKACJA

13. W jakich godzinach można kontaktować się z pracownikami Skrivanka?

Back office pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. Godziny pracy poszczególnych Regionów dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce Kontakt.

14. Co oznaczają poszczególne elementy tematu wiadomości z zapytaniem o tłumaczenie? Państwa temat maila z zapytaniem zawiera dziwne skrótowce, które nie dla wszystkich są zrozumiałe… Proszę o objaśnienia:

Rzeczywiście, temat wiadomości e-mail z zapytaniem o wykonanie usługi tłumaczenia może wydawać się ciągiem niewiele mówiących znaków, jednak to przemyślane skróty dające tłumaczowi podstawowe informacje o rodzaju zlecenia:

ZAPYTANIE 1109-02570 /Reg. Yellow/ PL-DE / 2180 słów / 23.9.2011 godz.14:00 / CAT

ZAPYTANIE – to informacja, że usługa jest na etapie zapytania, to nie jest zlecenie. Oznacza to tyle, że pytamy czy tłumacz podejmie się realizacji usługi zgodnie ze wszystkimi parametrami. Jeśli tłumacz przyjmie zlecenie do realizacji, dostanie wiadomość zaczynającą się od słów NOWE ZLECENIE.

1109-02570 – to numer zlecenia według naszego systemu ewidencji zleceń. To jedna z najważniejszych informacji w wiadomości. Koniecznie należy stosować ten numer w korespondencji na temat realizowanego zlecenia. Niedopuszczalne jest pisanie w temacie wiadomości “Tłumaczenie”. Skrivanek to biuro tłumaczeń, z tysiącami „tłumaczeń” więc kolejna wiadomość z takim tematem spowoduje więcej szkód niż pożytku.

Reg. Yellow – to informacja z którego regionu pochodzi zlecenie – Skrivanek ma oddziały obsługi klienta w 4 regionach Polski – Region Red obsługuje klientów z okolic Lublina i Warszawy, Region Yellow obsługuje klientów z okolic Łodzi i Poznania, Region Blue obsługuje klientów z okolic Rzeszowa, Krakowa, Katowic i Wrocławia, a Region Blue obsługuje klientów z okolic Gdańska, Bydgoszczy i Szczecina. Skrót w temacie wiadomości oznacza więc, że zlecenie jest realizowane dla klienta Regionu Blue.

PL-DE – to kierunek tłumaczenia – z języka polskiego na język niemiecki w tym przypadku.

2180 słów – to objętość tłumaczenia. Może zdarzyć się, że zamiast słowa „słów” będzie skrót „w” oznaczający words (angielski odpowiednik „słów”). Informacja ta pozwala tłumaczowi od razu, bez zaglądania do pliku, stwierdzić czy ma czas, aby przyjąć zlecenie o tej objętości. Jeśli tak, wówczas można oglądać pliki do tłumaczenia bardziej szczegółowo.

23.9.2011 godz. 14:00 – to dokładny termin realizacji zlecenia. Tłumacz dowiaduje się od razu kiedy dokładnie – dzień i godzina – ma odesłać gotowe zlecenie.

CAT – to informacja, że zlecenie ma być zrealizowane w narzędziach CAT. Jeśli pracownik działu obsługi klienta wie dokładnie w jakim narzędziu zlecenie ma być wykonane, zamiast słowa CAT może pojawić się słowo „Trados” lub „Wordfast”, lub „Across”. Jeśli w temacie wiadomości jest słowo CAT, oznacza to, że zlecenie może być wykonane w jakimkolwiek narzędziu CAT.

15. Co należy zrobić kiedy mam zaplanowany urlop lub dłuższą nieobecność, albo przeciwnie - kiedy wiem, że będę dyspozycyjna i chętnie przyjmę zlecenia?

Przy każdej zmianie swojej dostępności, określonej na etapie nawiązywania współpracy, należy to zgłaszać. Takie informacje można przekazać pracownikom działu, z którym jest się w kontakcie na bieżąco – ci z kolei wprowadzą je w obieg i wprowadzą do systemu.

