SkrivanInnowacje w odlewnictwie ciśnieniowym

Skrivanek na konferencji “Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym”

W dniach 13-14 maja br. w Hotelu Czarny Staw mieliśmy przyjemność obsługiwać XII Międzynarodową Konferencję Naukową – Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym, było to tłumaczenie symultaniczne z języka polskiego na język angielski i odwrotnie. Dostarczyliśmy także aparaturę do tłumaczenia.

Zakres konferencji obejmował zagadnienia dotyczące odlewnictwa ciśnieniowego ze szczególnym uwzględnieniem:

  • stanu odlewnictwa ciśnieniowego w Polsce i na świecie,
  • stosowanych obecnie oraz nowych technologii, materiałów i konstrukcji form ciśnieniowych,
  • nowoczesnych maszyn i urządzeń peryferyjnych,
  • materiałów pomocniczych w odlewnictwie ciśnieniowym,
  • programów komputerowych wspomagających proces odlewania pod ciśnieniem,
  • jakości,
  • zastosowania nowoczesnych narzędzi badawczych,
  • badań nieniszczących i niszczących,
  • organizacji produkcji.