obsługa konferencji

Skrivanek na konferencji z cyklu LEGISLACJA DLA BIZNESU

Firma Skrivanek miała przyjemność obsługiwać konferencję z cyklu LEGISLACJA DLA BIZNESU zatytułowaną „Produkty detergentowe w świetle regulacji polskich i europejskich – nadchodzące wyzwania”, którą Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego zorganizowało w Warszawie, 7 listopada 2018 roku.
Podczas Konferencji omawiane były:

  • przegląd i przyszłe zmiany Rozporządzenia nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów
  • zharmonizowane raportowanie do ośrodków toksykologicznych
  • deklaracje marketingowe stosowane w produktach detergentowych
  • granica między produktem biobójczym, a detergentem
  • kryteria oceny substancji ED
  • zagadnienia związane z kwestiami środowiskowymi (mikroplastiki w detergentach, oznakowanie ekologiczne, odpady opakowaniowe).

Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania wystąpień ekspertów z A.I.S.E., Biura ds. Substancji Chemicznych, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m. st. Warszawie, Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, Rekopolu, Chemsafe Srl oraz Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.
Firma Skrivanek zapewniła tłumaczenia ustne symultaniczne z angielskiego na polski oraz sprzęt konferencyjny.