16. Dostałam plik w formacie .docx. Pracuję z pakietem MS Office, który nie obsługuje tego formatu plików. Czy mogę otrzymać plik w formacie .doc?

Tłumacze pracujący w edytorach tzw. „starego” MS Office’a mogą bezproblemowo otwierać i pracować na plikach przygotowanych w nowszych wersjach pakietu. Wystarczy doinstalować pakiet zgodności – darmowy dodatek do MS Office’a. Dzięki temu wyeliminowany zostanie czas oczekiwania na przekonwertowany plik, a czas ten można już poświęcić na realizację zlecenia.

17. W tekście do tłumaczenia znajdują się elementy nieedytowalne. Czy samodzielnie mam wykonać ich konwersję czy mam zostawić nieprzetłumaczone, czy postąpić jeszcze inaczej?

Jeżeli w wytycznych do zlecenia jest informacja „elementy nieedytowalne podlegają tłumaczeniu”, wszystkie takie elementy należy przetłumaczyć zgodnie z instrukcją przekazaną do zlecenia, najczęściej w formie dwujęzycznej legendy pod nieedytowalnym elementem.

Jeżeli w wytycznych jest informacja „elementy nieedytowalne nie podlegają tłumaczeniu”, nie należy ich tłumaczyć.

Jeżeli elementy nieedytowalne w plikach są, ale w wytycznych do zlecenia nie ma żadnej informacji na ten temat, wówczas trzeba koniecznie spytać o to pracownika, który przydziela zlecenie.

18. Realizuję zlecenie tłumaczenia prezentacji w formacie .ppt. Czy mam tłumaczyć tylko slajdy czy również notatki?

Wszystko. Jeśli w wytycznych do zlecenia jest informacja, że notatki nie podlegają tłumaczeniu, wówczas oczywiście tłumaczyć ich nie należy.

19. Realizuję zlecenie tłumaczenia skoroszytu Excela. Znalazłam w nim ukryte komórki - arkusze, wiersze lub formuły. Czy mam je również tłumaczyć?

Wytyczne do zlecenia zawierają informację o elementach niepodlegających tłumaczeniu. Jeżeli takiej informacji nie ma, należy założyć, że tłumaczyć trzeba wszystko. Warto przed przyjęciem zlecenia dokładnie obejrzeć pliki do tłumaczenia i wytyczne do jego realizacji, a wszelkie wątpliwości wyjaśniać z pracownikiem biura obsługi.

20. Otrzymałam zamówienie zakupu w formacie .pdf. Co mam z nim zrobić?

Zamówienie zakupu to dowód, że zamówiliśmy u Państwa konkretną usługę, której specyfikacja znajduje się właśnie w tym zamówieniu. Może być ono również nazywane PO (ang. purchase order, czyli zamówienie zakupu). Po otrzymaniu go od nas mailem trzeba sprawdzić czy zawarte w nim dane zgadzają się z ustaleniami z naszym pracownikiem. Jeśli tak jest, wystarczy potwierdzić przyjęcie zlecenia do realizacji mailowo, bez drukowania, podpisywania, skanowania i odsyłania nam podpisanego zamówienia.

21. Czy potwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji musi być pisemne (mailowe)? Nie wystarczy, że potwierdzę telefonicznie?

Potwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji musi mieć formę pisemną według zapisów umowy o współpracy i Ogólnych warunków współpracy, a także według norm jakościowych ISO, według których Skrivanek pracuje. Potwierdzenie telefoniczne można uznać za wstępne, ale zawsze musi po nim nastąpić potwierdzenie pisemne (mailowe). W przeciwnym razie zlecenie może zostać potraktowane jako nieprzyjęte do realizacji i przekazane do realizacji innemu dostawcy.

