DANE PERSONALNE:

WYKSZTAŁCENIE

OFEROWANE USŁUGI

konwersja pliku nieedytowalnego do formatu edytowalnego, w którym tłumacz może dokonać tłumaczeniaskład do drukuwektoryzacja elementów graficznychłamanie wielostronicowych dokumentówtworzenie nowych obiektów graficznychtworzenie projektów graficznychznajomość HTML/ PHPtworzenie projektów identyfikacji firmowejprojekty graficzne – prasowe, outdoorowe

DOROBEK ZAWODOWY
Proszę wpisać najważniejsze projekty, jakie Pan/Pani wykonała dotychczas w swojej karierze zawodowej

Data Nazwa projektu Stron

DOTYCHCZASOWI KLIENCI
Proszę wymienić nazwy organizacji i/lub instytucji, dla których wykonywał/a Pan/i usługi DTP

PRZEBIEG DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO
Proszę wpisać ostatnie stanowiska, jakie zajmował/a Pan/Pani w danej organizacji oraz pełnione tam obowiązki i czas, kiedy miało to miejsce.

Data Stanowisko i organizacja Najważniejsze obowiązki
Szacunkowa liczba stron poddanych obróbce graficznej
Lata doświadczenia zawodowego

REFERENCJE
Proszę podać firmy, które mogą udostępnić referencje na Pana(i) temat oraz dane kontaktowe

STAWKI
Proszę podać propozycję stawek

Usługa Stawka Jednostka
konwersja pliku nieedytowalnego do formatu edytowalnego
w którym tłumacz może dokonać tłumaczenia
skład do druku
wektoryzacja elementów graficznych
łamanie wielostronicowych dokumentów
tworzenie nowych obiektów graficznych
tworzenie projektów graficznych
znajomość HTML/ PHP
tworzenie projektów identyfikacji firmowej
projekty graficzne – prasowe, outdoorowe

Jakie stosuje Pan/i programy? Proszę zaznaczyć WYŁĄCZNIE aktywnie użytkowane aplikacje.

ABBYY FineReader TakNie PCMacOS
Adobe Photoshop TakNie PCMacOS
Adobe Acrobat TakNie PCMacOS
Corel Draw TakNie PCMacOS
Adobe FrameMaker TakNie PCMacOS
Adobe InDesign TakNie PCMacOS
Adobe Illustrator TakNie PCMacOS
QuarkXPress TakNie PCMacOS
Autocad TakNie PCMacOS
Solidworks TakNie PCMacOS
MS Office TakNie PCMacOS
Żadne Inne PCMacOS

PRZYJMOWANIE ZLECEŃ DO WYKONANIA W DNIU PRZYJĘCIA
Zaznaczyć właściwe pole
TakNie

DYSPOZYCYJNOŚĆ I MOCE PRZEROBOWE
Proszę uzupełnić liczbę stron/dzień.

Cały dzień
Weekendy
Tylko po 17:00

PREFEROWANA FORMA ROZLICZENIA
Proszę podać wszystkie informacje potrzebne do rozpoczęcia preferowanej formy rozliczenia

Proszę wybrać jedną z opcji:
Faktura VATFaktura bez VATUmowa o dziełoDziałalność nierejestrowana
Działalność nierejestrowana - jak ją prowadzić i na czym polega?
Adres
(w przypadku działalności - nazwa i adres działalności, a w innych przypadkach - adres zameldowania)
NIP
(tylko w przypadku faktury VAT lub bez VAT)
REGON
(tylko w przypadku faktury VAT lub bez VAT)
PESEL
(tylko w przypadku umowy o dzieło lub działalności nierejestrowanej)
Nazwa i adres urzędu skarbowego
(tylko w przypadku umowy o dzieło lub działalności nierejestrowanej)
Nr konta bankowego
Adres do korespondencji

ZAŁĄCZ CV


INNE ZAŁĄCZNIKI - dyplomy, referencje, zaświadczenia


CZY JEST JESZCZE COŚ, CO CHCIAŁBY/CHCIAŁABY PAN/PANI DODAĆ?

Data wypełnienia formularza aplikacyjnego:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Skrivanek sp. z o.o. moich danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji i przechowywania moich danych dla potrzeb przyszłej współpracy.*

Jeżeli rozpocznę współpracę z firmą Skrivanek sp. z o.o., wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych innym podmiotom z zachowaniem warunków i wymogów przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie dla celów realizacji indywidualnych zamówień zleconych przez Skrivanek sp. z o.o. i w zakresie niezbędnym do ich realizacji oraz zabezpieczenia finansowego, w szczególności dla wykazania przez Skrivanek sp. z o.o. spełnienia wymogów przewidzianych przez Zamawiającego w ramach ogłoszonych przetargów na realizację zamówień publicznych lub niepublicznych, o których realizację ubiegać zamierza się Skrivanek sp. z o.o. lub też spełnienia wymogów określonych przez innych potencjalnych klientów Skrivanek sp. z o.o. Informujemy, że brak zgody może skutkować ograniczeniem przydzielanych projektów.

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Skrivanek sp. z o.o. i akceptuję jej treść*


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:
Administratorem danych jest Skrivanek sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 22 (00-410).
Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji i nawiązania współpracy (poprzez podpisanie umowy o współpracy, przyjęcie przez Panią/Pana do wykonania Zamówienia), a w przypadku nawiązania współpracy i wyrażenia zgody, również w celu wysyłki Newslettera.
Podstawą przetwarzania jest Pani /Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy (art.6 ust. 1 lit. b RODO).
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do procesów rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 6 lat w celu umożliwienia nam przydzielenia Pani/Panu do realizacji pierwszego Zamówienia / Zlecenia. Jeżeli w tym czasie nie zostanie podjęta współpraca, dane zostaną bezpiecznie usunięte. W przypadku podjęcia współpracy, przekażemy Pani/Panu oddzielną informację o przetwarzaniu Pani/Pana danych. W zakresie danych koniecznych do wysyłki Newslettera - dane będą przetwarzana do czasu wycofania zgody lub zakończenia współpracy.
Może Pani/Pan w każdym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia oraz (w przypadkach określonych w art.18 RODO) prawo do ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia do innego administratora, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, takie jak usługi informatyczne (hosting) i usługi prawne, do instytucji upoważnionych z mocy prawa oraz do spółek z grupy SKRIVANEK Holding SE.
Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji.
Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@skrivanek.pl