Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że: administratorem danych jest Skrivanek sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 22 (00-410). Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji i nawiązania współpracy, a w przypadku nawiązania współpracy i wyrażenia zgody, również w celu wysyłki biuletynu edukacyjnego. Podstawą przetwarzania jest Pani /Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. A RODO) lub konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy (art.6 ust. 1 lit. B RODO). W przypadku nienawiązania współpracy, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od rejestracji lub do momentu wycofania zgody, po czym zostaną usunięte. W zakresie danych koniecznych do wysyłki biuletynu – dane będą przetwarzana do czasu wycofania zgody/ zakończenia współpracy. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz (w ramach określonych przez przepisy RODO) prawo żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia do innego administratora, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane mogą być przekazywane do podmiotów świadczących na rzecz administratora usługi, takie jak usługi informatyczne (hosting) i usługi prawne, do instytucji upoważnionych z mocy prawa oraz do spółek z grupy Skrivanek holding se i z nią stowarzyszonych. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@skrivanek.pl

Skrivanek wybiera dostawców ściśle według normy zarządzania jakością EN 17100.
Określa ona konieczne kompetencje zawodowe tłumaczy i korektorów. Opisuje także najlepsze praktyki dotyczące samego procesu wyboru wykwalifikowanych specjalistów językowych.

Wybieramy współpracowników, biorąc pod uwagę:

  • wykształcenie,
  • doświadczenie na rynku związanym z działalnością tłumaczeniową,
  • umiejętność pracy z technologiami tłumaczeniowymi,
  • znajomość języka ojczystego i co najmniej jednego języka obcego,
  • odpowiedzialność i chęć do nauki.

Własna działalność gospodarcza to preferowana forma współpracy.

Rekrutacja współpracowników nie kończy się wraz z otrzymaniem pozytywnej oceny za zadania próbne. Wiedza i wydajność naszych dostawców są nieustannie monitorowane. Jednocześnie współpraca z nami to projekty wymagające, ciekawe i satysfakcjonujące.

Zapraszamy do współpracy!

 

5856

Magdalena Pluta

Kierownik Działu Rekrutacji Tłumaczy

+48 81 470 99 25

+48 603 888 185