22. W trakcie tłumaczenia nasunęły mi się pytania, które chciałabym skonsultować z klientem. Materiały, które tłumaczę, przygotowane są na papierze firmowym klienta więc mam dane kontaktowe do klienta. Czy mogę zwrócić się bezpośrednio do niego?

Nie. Wszelkie wątpliwości, pytania, prośby o wyjaśnienie np. skrótów czy terminologii należy przesyłać do pracownika, który zlecił tłumaczenie. Pracownik ten jest odpowiedzialny za przekazanie pytań klientowi, uzyskanie odpowiedzi na nie oraz przekazanie tych odpowiedzi do tłumacza. Dostawcom nie wolno kontaktować się z klientem w żadnych okolicznościach.

23. Plik otrzymany od Państwa ma w nazwie jakiś numer. Czy mogę go usunąć i nazwać plik własną nazwą?

Nie. Nazwa pliku nie może być zmieniona poza dodaniem na końcu kodu języka, na który dokument jest tłumaczony. Trzeba pamiętać, że nazewnictwo plików w Skrivanku ma swoje uzasadnienie w funkcjonowaniu firmy i każda zmiana nazwy pliku utrudnia nam pracę. Proszę zachować nazwę pliku, dodając na końcu kod języka tłumaczenia, czyli np. nazwaplikuoryginalnego_PL lub nazwaplikuoryginalnego_DE.

24. W początkowym etapie współpracy otrzymywałam od Państwa pliki z wersją ostateczną tłumaczenia (pliki po korekcie). W czasie trwania obecnej umowy o stałej współpracy rzadziej otrzymuję informacje zwrotne do wykonanego zlecenia. Dlaczego?

W początkowym etapie współpracy tłumaczenia przechodzą obowiązkową korektę lub weryfikację niezależnego tłumacza. W ten sposób weryfikujemy jakość dostarczanych nam tłumaczeń przez nowych dostawców. Natomiast przy stałej współpracy weryfikacja ma inny charakter. Jeśli klient zażyczy sobie dodatkowej korekty – językowej lub merytorycznej, zawsze staramy się wysyłać informację zwrotną do dostawców.

25. Mam pytania/wątpliwości dotyczące tekstu źródłowego. Czy przesłać te pytania przy odsyłaniu gotowego tłumaczenia, czy przekazać je pracownikowi biura obsługi klienta wcześniej, już w trakcie realizacji tłumaczenia?

Należy zebrać pytania i przesłać je możliwie najwcześniej do konsultacji. W miarę możliwości staramy się wysyłać pytania lub wątpliwości do konsultacji z klientem lub innym tłumaczem z danej specjalizacji.

26. Otrzymałam zapytanie/prośbę o podanie terminu, na kiedy mogłabym wykonać tłumaczenie. Po zgłoszeniu dostępności i podaniu terminu okazało się, że zlecenie jest nieaktualne. Dlaczego skierowano do mnie takie zapytanie, skoro zlecenie nie zostało później potwierdzone?

Pracownicy biura obsługi zajmują się również przygotowaniem ofert dla klientów zagranicznych. Dostajemy od naszych klientów zapytania (często na zlecenia z krótkim terminem) z prośbą o określenie czasu realizacji tłumaczenia. Na podstawie oferty przedstawionej klientowi otrzymujemy potwierdzenie zlecenia lub informację o anulowaniu zapytania. Staramy się przekazywać tłumaczom informacje o statusie zlecenia najszybciej jak to jest możliwe. Prosimy o wyrozumiałość.

GLOSARIUSZE / TERMINOLOGIA / PAMIĘCI TŁUMACZENIOWE

27. Jeszcze nigdy nie przygotowywałam dla Państwa glosariusza. Proszę o informację, czy sporządzenie takiego glosariusza jest dodatkowo płatne? Jak mam go zrobić i czy jest jakaś określona liczba słów?

Tak, jest to opcja dodatkowo płatna. W przypadku takiego zlecenia całość rozliczamy za inną stawkę. Nie ma natomiast określonej liczby słów, jaka ma się znaleźć w glosariuszu. Chodzi o to, aby powstało zestawienie najczęściej pojawiających się i typowych terminów/wyrażeń, które będzie przez klienta aktualizowane i akceptowane, również w późniejszych zleceniach. Glosariusz można wykonać w Excelu, w formie tabeli, gdzie pierwsza kolumna to wyrażenie źródłowe, druga kolumna to proponowane tłumaczenie, a trzecia kolumna to miejsce na uwagi klienta np. „OK.” lub wyrażenie zaproponowane przez klienta.

28. Co to jest aktualizacja glosariusza? Kiedy przesłać glosariusz do akceptacji?

Aktualizacja glosariusza to uzupełnienie go o nowe wyrażenia z obecnie wykonywanego zlecenia. Glosariusz, który tłumacz otrzymuje wraz z wytycznymi do zlecenia, to obowiązująca terminologia dla danego klienta. Po dodaniu nowej terminologii glosariusz należy przesłać jak najszybciej do biura obsługi klienta, aby klient mógł go jak najszybciej otrzymać i zaakceptować lub odesłać z uwagami.

29. Poproszono mnie o dodanie terminów do glosariusza. Jakie terminy mam wybierać i ile powinnam ich wpisać?

Jeżeli wiadomość ze zleceniem nie zawierała konkretnych instrukcji, należy wpisać dowolną liczbę nowych terminów do glosariusza. Nie trzeba tworzyć słownika i wpisywać każdego słowa. Glosariusz powinien zawierać terminy kluczowe, terminy często pojawiające się w zleceniach klienta lub też terminy, tłumaczenia których nie jest Pani pewna i chciałaby je skonsultować z klientem.

30. Czy zostanę dodatkowo rozliczona za dodanie terminów do glosariusza?

Nie. Nie rozliczamy tłumaczy za dodawanie nowych terminów do glosariusza. Glosariusz ma służyć zachowaniu spójności tekstów dla danego klienta, ale także jako pomoc dla tłumaczy realizujących zlecenia dla tego klienta.

31. Zauważyłam błąd w glosariuszu/w pamięci tłumaczeniowej. Czy mam się trzymać glosariusza/pamięci czy zignorować błędny termin i tłumaczyć zgodnie ze swoją wiedzą?

Nie należy powielać błędów z pamięci tłumaczeniowej lub stosować błędnych terminów z glosariusza. Prosimy jednak o zgłaszanie tych błędów pracownikowi biura obsługi, abyśmy mogli nanieść poprawki w pamięci lub zweryfikować błędne terminy z glosariusza.

KOREKTA / OCENA JAKOŚCI ZREALIZOWANEJ USŁUGI

32. Na czym polega niezależna weryfikacja i czym różni się od korekty?

Niezależna weryfikacja to proces polegający na porównaniu tekstu oryginału i tekstu tłumaczenia, mający na celu korektę przekładu pod względem merytorycznym, usunięcie ew. niezgodności oraz weryfikację terminologii specjalistycznej.

Korekta językowa ma na celu usunięcie błędów językowych z tłumaczenia oraz w razie potrzeby adaptację kulturową tekstu. Korekta NS polega na poprawieniu tekstu bez porównania z oryginałem pod względem jego poprawności gramatycznej, stylistycznej, doboru słownictwa, pisowni, layoutu oraz dostosowaniu tekstu do realiów odbiorcy. Wykonuje ją korektor językowy, native speaker danego języka.

33. Jak rozliczani są weryfikatorzy?

Weryfikator jest rozliczany na podstawie tekstu tłumaczenia, które porównuje z oryginałem. Stawka za weryfikację jest równa połowie stawki przyjętej za tłumaczenie.

34. Jak zostało ocenione moje tłumaczenie? Nie dostałam od Państwa informacji zwrotnej ani pliku po korekcie.

Pracownicy biur obsługi klienta przesyłają pliki po korekcie/weryfikacji wraz z oceną korektora do tłumaczy do wglądu lub też z prośbą o naniesienie poprawek czy rozpatrzenie komentarzy korektorów.

Nie wszystkie zlecenia są poddawane korekcie/weryfikacji (według definicji powyżej). Zawsze jednak każde tłumaczenie jest kontrolowane przez naszych pracowników. Jeśli mamy możliwości, zawsze wysyłamy tłumaczenia po korekcie/weryfikacji, jako informację zwrotną do tłumaczy.

35. Korektor wystawił ocenę za moje tłumaczenie. Jaka jest skala ocen korektorów?

Korektorzy oceniają tłumaczenia według skali 1-2-3, gdzie:

1 jest oceną najlepszą i oznacza, że tłumaczenie ma wysoką jakość i nie wymagało wielu poprawek

2 oznacza, że tłumaczenie zostało wykonane na średnim poziomie

3 oznacza, że tekst zawierał sporo błędów, a jakość tłumaczenia jest określona jako poniżej średniej.

36. Czy mogę otrzymać pliki po korekcie z zaznaczonymi zmianami?

Nie. Tłumacz powinien ten proces wykonywać samodzielnie, przy użyciu narzędzia Porównaj i scal w MS Wordzie, które zestawia tłumaczenie sprzed korekty z tym po korekcie. Korektorzy zazwyczaj nie używają opcji śledzenia zmian podczas wykonywania korekt. Jest to dla nich utrudnienie, ponieważ w plikach z zaznaczonymi zmianami łatwiej jest przeoczyć błędy, literówki, podwójne spacje itp.

37. Otrzymałam plik po korekcie/weryfikacji, ale nie zgadzam się z niektórymi poprawkami korektora/weryfikatora. Co mam zrobić?

Koniecznie poinformować pracownika biura obsługi klienta, który przesłał Pani tłumaczenie z poprawkami.  Proszę napisać komentarz zawierający informację z jakimi poprawkami się Pani nie zgadza oraz krótkie uzasadnienie. Pracownik biura obsługi skontaktuje się z korektorem/weryfikatorem i skonsultuje wątpliwości.

ZLECENIA W CAT

38. Realizuję tłumaczenie w Tradosie. Jakie pliki mam odesłać?

To zależy od wytycznych indywidualnego zlecenia. Należy dokładnie się z nimi zapoznać. Jeśli zlecenie jest realizowane w najnowszej wersji Tradosa, czyli Trados Studio 2017, lub wcześniejszych wersjach Trados Studio (2009, 2011, 2014 lub 2015), najczęściej należy odesłać: a) plik sdlxliff, b) plik w formacie docelowym czyli wyczyszczony, oraz c) eksport pamięci do tego indywidualnego zlecenia, w formacie .tmx.

Jeśli zlecenie realizowane jest w starszych wersjach programu Trados, czyli Trados 2007 lub Trados 2008, najczęściej należy odesłać plik oczyszczony (cleaned) oraz eksport pamięci do tego indywidualnego zlecenia, w formacie .tmx. Może zdarzyć się, że klient potrzebuje pliku nieoczyszczonego (uncleaned). W takim przypadku na pewno mówią o tym wytyczne do zlecenia i wówczas trzeba odesłać również ten plik.

39. Na jaki adres e-mail mam odesłać tłumaczenie i eksport pamięci?

Zawsze na adres e-mail, z którego zostało przesłane zlecenie.

40. W jakim formacie mam odesłać pamięć tłumaczeniową?

Najczęściej w formacie .tmx. To format kompatybilny z różnymi programami CAT i dlatego najbezpieczniejszy do późniejszej ewentualnej obróbki. Wyjątkiem są inne, szczegółowe wytyczne naszych pracowników (np. by odesłać pamięć w formacie sdltm, lub podobne).